Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Kelias į Dangų yra jūsų viduje... >

Kelias į Dangų yra jūsų viduje

AŠ ESU Babadži. Aš atėjau per šį Pasiuntinį.
Galbūt jūs nežinote manęs. Aš įsikūnijau praėjusio XX amžiaus pabaigoje Indijoje. Ir aš nebuvau pagimdytas tuo būdu, kaip įprastai gimsta vaikai. Aš buvau sukurtas minties jėga.
Aš atėjau, kad atkurčiau tikrojo tikėjimo Indijoje tradicijas. Aš buvau Šivos įsikūnijimas.
Ak, tai labai sunku suprasti, kaip vienas ir tas pats Valdovas gali ateiti į įsikūnijimą per skirtingus žmones, skirtingais keliais. Tačiau turiu pasakyti, kad Valdovai, Aukštosios Būtybės, atėję padėti Žemei ir jos žmonijai, ieško bet kurios galimybės, kad dalyvautų fiziniame pasaulyje.
Dabar jūsų pasaulis labai tankus ir neleidžia Aukštoms Šviesos Būtybėms būti tarp jūsų ilgą laiką. Todėl mes panaudojame dalinius įsikūnijimus arba laikinai būname žmonėse, kurie reikiamai pasirūpino savo kūniškomis šventovėmis, kad duotų galimybę mums jose būti.
Kai pasikviečiate svečius į namus, stengiatės savo namus sutvarkyti. Pašalinate nereikalingus daiktus, nuvalote dulkes, plaunate grindis.
Labai keista stebėti, kaip daugelis iš jūsų laukia stebuklo pasireiškimo, laukia Aukštų Valdovų buvimo savyje ir nori bendrauti su aukščiausia savo pačių dalimi, bet kartu nededa jokių pastangų, kad nors išvalytų savo kūniškų minčių dulkes ir pašalintų nereikalingus žmogiškų norų daiktus.
Mūsų pasauliai daug arčiau vienas prie kito, nei jums atrodo. Ir mūsų pasaulis visada atviras bendravimui su jumis. Jums reikia tiktai susiderinti su reikiamu mūsų vibracijų dažniu.
Mes pasirengę bendrauti su įsikūnijime esančiais žmonėmis, tik klausimas, ar pasirengę jūs?
Nors neslėpsiu, kad tos vietos, kur jūs gyvenate, nevisiškai tinkamos mūsų buvimui. Paskutinio mano įsikūnijimo metu, nepaisant to, kad aš beveik nesilankiau dideliuose miestuose, pabuvęs tarp žmonių, turėjau dėti nemažai pastangų, kad susigrąžinčiau savo energijas, sutvarkyčiau savo šventovę, kad Aukštos Būtybės galėtų su manimi bendrauti.
Aš gyvenau Indijoje. Bet turėjau galimybę stebėti žmones, kurie atvažiuodavo iš Europos ir Amerikos.
Jų sąmonė ir mentalitetas labai smarkiai skiriasi nuo Indijoje gyvenančių žmonių sąmonės. Pagrindinis mokymas ir žinios, kuriuos aš turėjau duoti šiems žmonėms, tai Dieviškasis jausmas, Dieviškasis pojūtis: jį siųsdavau savo daršanų metu.
Aš iš savo čakrų skleidžiau šį Dieviškumą, šią Palaimą. Ir suteikiau galimybę visiems dalyvaujantiems pajusti šį Palaimos jausmą.
Buvo nuostabu stebėti, kaip man esant išdidūs užsieniečiai sužydėdavo, kaip jie pamiršdavo savo civilizuotas problemas ir pasinerdavo į paprastą gyvenimą ir bendravimą su Dievu.
Jeigu mums būtų pasisekę būti dideliame kiekyje žmonių, paruošusių savo šventoves mūsų buvimui, tai jūs galite įsivaizduoti, kaip pasikeistų situacija planetoje. Daugelis nori gauti šį Dieviškąjį ryšį, kad įtvirtintų savo ego. Labai įdomu stebėti, kai žmogus stengiasi vienoje rankoje išlaikyti du didelius arbūzus.
Jis nori gauti Dieviškąjį bendravimą ir kartu įtvirtinti savo ego.
Kaip manote, ar gali toks žmogus gauti Dieviškąjį bendravimą?
Žmogus visada gauna tai, ko jis siekia. Ir jeigu žmogus labai nori gauti Dieviškąjį bendravimą, bet nesutvarkė savo šventovės, o tai būtina, kad Aukštosios Būtybės galėtų ateiti, tai jis pradės bendrauti su būtybėmis, kurios atitinka jo sąmonės lygį.
Yra labai daug būtybių, kurios tik ir laukia, kad sučiuptų tokį žmogų į savo rankas ir valdytų jį, ir skelbtų per jį. Jūs gi žinote, kad panašus pritraukia panašų.
Todėl reikia, kad jūs savo sąmonėje galutinai išsižadėtumėte bet kokių žmogiškųjų norų, bet kokių minčių, susijusių su kokių nors pranašumų gavimu sau asmeniškai.
Jūs paprasčiausiai atiduodate visus savo trūkumus, visas savo netobulybes Dievui ir sakote:

