Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Mokymas apie mūsų Kelią >

Mokymas apie mūsų Kelią

AŠ ESU Babadži, vėl pas jus atėjęs.
Tomis minutėmis, kai man suteikiama mūsų bendravimo galimybė, norisi perduoti taip daug ką, tačiau ne visada šitai pavyksta. Ir tos energijos, kurios pereina į jūsų pasaulį kartu su šiais diktavimais, neleidžia duoti informacijos daugiau, nei priklauso. Mūsų pasauliai bendrauja ypatingų dispensacijų, arba Dieviškųjų malonių, dėka. Ir kiekvienos tokios dispensacijos palaikymui skiriamas atitinkamas kiekis energijos, kad būtų užtikrinta apsauga mūsų pasiuntiniui nuo išorinių poveikių ir vidinių netobulybių diktavimų priėmimo periodu.
Kad ir kaip mes stengtumės, mūsų galimybės yra apribotos dispensacijos. Bet pasakysiu, kaip jūs galite išplėsti mūsų galimybes, kaip galite prie savęs priartinti mūsų pasaulį. Mes galime veikti tik tada, kai fiziniame plane esatis žmogus, būdamas švarus laidininkas, sugeba praleisti mūsų energijas. Ir kiekvienas iš jūsų tam, kad taptų tokiu laidininku, turi pereiti savo Kelią ir įveikti savo žmogiškuosius prisirišimus ir trūkumus.
Bet kai tik tarp jūsų atsiranda mūsų laidininkas, mes pradedame dirbti per jį – pertvarkyti fizinį planą, ir kiekvienas žmogus, kuris ateina pas mūsų pasiuntinį, gauna mūsų energijos ir pagalbą. Ne visada jūs galite suvokti vykstančių procesų esmę. Šiandien mano pareiga jums paaiškinti kai kuriuos dalykus.
Tada, kai jūs pradedate sąveikauti su mūsų pasiuntiniu, į savo kūnus ir auras jūs gaunate papildomos energijos iš mūsų pasiuntinio auros, ir kuo ilgiau bendraujate su pasiuntiniu ir per jį su mumis, tuo labiau pakyla jūsų vibracijos. Ir kiekvieną kartą, kai į savo auras jūs gaunate papildomą energijos porciją, ši energija pradeda stumti iš jūsų visą netobulybę, visą per daugelį jūsų įsikūnijimų sukauptą negatyvą. Todėl jums gali pasirodyti, kad sunkumai jūsų gyvenime padidėja tada, kai jūs randate šį Mokymą ir pradedate bendrauti su mūsų pasiuntiniu. Iš tikrųjų jūs tik gaunate pagreitinimą savo Kelyje, ir prieš jus iškyla jūsų pačių praeityje sukurtos negatyvios energijos ir paaštrėja jūsų negatyvios savybės.
Tai ir yra mūsų pasiuntinio savybė – pagreitinti jūsų karmos sugrąžinimą ir paaukštinti jūsų vibracijas. Todėl mes sakome jums ir perspėjame, kad, prieš pradėdami kontaktuoti ir ypač prieš prisiimdami mokinio įsipareigojimus, kruopščiai pasverkite, ar galėsite išlaikyti tuos papildomus sunkumus, kurie ateis į jūsų gyvenimą kartu su įstojimu į Guru ir čelos santykius su mūsų pasiuntiniu, ir niekam nepriekaištaukite dėl to, kas vyks. Todėl, kad kiekvienas Kelio Namo žingsnis žengiamas sunkiai.
Jūs laukiate stebuklo ir jūs laukiate Dieviškosios palaimos. Stebuklas įvyksta. Jūsų žengimas Keliu pagreitėja, ir tai, ką jūs turėjote patirti per daugelį dešimčių įsikūnijimų, esant natūraliam karmos sugrąžinimui, jums sugrįžta per keletą metų – per kiek, priklauso nuo jūsų karmos sunkumo. Tačiau Dieviškosios malonės, kaip nuolatinio buvimo palaimos būsenoje, jums nereikia tikėtis, bent jau tol, kol neatidirbsite didžiosios dalies savo karmos.
Be šito su jumis vykstančių procesų paaiškinimo jums bus nesuprantamas mūsų pasiuntinio mantijų poveikis, ir jūs jausite nemalonius pojūčius. Viskas jums turi būti iki galo aišku. Todėl mes suprantamai jums paaiškiname mūsų pasiuntinio mantijų veikimo mechanizmą ir dispensacijos veikimo mechanizmą.
