Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Atėjo laikas sugrįžti į Tėvo N... >

Atėjo laikas sugrįžti į Tėvo Namus

Numylėtiniai mano vaikai, AŠ ESU Alfa. Aš įveikiau didelį atstumą, ne fizinį, o atstumą šio Pasiuntinio sąmonėje, kad turėčiau galimybę dabar su jumis kalbėti.
Žemės vaikai, priartėjo tas kosminės galimybės laikas, apie kurį jūs girdėjote iš pranašų ir pasiuntinių lūpų per pastaruosius keletą tūkstančių žemiškųjų metų.
Tai tiesioginio ir betarpiško bendravimo laikas, kai jūsų jutiminiai organai daugiau negalės apriboti Dieviškosios Realybės priėmimo. Tai perėjimo į naują sąmonės lygį, į subtilesnį lygį, laikas.
Sutikite, kad jūsų jutiminių organų ir sąmonės galimybės labai ribotos.
Esate pagauti į savo ribotos sąmonės gaudyklę, į kurią patys pasirinkote pakliūti. Manėte, kad būsite savo likimo, savo planetos šeimininkai. Norėjote tapti panašūs į dievus, bet iš anksto apribojote savo pasaulį šios planetos rėmais.
Ir lygiai taip, kaip atėjus laikui iš kiaušinio išsirita paukščiukas, taip ir jums atėjo kosminės galimybės laikas, kai turite pagaliau išeiti už jūsų pasaulio ribų.
Kaip to pasiekti? Ar reikia konstruoti vis naujus, vis tobulesnius skraidymo aparatus, vis galingesnius teleskopus?
Ne! Visus tolimus pasaulius ir begalybę, apie kuriuos kalbėjo praeities pranašai ir pasiuntiniai, galite pasiekti savo viduje.
Esate sukurti pagal Dievo atvaizdą, todėl nieko nėra neįmanomo jūsų kūryboje.
Kurkite! Nukreipkite save! Siekite!
Ieškokite!
Ieškokite ne išoriniame, jus supančiame pasaulyje. Ieškokite savo širdies gelmėse. Klausykite savo širdies. Niekada nenutrūko šis pasaulyje stipriausias ryšys tarp jūsų būtybės ir manęs, jūsų Tėvo. Tiesiog, kaip ir visiems vaikams pereinamame amžiuje, jums buvo būdingas pasitikėjimas savimi, norėjote išbandyti save patys. Išbandyti save. Aš jums netrukdžiau. Jūs su savo kūnais ir su savo pasauliu darėte viską, ką norėjote.
Bet priėjote ribą, pasibaigė tas laikas, kuris buvo jums duotas eksperimentuoti.
Ir atėjo laikas sugrįžti namo pas Tėvą.
Ir daugelis nesugrįš. Todėl, kad patikėjote, per daug pasitikėjote kūniškais raumenimis, siūbuojančia iliuzija, supančia jus iliuzijų pasaulyje.
Savo sąmonės pagalba, naudodamiesi mano energija, sukūrėte iliuziją. Ir patys įklimpote šioje iliuzijoje.
Ir kaip vaikai, kai susiduria su kokiu nors sunkumu, ieško pagalbos ir prašo pagalbos savo tėvų, lygiai taip ir jūs dabar turite kreiptis pagalbos į mane, į jūsų Tėvą Danguje.
Atėjo ciklų apsisukimo laikas, kai po iliuzijos išsiskleidimo ateina kitas kosminės pjesės etapas - išreikštų pasaulių sutraukimas.
Galbūt esate susipažinę su kai kuriomis rytietiškomis pasaulio sukūrimo sistemomis. Vieningojo kvėpavimas. Brahmos iškvėpimas. Brahmos įkvėpimas. Visatos išsiskleidimas ir jos sutraukimas. Tai ne vienkartinis procesas, pats apsisukimo taškas tęsiasi keletą milijonų metų ir šis laiko tarpas skirtingoms pasaulių sistemoms yra nevienodas priklausomai nuo pasaulio materialumo lygio.
Dabar jums svarbu suprasti, kad pasibaigė iliuzijos didinimo laikas ir kad ateina metas pasukti iliuziją kita kryptimi - ją sutraukti.
Žemės matais tai užims daug laiko, bet šis procesas jau prasidėjo. Ar nori to kai kurie neklusnūs vaikai, ar ne. Iliuzija turi būti sutraukta. Sąmonė turi būti pakeista.
Ir viskas, kas priešinasi, prieštarauja Įstatymui, bus paprasčiausiai pasiųsta į kosminę perlydymo krosnį, panašiai kaip sudeginami šiaudai ar pernykštė žolė.
Kai vaikai išauga, jie palieka tėvų namus. Jie eina gyvenimo keliu, kuria, tvarko savo gyvenimus, eksperimentuoja, deja, paklaidžioję tais keliais, ne visi sugrįžta į tėvų namus.
Dabar aš kviečiu jus namo. Aš kreipiuosi į visus savo sūnus ir dukras. Aš jus visus myliu nepriklausomai nuo to, kad jūs darėte kažką neteisingai šiame ar kokiame nors kitame iš savo gyvenimų.
Atėjo laikas sugrįžti į Tėvo namus. Aš atėjau, kad pažadinčiau jūsų sąmonę, atsiminimus apie jūsų ištakas.
Aš atėjau jums priminti apie pirmąją Meilę.
Grįžkite. Išgirskite mano Šauksmą.
Savo širdyje siekite prisiliesti prie subtilesnių pasaulių. Pradėkite pažinti kitą realybę. Ir ji įeis į jūsų sąmonę. Jūsų sąmonė išsiplės ir sugebės vis labiau ir labiau priimti subtiliuosius pasaulius. Ir nukris plėvė nuo jūsų akių, ir išvysite Angelus bei elementalus, aplink save jūs pamatysite Dievo karalystę. Ta Karalystė, kurios jūs siekėte šiame fiziniame pasaulyje, ateis pas jus priklausomai nuo to, kaip sugebėsite savo sąmonėje atsisakyti šio fizinio pasaulio.
Drąsiai siekite. Nukreipkite save.
Ir aš sutiksiu jus plačiai išskėstomis rankomis Tėvo Namuose.

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje, kantriai ir su Meile laukiu jūsų sugrįžimo.