"Dieve, taip, aš netobulas, bet aš myliu Tave, Viešpatie. Padėk man. Padėk man, Viešpatie. Aš pasiilgau Tavęs ir pasiilgau Tavo Malonės, Tavo Meilės. Nieko nėra šiame pasaulyje, kas trauktų mane, Viešpatie. Aš noriu būti Vienybėje su Tavimi. Aš noriu vykdyti bet kurį Tavo norą. Aš tarnausiu Tau. Aš tarnausiu visoms gyvoms būtybėms, kuriose Tu būni. Padėk man, Viešpatie. Aš – Tavo."

Po tokio šaukinio, jei jūs tai padarėte nuoširdžiai, iš visos širdies, jūs gausite mūsų pagalbą.
Tačiau žmonių paklydimas susijęs su tuo, kad jie galvoja, kad iš karto gaus Malonę ir taps pačia įsikūnijusia tobulybe. Deja, nuo šio šaukinio jūsų kelias į Dievą tik prasideda. Ir pasakysiu, kas bus ištarus šį šaukinį. Jums bus pagreitintas karmos sugrįžimas. Jūs susidursite su situacijomis ne išorėje, supančiame jus pasaulyje, o su situacijomis savo viduje, tai bus psichologinės problemos, kurių kils kiekvieną dieną.
Jūs gausite galimybę įrodyti Dievui, kad pasiruošę iš tikrųjų įvykdyti tai, ką pažadėjote.
Ir jūsų veržimasis link Dievo turi jums padėti įveikti visus šiuos testus ir sunkumus, kad ir kokie sunkūs jie būtų.
Tai mokinystės etapas. Ir šis etapas gali vykti nebūnant šalia įsikūnijusiam Mokytojui. Jūsų energijos, kurios yra jūsų auroje, bus jums geriausias mokytojas. Šios energijos pritrauks tas situacijas, kurias jums būtina praeiti, kad įrodytumėte, jog jūs iš tikrųjų pasiruošę išsiskirti su viskuo, kas pririša jus prie šio pasaulio. Jums nebūtina netekti visko: šeimos, darbo, namų, turtų. Bet jums reikia atsikratyti prisirišimo prie bet kurio šio pasaulio dalyko. Ir ne tik realių daiktų, kuriuos galite paliesti rankomis, bet ir prie tų vidinių problemų, kurios būdingos jums ir kurios lydi jus iš gyvenimo į gyvenimą. Vienam tai bus tai pavydas, kitam kritika, smerkimas, dar kitam gailestis sau. Labai daug savybių, su kuriomis jums reikės išsiskirti. Ir tai labai skausmingas procesas. Todėl, kad būdami Žemėje tiesiog suaugote su šiomis savybėmis. Ir jums reikia lupte lupti jas nuo savęs. Ir tai galima palyginti su tuo, jeigu iš tikrųjų reikėtų nupjaustyti gabalėlius odos nuo savęs. Bet tai kitoks skausmas. Sielos skausmas, tačiau kartais jis būna visiškai nepakeliamas.
Ir jeigu jūs sutiksite mokytoją, kuris pasakys jums, kad išlaisvins jus nuo jūsų karmos, jūsų problemų, ir visa tai pasiims sau, niekada netikėkite tokiu mokytoju. Nepriklausomai nuo to, ar ima jis iš jūsų už tai pinigus, ar ne. Savo problemų ir savo karminio bagažo galite atsikratyti tik patys.
Išorinis mokytojas gali tik pasakyti jums jūsų problemas, bet ne išspręsti jas už jus.
Todėl aš ateinu, kad perspėčiau apie jūsų kelio sunkumus ir kad suteikčiau jums savo patarimais pagalbą, kurią galiu suteikti.
Aš suprantu visą situacijos, kurioje esate, sudėtingumą, kartais jūs neturite galimybės gauti tikrojo Guru, esančio įsikūnijime, patarimo. O jūsų sielom reikia patarimų ir pagalbos. Ir mes savo ruožtu stengiamės suteikti jums tokią pagalbą ir duoti patarimą.
Todėl anksčiau ar vėliau mes susitiksime.
Dangus ir Žemė susitiks. Ir tai įvyks jūsų šventovės viduje. Todėl, kad Kelias į Dangų yra jūsų viduje. Galite apeiti visą Žemę, ieškodami tikrojo Guru, galite tam išleisti visas savo santaupas, bet taip ir nieko nesurasti.
O durys į Dangų iš tikrųjų yra jūsų viduje. Ir dabar jūs netgi turite visus būtinus šių durų raktus. Bet paskutinę pastangą tam, kad atidarytumėte šias duris, jūs vis dėlto padarysite patys.
Aš džiaugiuosi mūsų šiandieniniu susitikimu ir manau, kad jis buvo jums naudingas.

AŠ ESU Babadži ir aš siunčiu jums savo Meilę.