Jūs prieinate ir pradedate atitinkamus santykius su ištisa Šviesos būtybių Hierarchija, kurios atstovas Žemėje yra mūsų pasiuntinys. Ir tai yra jūsų pasirinkimas ir jūsų noras. Laisva valia neišreiškus noro eiti Keliu, jūs nesugebėsite atsistoti ant mūsų Hierarchijos laiptų. Todėl mes kruopščiai paaiškiname jums visus Dieviškosios galimybės, pagreitinančios jūsų Kelią, veikimo mechanizmus. Šis pagreitinto vystymosi Kelias ir vadinasi Įšventinimų Keliu. Ir anksčiau, senais gerais laikais, šis Kelias buvo prieinamas ir suprantamas tik vienetams, o dabar atėjo laikas, kai Dieviškoji galimybė atverta milijonams žmonių, norinčių greitai įveikti likusius evoliucijos laiptelius ir pereiti į naują atsiveriančią kosminę Žemės planetos evoliucijos galimybę.
Yra tų, kurie nepasiruošę, ir yra tų, kurie permainoms priešinasi iš visų jėgų. Ką gi, tai jūsų teisė ir jūsų laisva valia. Bet, priešingai nei mūsų sekėjai, jūs stabdote evoliucinį vystymąsi Žemėje ir stojate į tiesioginę Dieviškojo Įstatymo opoziciją.
Aš noriu jums priminti, kad viskas šioje Visatoje yra Dievas ir, atskirdami save nuo Dievo, jūs pasmerkiate save būti sudegintiems ant laužo, kaip tas šiukšles, kurias jūs pavasarį deginate savo sodų sklypuose arba darže.
Jei Visata neatsikratytų kosminių šiukšlių, ji nesugebėtų toliau vystytis. Tie patys procesai vyksta jūsų organizme. Jei jūs nesiimsite priemonių išvalyti iš savo organizmo šlakų ir toksinų, tai susirgsite ir numirsite.
Dievas veikia per išmintingų būtybių Hierarchiją. Ir mūsų Hierarchijos atstovas yra mūsų pasiuntinys. Todėl spręskite ir priimkite savo sąmonėje sprendimą dėl savo tolesnio vystymosi.
Ne visada tie sprendimai, kuriuos jūs priimate, yra jums lemtingi. Yra daug įvairių galimybių, kurias suteikia Dievas. Tačiau tada, kai kalba eina apie kosminius terminus, bet kuris pratęsimas duodamas labai sunkiai.
Kad ir nesugebėsite iki galo nueiti savo Kelio, bet pabandyti jūsų vietoje aš ryžčiausi. Ir sąlygų sukūrimas Žemėje, kuriose mes galėtume praleisti savo energijas, duoti savo Mokymą ir visų pirma sukurti mūsų pasiuntiniui darbo sąlygas, yra jūsų pareiga.
Visada prisiminkite, kad pagal jūsų požiūrį į mūsų pasiuntinį Dangus sprendžia apie jūsų požiūrį į kosminių būtybių Hierarchiją, kuri žinoma kaip Didžioji Baltoji Brolija arba Šviesos Jėgų Hierarchija.
Mes su jumis visame jūsų Kelyje. Todėl pagalvokite ir pasverkite visus už ir prieš. Jums reikia sąmoningai priimti sprendimą – sekti Dieviškąja evoliucija ar bandyti surasti savo kelią.
Yra daug kelių, kurie veda į Dievą, tačiau neįmanoma tuo pat metu eiti dviem keliais.
Kartais, kai bandote surasti savo ypatingai nepaprastą kelią ir eiti juo, jus veda elementari žmogiškoji puikybė. Prisiminkite, kad svarbiausia savybė Kelyje yra nuolankumas prieš Dievo Valią ir susitaikymas. Jūs tol bandote rasti savo ypatingai nepaprastą kelią, kol savo sąmonėje atskiriate save nuo Dievo. Tada, kai jūs įsisąmoninate savo vienybę su kiekviena gyvybės dalele, jūs nustojate ginčytis, jūs nustojate blaškytis ir pagaliau pasiekiate tą palaimos būseną, kurios jūs niekaip nepasiekdavote anksčiau.
Visi jūs ateisite pas Dievą. Mes nurodome jums tik patį trumpiausią ir tūkstantmečiais patikrintą Kelią.

AŠ ESU Babadži, su Meile jums ir rūpinimusi jumis.