Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Mes ateiname, kad papasakotume... >

Mes ateiname, kad papasakotume jums apie tuos principus, kuriais kuriama Bendruomenė

AŠ ESU Babadži, vėl atėjęs, kad duočiau Mokymą, seną kaip pasaulis. AŠ ESU atėjau šią dieną ir saulė paskelbė apie mano atėjimą.*
Aš džiaugiuosi atsiradusia galimybe. Nes kiekviena mūsų bendravimo galimybė, kad ji įvyktų, vis dar reikalauja nemažų pastangų ir nemažų energetinių išlaidų. Bet mes padedame jums ir įveikiame visus erdvės ir laiko sunkumus, susijusius su mūsų pasaulių vibracijų skirtingumu.
Aš atėjau, kad dar kartą jūsų sąmonėje įtvirtinčiau senąsias tiesas ir amžių išmintį. Ir ši tiesa ir ši išmintis byloja tai, kad dar niekada niekas, kas atskyrė save nuo pasaulio, negalėjo ilgai egzistuoti. Visąlaik atsirasdavo išminčių ir pranašų, kurie atsiskirdavo nuo pasaulio ir vienumoje bandydavo pažinti visą Dieviškosios Tiesos pilnatvę. Ir kelias jų buvo nelengvas ir pilnas visokių praradimų. Daugelis iš jų mirdavo, taip ir nepažinę Dieviškosios Tiesos ir netgi prie jos neprisilietę. Tai vienišių kelias, tai kelio praskynėjų kelias. Ir tik labai nedaugeliui iš jų neįtikėtinų pastangų dėka pavykdavo prisiliesti prie Dieviškosios Tiesos, paslėptos jų širdžių gilumoje. Ir kiekvieną kartą pasaulis gaudavo naują filosofą, naują išminčių arba pranašą, sugebantį pasidalinti atrasta Tiesa su tūkstančiais ir milijonais kitų žmonių. Tiesos suvokimo procesas ir Tiesos perdavimo kitiems žmonėms procesas – tai du procesai, kurie tarpusavyje vienas kitą papildo ir vienas be kito negali egzistuoti. Todėl, kad neįmanoma gauti priėjimą prie nesuskaičiuojamų brangenybių Danguje ir nepasidalinti šiomis brangenybėmis su kitais. Kiekvieną kartą, kai kažkas stengdavosi gauti Dangaus brangenybes tik sau, savo asmeniniam vystymuisi, šitai pasibaigdavo nesėkme. Dievas nori, kad žmonijos vystymasis vyktų daugmaž teisingu ritmu, ir jūs negalėsite egzistuoti savo pasaulyje, jeigu per daug savo vibracijų lygiu atsiplėšėte nuo visko, kas jus supa.
Todėl aš ateinu ir mokau jus. Ir visi Pakylėtųjų Pulkai ateina pas jus, kad duotų jums savo Mokymą. Todėl, kad negalima šioje visatoje būti atsiskyrusiam. Anksčiau ar vėliau kiekvienas, kuris per daug izoliuojasi, negalės egzistuoti.
Ir aš bandau pateikti jūsų sąmonei Bendruomenės principus. Principus, leidžiančius per Bendruomenę platinti mūsų Mokymą jūsų pasaulyje. Bendruomenės principas yra amžių išbandytas naujų žinių įtvirtinimo ir Žemės gyventojų moralės pakėlimo į naują lygį principas. Kiekvieną kartą, kai susikuria Bendruomenė, ji turi kokybiškai naujame lygyje įtvirtinti žinias, iš Dangaus nuleistas tame žmonijos vystymosi etape. Pati savaime Bendruomenė nėra jokia praktinė vertybė. Bendruomenė turi vertę tik tada, kai ji atlieka savo užduotis, nuleistas iš Dangaus. Tada, kai bendruomenė suprantama kaip kolektyvinis žmonių gyvenimas vienoje teritorijoje, šitai realizuoja neteisingą bendruomenės principą. Tikroji Bendruomenė gali būti realizuota tik aplink būtybes, apdalintas mūsų valdžia ir pasitikėjimu. Todėl, kad tada, kai Bendruomenė sukuriama mūsų principais, mes įliejame į jūsų Bendruomenę Dieviškąją Energiją, būtiną jos vystymuisi ir palaikymui.
