Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Pokalbis apie tai, kaip skaity... >

Pokalbis apie tai, kaip skaityti laiškus ir elgtis su Pasiuntiniu

AŠ ESU Babadži.
Prieš pradėdamas pokalbį noriu įsitikinti, kad jūs ėmėtės visų atsargumo priemonių, kurios yra būtinos skaitant mūsų laiškus.
Tie, kurie pirmą kartą skaito mūsų laiškus, gali būti nustebinti. Tačiau tie, kurie jau seniai skaito mūsų laiškus, tikriausiai yra susipažinę su atsargumo priemonėmis, kurių būtina laikytis. Visų pirma turite suvokti, kad turite reikalų su energija, nes mūsų Žodis neša tam tikrą energetinį krūvį. Kaip ir su bet kuria energija, su šia energija reikia elgtis atsargiai, kitaip mūsų laiškų skaitymo rezultatas gali būti neprognozuojamas.
Taigi jūs turite suvokti, jog kalbate su Valdovais, kurie pagal savo sąmonės lygį smarkiai jus pranoko. Todėl savo viduje turite jausti pagarbą. Negalite kalbėtis su Dievu darbo protarpiais, prabėgomis. Negalite gerti arbatos, kalbėtis su bendradarbiais, tikrinti savo vaikų namų užduotis ir tuo pačiu metu skaityti mūsų laiškus. Jeigu visa tai darysite ir tuo pat metu skaitysite mūsų laiškus, tai kursite karmą, kuri bus tiesiogiai proporcinga mūsų laiškuose esančiai energijai.
Dar kartą perspėju, kad jūs kalbatės su Dievu. Ir todėl šitai turite daryti virpėdami, su didžia pagarba širdyje. Visa jūsų būtybė turi būti nusiteikusi bendrauti su Dievu. Turite atmesti į šalį visus savo reikalus arba, atvirkščiai - neskaityti laiško tol, kol nepasitaikys palankaus momento.
Jei esate išsibalansavę ar pasidavę bet kuriai neigiamai savybei, tai mūsų laiškuose esanti energija sustiprins bet kurį jumyse esantį negatyvą. Ir atvirkščiai, jei esate harmoningai nusiteikę ir kupini vidinės ramybės, tai ši harmonijos ir ramybės būsena taipogi sustiprės proporcingai laiške esančiai energijai.
Taigi daviau jums būtinus nurodymus, kaip imtis skaityti mūsų laiškus.
Dabar turiu jums papasakoti apie tai, kas yra Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio pareigybė. 2004 metais mes suteikėme mūsų Pasiuntiniui mantiją ir tuo pat metu perdavėme jai įgaliojimus atstovauti Brolijai fiziniame plane. Todėl tada, kai jūs pradedate bendrauti su mūsų Pasiuntiniu, turite prisiminti, kad pradedate bendrauti su Brolija. Ir pagal tai, kaip jūs elgiatės su mūsų Pasiuntiniu, mes susidarome nuomonę apie jūsų dvasinį lygį ir jūsų civilizacijos išsivystymo dvasinį lygį.
Tada, kai buvau įsikūnijime, žmonės į mane žvelgdavo skirtingai. Daugelis iš tikrųjų į mene žvelgė kaip į Dievą įsikūnijime ir tai padėdavo jiems įveikti daug vidinių problemų, nes jie faktiškai naudojosi mano pasiekimais ir tai leido labai greitai augti jų sąmonei. Kiti jautė abejones ir tai jiems neduodavo tolesnio augimo galimybės. Nes jūs gaunate pagal savo tikėjimą.
Sutinku su tuo, kad yra labai daug žmonių, kurie sakosi esantys labai didingos inkarnacijos, pasiuntiniai ir pranašai. Ir jei prie tokių žmonių prisitraukiate, tai yra tik jūsų karmos, kuri turi būti išrišta, pasekmė.
Tačiau apsistokime ties mūsų Pasiuntiniu. Ir čia jūsų sąmonėje turi būti visiška analogija su kitos šalies pasiuntiniu.
Įsivaizduokite, kad jūsų šalyje yra kitos šalies pasiuntinys. Bent jau praėjusiais laikais labai didelę reikšmę turėjo tai, kaip šalies gyventojai elgiasi su kaimyninės šalies pasiuntiniu. Ir kartais nedraugiškas požiūris į pasiuntinį būdavo karų pretekstas. Tai buvo praeityje. Ir tokių pavyzdžių istorijoje yra daugybė.
Dabar įsivaizduokite, ką mes turime jausti, kai jūs išreiškiate nedraugiškumą arba akivaizdžiai priešiškus veiksmus, nukreiptus prieš mūsų Pasiuntinį.
Jūs klystate, mes nekariausime ir prievarta nepriversime gerbti mūsų Pasiuntinio. Pagal jūsų veiksmus mes paprasčiausiai matome apskritai žmogiškosios visuomenės sąmonės išsivystymo lygį. Ir tai leidžia mums daryti išvadą, kad žmonija dar nepasiruošusi tam, kad su ja kalbėtų kaip lygus su lygiu. Žmonija dar nori klajoti tamsoje.
Štai, kad paaiškinčiau šį momentą, ir paskatino mane ateiti pas jus su laišku. Manau, kad daugeliui ši informacija bus naudinga.
Jūs gyvenate fiziniame pasaulyje. Ir tuo pat metu jūs egzistuojate mentaliniame pasaulyje ir astraliniame pasaulyje. Todėl jeigu jūsų kūnas parodo pagarbą ir nusilenkimus, o jūsų protas išskalbia iki kaulų visus, ką tik užmato akys, o norai verčia jausti pavydą ir kitus netinkamus jausmus, tai šitai nereiškia, kad turite tinkamą sąmonės būseną.
Jūsų pasaulis jums suteikia grandiozines vystymosi galimybes. Tokį potencialą, kuris įdėtas jūsų pasaulyje, retai kur visatoje galima sutikti. Tačiau pagalvokite, kuo didesnę dienos dalį esate užsiėmę? Ar verta ateiti į įsikūnijimą dėl to, kad, pavyzdžiui, gulėtumėte ir žiūrėtumėte televizorių?
Šiandieną paliečiau labai daug jums aktualių temų. Ir visoms šioms temoms ir klausimams reikalingas sutelktas jūsų dėmesys. Todėl, kad neišsprendę šių klausimų jūs stovėsite vietoje. O mes norime, kad jūs vystytumėtės. Mes norime, kad jūsų vystymasis vyktų sėkmingai ir kuo mažiau būtų kataklizmų bei nelaimių. Mes jumis rūpinamės.
Kai aš buvai įsikūnijime, stengiausi žmonėms duoti maksimumą energijos, kurią aš turėjau ir kurią man duodavo Dievas. Tačiau aš matydavau, kaip žmonės, gavę šią energiją, nespėdavo nuo manęs nei per žingsnį atsitraukti ir tuoj pat išlaistydavo tai, ką gavo. Aš mačiau tai daug kartų. Ir vis tiek aš daviau žmonėms energiją, nes jų sieloms buvo reikalinga meilė, šiluma. Tačiau tada, kai visa tai gaudavo, jie nesuvokdavo, kokį turtą turi, ir nespėję to suvokti tuoj pat iššvaistydavo tai, ką gavo, smerkdami, pavydėdami, pykdami.
Linkiu jums savo viduje kuo greičiau įveikti bet kurias nedieviškas energijas. Ir, patikėkite manimi, tam nereikia nieko, išskyrus jūsų norą ir nuolatinį siekimą.

AŠ ESU Babadži. Om.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#5