Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Jūs pasidalijate su Hierarchij... >

Jūs pasidalijate su Hierarchija visą atsakomybę už tai, kas vyksta planetoje

AŠ ESU Alfa. Aš atėjau.
Šiandieninis mano atėjimas yra labai svarbus įvykis. Ne todėl, kad jūsų išorinei sąmonei duosiu peno pamąstyti. Aš atėjau išlaisvinti Šviesos Žemės planetai. Ir šio laiško perdavimo metu aš išlaisvinsiu tiek Šviesos, kiek galės išlaikyti fizinis ir subtilesni šio pasiuntinio kūnai.
Taip, žmonija niekaip nesusiprotėja. Ir man prireikė ateiti asmeniškai, kad išlaisvinčiau būtiną ir beveik pakankamą energijos kiekį tam, kad stabilizuočiau situaciją planetoje.
Vaikai mano, susiprotėkite. Į jus aš šią dieną kreipiuosi. Į tuos, kurie gali mane girdėti ir suprasti.
Visa situacija planetoje yra jūsų rankose. Jūs pasidalijate su Hierarchija visą atsakomybę už tai, kas vyksta planetoje. Jūs esate Hierarchijos dalis. Ir netgi tada, kai pamirštate, kad priklausote kosminei grandinei ir esate jos grandys, jūs vis tiek esate kosminės grandinės grandys. Ir kiekviena grandis turi prisiimti savo krūvio dalį.
Tada, kai išsisukinėjate nuo šventų įsipareigojimų, mums tenka imtis avarinių atsargumo priemonių. Šiuo atveju aš panaudoju pasiuntinio kūną tam, kad pervesčiau taip šiuo kritišku Žemėje laiku būtiną Šviesą.
Yra ir atvirkščioji šio proceso pusė. Kai žmogus perveda didelę Šviesą, jis pastato save priešingoms mums jėgoms sudraskyti. Todėl tada, kai jūs nelabai pagarbiai galvosite apie mūsų pasiuntinį, kai jos adresu jūs siųsite netobulas mintis ir jausmus, tai šitai, viena vertus, bus dėsningas veiksmas: didelė šviesa pažadina dideles tamsos jėgas. Kita vertus, mes akylai stebime kiekvieną negatyvios energijos prieš mūsų pasiuntinį sukėlimą. Ir mes turime galimybę imtis priemonių.
Taip buvo visada. Tai vienas iš principų, kuriuo vadovaujasi Šviesos Jėgų Hierarchija. Mūsų atstovai būdavo Šviesos į jūsų pasaulį laidininkai. Ir dėl šito jie jausdavo visus sunkumus: viena vertus, poveikį aukščiausių energijų, kurias sugeba praleisti jų kūnai, ir, kita vertus, pačių žemiausių ir pikčiausių, žvėriškų, žmogiškosios prigimties apraiškų poveikį.
Mūsų pasiuntiniai yra ta ašis, per kurią realizuojamas ryšys tarp pasaulių. Ir, dėdami pastangas iš vienos ašies pusės, mes jūsų pasaulyje sukeliame sukamąjį judesį.
Ir mes darome viską, kad šis sukamasis judesys pavirstų į judėjimą link aukštybių krypstančia spirale, o ne slystų žemyn.
Todėl tada, kai jūs skaitysite šį mano laišką, susimąstykite, kokias reakcijas jis jums sukelia. Būkite sąžiningi patys sau. Visos jūsų reakcijos amžiams išsisaugo akašos kronikose. Tačiau jūs po kažkurio laiko pamirštate apie tai, ką jūs mąstėte, kokius jautėte jausmus.
Ir tada, kai subtiliuosiuose kūnuose patenkate į Karminės Valdybos posėdį ir jums suteikia paskutinį žodį, daugelis iš jūsų peržiūrėję akašos kronikas pasibaisėja dėl visko, ką padarė, nes jums parodoma ne tik jūsų jausmai ir būsenos, bet ir tai, prie ko privedė šios jūsų nekokybiškos sąmonės būsenos.
Viena nekokybiška mintis arba jausmas pritraukia prie savęs lygiai tokią pačią pagal vibracijas. Ir po kurio laiko susidaro uraganas, susidedantis iš negatyvios energijos, kuris po kažkurio laiko pasireiškia fiziniame plane realių uraganų ir kataklizmų pavidalu.
Iš pradžių buvo tik viena mintis, kuri buvo baisaus kataklizmo priežastis. Ir tada, kai stoję prieš Karminę Valdybą jūs tai matote, tai pasibaisėjate dėl to, kiek žmogiškųjų gyvybių dėl jūsų buvo pradanginta.
Tam, kad Žmonija taptų išmintinga ir pereitų į kitą evoliucinį laiptelį, turi būti labai atsargi reikšdama savo mintis ir jausmus. Todėl, kad tolesnė evoliucija dar labiau priklausys nuo jūsų vidinių būsenų.
Todėl tada, kai išoriškai neišreiškiate jokių negatyvių reakcijų, o jūsų viduje yra neigiamų minčių ir jausmų, tai šitai pasauliui lygiai taip pat pražūtinga, kaip kad jeigu jūs mėtytumėte atomines bombas.
Kuo didesnis subtilėjimas vyksta planetoje, tuo didesnę įtaką įgyja jūsų mintys ir jausmai. Daug didesnę įtaką, nei jūsų veiksmai ir žodžiai.
Išmintingumas ir atsargumas – štai tos savybės, kurias jums vertėtų įgyti. Tačiau šias savybes jūs įgyjate automatiškai, jei jūsų viduje yra ištikimybė Dievo Valiai ir pagrįstas besąlyginės Meilės jausmu noras tarnauti artimui.
Neišmanymas yra pati svarbiausia savybė, kurios reikia atsisakyti artimiausiu metu. Ji nesiderina su kita evoliucinio vystymosi pakopa, ant kurios žmonija turi užlipti tūkstančių besirūpinančių jumis Šviesos būtybių dėka.

AŠ ESU Alfa.
AŠ ESU atėjau įvykdyti savo pareigos Žemės žmonijai.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#29Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.