Ir dabar aš rekomenduoju jums savo širdyje apmąstyti viską, kas jums buvo šiandien pasakyta, ir viską, ką jūs kada nors skaitėte apie Bendruomenes ir bendruomenininkus. Kai tiktai iš Bendruomenės išeina žmogus, fiziniame plane atstovaujantis mūsų interesus, Bendruomenė pamažu praranda savo reikšmę ir išyra. Kol kas nėra tinkamo mechanizmo, kuris leistų Bendruomenei egzistuoti be pagrindo – to Šviesos fokuso, kurį mes įtvirtiname savo pasiuntinio širdyje. Šitai yra panašu į tai, kai namas negali egzistuoti atšiaurios žiemos sąlygomis ir būti apgyvendintas, jeigu jame nėra namų židinio ugnies.
Mes ateiname, kad papasakotume jums apie tuos principus, kuriais kuriama Bendruomenė. Bendruomenės kūrimo dalykas – labai laipsniškas. Iš pradžių subtiliajame plane sukuriama matrica. Ir ši matrica visiškai atitinka Dieviškuosius pavyzdžius, Dieviškuosius Bendruomenės sukūrimo principus. Paskui, tam tikro kosminio laikotarpio periodu, kai vienas ciklas keičia kitą, ši matrica pradeda nusėsti į fizinį planą ir praaugti fiziniame pasaulyje pavidalu teritorijos, pastato, grynai žmogiškųjų taisyklių ir principų, kurie yra Bendruomenės pagrindas. Kiekvieną kartą Bendruomenė priversta prisitaikyti prie egzistuojančių sąlygų toje šalyje, kurią mes pasirenkame Bendruomenės įsteigimui. Ir kiekvieną kartą Bendruomenės kūrimo sąlygos mūsų sudėliojamos subtiliajame plane ir nusėda erdvėje bei laike. Dabar Bendruomenė, jos kūrimas, subtiliajame plane užbaigtas ir mes laukiame, kaip artimiausiu metu ši Bendruomenė pradės nusėsti į fizinį planą. Tai nebus materializacija pilna prasme. Tam reikalingas didelis kiekis energijos, kurios kol kas mes nepajėgūs duoti. Bet mes su malonumu pasinaudosime jūsų pagalba ir jūsų resursais, kuriuos esate pasiruošę paaukoti mūsų Bendruomenės kūrimui. Savaime suprantama, kad į šią Bendruomenę negalės patekti visi norintys. Ši Bendruomenė atvers savo duris tik tiems žmonėms, kurių vibracijos ir siekiai sutaps su mūsų planais ir viltimis.
Aš būčiau labai laimingas, jeigu per keletą metų tokia Bendruomenė galėtų būti įkurta Rusijos teritorijoje, kaip šalies, kurioje mes dabar pradedame mūsų statybą. Rusijos, kaip šalies, kuriai mes skiriame savo paramą ir kuri artimiausiu laikotarpiu privalo realizuoti tuos principus, kuriuos mes norėtume įtvirtinti kiekvienoje pasaulio šalyje.
Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien man pavyko duoti keletą pagrindinių momentų, būtinų Bendruomenės sąmonės įtvirtinimui jūsų protuose ir širdyse. Aš labai džiaugiuosi, kad šitai įvyko svarbiu astrologiniu Saulės ciklo pasikeitimo momentu. Ir todėl nauja sąmonė ir naujas mąstymas, susiję su Bendruomene, išaugs jūsų sąmonėje kartu su šviesiojo paros meto ilgėjimu šiaurės pusrutulyje. Ir viskas, kas kliudo tokios Bendruomenės sukūrimui, tirps kaip nakties tamsa tekant saulei.
Aš pasakiau apie Bendruomenę ir kai kuriuos bendruomeninius principus aš pateikiau jūsų sąmonei. Aš džiaugsiuosi, jeigu tai, kas pasėta, sudygs ir duos ūglius bei derlių atitinkamais metų laikais.
Kai vis sugrįšite prie šio laiško ir jį iš naujo skaitysite, jūsų sąmonėje pradės rastis kaskart vis naujos detalės. Ir jūs sugebėsite suprasti tą sumanymą, kurį mes turime ir brandiname savo širdyse motinos Rusijos žemėje.
Aš džiaugiuosi davęs jums šį svarbų Mokymą būtent dabar.
O dabar turiu atsisveikinti, bet neprarandu vilties dėl kitų mūsų susitikimų. Om.

AŠ ESU Babadži

*Iš ryto buvo apsiniaukę, snigo. Tuo momentu, kai atėjo Babadži, iš debesų suspindo saulės spindulys, ir saulė švietė visą laiką, kol vyko diktavimas, o paskui vėl apsiniaukė ir pradėjo snigti.