Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Mokymas apie darbą ir požiūrį ... >

Mokymas apie darbą ir požiūrį į pinigus

AŠ ESU Babadži. Aš vėl pas jus atėjau.
Aš pas jus ateisiu tol, kol galėsiu duoti savo Mokymą per šį pasiuntinį.
Aišku, būtų daug geriau, jeigu pas jus ateičiau ir kaip tuo laiku, kai buvau savo Ašrame Haidakhane, galėčiau duoti savo Mokymą tiesiogiai.
Tačiau tas laikotarpis praėjo. Ir naujas įsikūnijimas iš Pakylėtųjų Pulkų pareikalaus didelių pastangų. Todėl naudojuosi dabar esančia galimybe. Nes ir ši galimybė gali pasibaigti.
Žmonija nesimoko ir nenori mokytis. Visa esmė – tingumas jūsų dvasios, kuri nori ilsėtis ir nenori darbuotis.
Kokia kvailystė, kad jūs turite ilsėtis. Iš kur jūs paėmėte, kad jei ilsėsitės, tai būsite laimingi.
Aš daviau Mokymą apie karma-jogą. Ir dabar iš savo pakylėtos sąmonės būsenos aš ir toliau tvirtinu, kad tik karma-joga, tinkamai nukreiptos jūsų kūrybinio darbo Bendram Gėriui pastangos, gali pakeisti ir perlaužti pasaulyje susiklosčiusią situaciją.
Būtent darbas, teisingas darbas, gali viską pakeisti.
Tol, kol jūs dirbate tam, kad uždirbtumėte pinigų, jūs niekur nejudate. Kokia kvailystė: susieti savo darbą su kokiu nors fizinio plano rezultatu. Pats darbas yra didžiulė vertybė. Ir tikrasis darbas žmogiškosios sielos vystymuisi yra aukščiausias gėris.
Peržiūrėkite savo požiūrį į darbą. Užduokite sau klausimą: kodėl darbas jums daugiau neteikia laimės?
Tai stebėtina: matyti savo darbo rezultatą uždirbant kažkokius popierėlius. Ko verti popierėliai Dieviškajame pasaulyje? Jie priklauso jūsų pasauliui, iliuziniam pasauliui. Dieviškajame pasaulyje reikšmę turi visiškai kiti jūsų darbo rezultatai, būtent: tie įgūdžiai ir ta neįkainojama patirtis, kurie būtini jūsų individualybės vystymuisi.
Po savo įsikūnijimo į mūsų buveines ateisite ir nustebę aptiksite, kad jūsų gyvenimas praėjo visiškai beprasmiškai ir be jokio tikslo. Jūs vaikėtės kažkokių popierėlių, kuriuos vadinate pinigais, dėl to, kad gautumėte ir gautumėte iš gyvenimo malonumų. Tačiau kad ir kokius malonumus gaudavote, po kurio laiko jie jums atsibosdavo, ir jūs vėl puldavote vaikytis pinigų tam, kad už juos nusipirktumėte naujų malonumų.
O pats svarbiausias malonumas, malonumas dirbant darbą, kuris jums yra toks pat natūralus kaip kvėpavimas, kažkodėl jums yra prarastas. Per daug įsigilinote į iliuziją. Ir patys paprasčiausi dalykai, kuriuos suvokia kūdikis, jums tapo nesuprantami. Vaikelis dirba nuo ryto iki vakaro. Jis visą laiką kažkuo užsiėmęs. Jis kuria. Tai jums atrodo, kad jis žaidžia. Jis prisimena Dieviškąjį pasaulį ir žino, ko jis atėjo į įsikūnijimą. Tačiau praeina vos keletas metų ir, susidūręs su jūsų vertybių sistema, vaikelis jau praranda susidomėjimą dirbti. Nes pats darbas jūsų visuomenėje nėra vertinamas. Jūsų visuomenėje vertinamas tik sugebėjimas uždirbti pinigų.
Tuo metu, kai aš buvau įsikūnijime, mačiau šį žmonių prisirišimą prie pinigų. Ir aš mėgdavau duoti išbandymų tiems, kas stengdavosi prie manęs priartėti ir atvažiuoti gyventi į Ašramą. Aš įpareigodavau juos surinkti tam tikrą pinigų sumą ir atiduoti juos man.
Taip aš nustatydavau, kiek žmogus ištikimas man ir mano duodamam Mokymui. Faktiškai aš juos priversdavau išsiskirti su pačiu svarbiausiu dalyku, kuriam jie jautė didžiausią prisirišimą, – su pinigais.
Daugelis iš jų manė, kad man buvo reikalingi pinigai Ašramo statybai, arba jie galvojo, kad tokiu būdu aš renku pinigus už Mokymą. Kvaila manyti, kad Mokymą galima gauti už pinigus.
Jokios tikrosios vertybės neįmanoma gauti už pinigus. Meilės neįmanoma gauti už pinigus. Ištikimybės neįmanoma gauti už pinigus. Tarnavimo neįmanoma gauti už pinigus.
Už pinigus galite gauti tik šių Dieviškųjų savybių imitaciją. Pabandykite lakštingalą priversti čiulbėti už pinigus. Štai tas pats vyksta, kai Mokymą bandote gauti už pinigus.
Visus pinigus, kaip ir bet kurią kitą energiją, jums duoda Dievas. Ir tik Jam už viską turite būti dėkingi. Už maistą, kurį valgote. Už drabužius, kuriuos nešiojate. Už jūsų turimą pastogę. Už Mokymą, kurį iš mūsų gaunate.
Kai turėsite laisvo laiko, pamąstykite apie mano žodžius. Kai atsilaisvinsite nuo sumaišties ir pinigų bei malonumų vaikymosi.
Yra ir kita šio šiandieną duodamo Mokymo pusė. Tai – pagarbus požiūris į piniginę energiją, kaip ir į bet kurią kitą energiją. Nes viskas ateina nuo Dievo. Ir tol, kol jūsų visuomenė yra tokia netobula, kad joje egzistuoja pinigai, į pinigus turite turėti teisingą požiūrį. Ir iš jūsų širdžių gilumos kylantis noras savo uždirbtus pinigus paaukoti geram reikalui turi labai gilias šaknis ir visiškai pateisinamas. Nes jūsų pinigai, dirbdami geram reikalui, gali atidirbti jūsų karmą. Tokiu būdu jūs apsivalote nuo karmos.
Tačiau tai veiks tik tuo atveju, kai jūsų auka yra nuoširdi ir su savo pinigais jums išsiskirti negaila. Tol, kol visuomenėje išlieka pinigų apyvarta, jums būtina atidžiai sekti tai, kaip jūs elgiatės su pinigais ir kaip juos leidžiate.
Kaip ir viskas jūsų iliuziniame pasaulyje, taip ir pinigai turi dvilypumo savybę. Ir jūs galite juos leisti iliuzijai didinti, o galite juos leisti ir iliuzijai suskleisti. Pirmu atveju jūs kuriate karmą, antru atveju ją atidirbate.
Šiandien aš atėjau dėl to, kad duočiau jums Mokymą apie požiūrį į darbą ir pinigus, kad vadovautumėtės šiuo Mokymu savo gyvenime. Priešingu atveju, jei gaunate Mokymą, bet jo nenaudojate praktikoje, jūs kuriate tokią pat karmą, kaip neteisingai elgdamiesi.

AŠ ESU Babadži


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#7