Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Mokymas apie Maha Kranti >

Mokymas apie Maha Kranti

AŠ ESU Babadži, atėjęs pas jus šią dieną.
Šiandien aš atėjau dėl to, kad gautumėte supratimą apie tą etapą, kuriame dabar yra žmonija, ir apie tai, kas jūsų laukia artimiausiu metu.
Kai aš buvau įsikūnijime*, daviau Mokymą apie didingą revoliuciją, didingą pasikeitimą, kuris ateis – Мaha Kranti.
Ne visi girdėjusieji šį Mokymą jį suprato. Tačiau visi bijojo būsimų kruvinų įvykių. Aš juos išgąsdinau. Tačiau tie įvykiai, kurie žmonijos laukia, nesusiję su revoliucija, kuri įvyks žmonių, žmonių grupės, politinės partijos ar šalies valia.
Ši revoliucija, arba pasikeitimas, įvyks dėl aukščiausių jėgų valios. Ir žmogiškųjų aukų lygį bei skaičių, kurios neišvengiamos per ateinantį pasikeitimą, lemia tas sąmonės lygis, kurį žmonija gali pasiekti dabar. Jūsų sąmonės lygis yra vienintelis ir lemiantis faktorius. Jūs arba pereisite ateinančius pasikeitimus, arba ne. Ir tie iš jūsų, kurie sugeba suprasti mūsų Mokymą ir sugeba jo laikytis savo gyvenimuose, jūs galėsite pereiti per visus ateinančius pasikeitimus ir jums niekas negresia.
Jums vertėtų tik suprasti Mokymą, perleisti jį per save, naudoti savo gyvenime ir jūsų sąmonė pasikeis.
Jūs negalite įeiti į ateitį, turėdami tą sąmonės lygį, kurį žmonijos dauguma turi dabar. Ir tai ne mano užgaida, tai – egzistuojantis įstatymas.
Kai priartėja kosminiai terminai, tai neišvengiamai ateina didingasis perėjimas, didingas pasikeitimas. Žmonijos dauguma nepasiruošusi šiam perėjimui, negalės jo išgyventi. Tačiau paskui Žemėje susikurs sąlygos, kai naujos rasės galės apgyvendinti planetą ir tęs žemiškąją evoliuciją.
Šie pasikeitimai visada vyksta keičiantis rasėms. Ir šie planetos pasikeitimai neišvengiamai įvyks. Tačiau šių pasikeitimų terminai jums nebus pasakyti. Niekada nėra sakoma konkrečių terminų. Visada sakoma apie tai, kas įvyks neišvengiamai. Kiekvienas iš jūsų žinote apie tai, kad pasikeitimas neišvengiamas. Ir visi jūs turite šansą pasikeisti. Visi turite galimybę pakeisti savo sąmonę ir žengti evoliuciniu keliu.
Buvę didingi pasikeitimai aprašyti praeities šventose knygose. Jūs skaitėte Biblijoje apie tvaną, skaitėte Vedose apie didingą mūšį prie Kurukšetros.
Daugelis praeities istorinių dokumentų turi priminimą apie pasikeitimus, kurie vyko Žemės planetoje.
Dabar planetoje gyvena labai didelis skaičius sielų. Ir šios sielos, daugelis iš jų, turi paskutinį šansą, kad stotų į evoliucinį vystymosi kelią. Daugeliui iš jų mūsų duodamas Mokymas bus nesuprantamas. Tačiau esmė netgi ne Dieviškosios išminties suvokimas išorine sąmone, esmė – laikytis vidinio tyrumo ir teisumo įstatymo.
Purvas gali aplipdyti jūsų sielą ir išoriškai jūs atrodote netinkami evoliucijai. Tačiau Karminė Valdyba žiūri į jūsų sielos gilumą ir gali pro bet kokį purvo bei daugelio netobulumų sluoksnį įžiūrėti tą auksinį švytėjimą, kurio neįmanoma paslėpti nuo patyrusių išminčių žvilgsnio.
Jums atrodo, kad žmogus netinkamas tolesnei evoliucijai, nes yra purvinas, apsileidęs ir nesugeba prasigyventi. Tačiau jo siela pasiruošusi tolesnei evoliucijai. Kitas žmogus turi visus žmogiškuosius privalumus bei pasižymėjimo ženklus, jis apsuptas pagarbos, šlovės, gerbėjų, tačiau jis nepasiruošęs tolesnei evoliucijai. Todėl, kad siela skendi ydose. Spindintys pasauliai ir skurdūs pasauliai. Ir vienuose, ir kituose yra tų, kurie tęs evoliuciją, o yra tų, kurie netęs.
Nėra lemiančio požymio, kuris išorinei sąmonei pasakytų: kas pasiruošęs, o kas ne. Nei tautybė, nei rasė, nei tikėjimo išpažinimas, nei socialinė padėtis, nei amžius – niekas negali būti sugebėjimo tęsti arba netęsti evoliuciją požymis.
Nėra tokio ženklo, kuris atitiktų žmogiškąjį sąmonės lygį. Tačiau Dievui po visais žmogiškaisiais netobulumais ir trūkumais atsiskleidžia nemirtinga dvasia vienų ir trūnėsiai bei smarvė kitų.
Todėl labai sunkus laikas, kuriuo jūs gyvenate. Viskas sumaišyta ir sunku atpažinti bei nustatyti, kas yra vertingas grūdas, o kas – piktžolė.
Todėl jūsų laiku tiek pagundų ir tiek visko aplinkui, kas neatitinka Dieviškųjų pavyzdžių.
Jei siela sugeba toliau evoliucionuoti, tai jokios jūsų pasaulio pagundos negali nuvesti šios sielos nuo Kelio.
O tos sielos, kurios nepasiruošusios, jos turi šansą atsisakyti supančių pagundų ir laikytis teisumo.
Negalima pasakyti, jog Dievas neteisingas. Kiekvienas savo pasirinkimą daro pats. Ir kiekvienas pasąmonės lygyje žino tą pasirinkimą, kurį jis padarė.
Jūs patys save teisiate ir patys darote pasirinkimą. Dievas jums netrukdo. Ir aš kartu su Pakylėtaisiais Valdovais turiu tik galimybę duoti jums pamokymus – tiems, kas pasiruošę juos išgirsti.

AŠ ESU Babadži. Om.* Šri Heirakhanas Valė Baba (Babadži) – didis dvasinis mokytojas, gyvenęs nuo 1970 iki 1984 metų Indijoje, Himalajų papėdėje, Kumaono rajone – daugelio Indijos šventųjų gimimo ir buvimo vietoje. Atsiradęs oloje netoli Heirakhano kaimelio jauno žmogaus kūne, jis pragyveno visus 14 savo buvimo žemėje metų, paskirdamas juos tarnavimui žmonėms ašrame.