Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Laiškas Žemės žmonijai >

Laiškas Žemės žmonijai

AŠ ESU Alfa, atėjęs su laišku Žemės žmonijai.
AŠ ESU atėjau duoti svarbų laišką, kuris leis jums išsaugoti jūsų siekio fokusą šiuo laiko momentu. Susikoncentruokite į savo širdį. Tik jūs ir jūsų širdis, numylėtiniai.
Jūsų pasaulyje daugiau nieko nėra. Jūsų širdyje yra vienintelis įėjimas į Dievo realybę.
Viskas, kas jus supa fiziniame pasaulyje, yra tik tai, kas jums padeda vystytis, augti, įveikti save ir didinti savo sąmonę, savo pasiekimus.
Jūs keliautojai, visąlaik esantys nepertraukiamame judėjime. Netgi tada, kai esate ramybės būsenos, įveikiate didelius atstumus mūsų pasaulyje, praskrisdami tūkstančius ir milijonus kilometrų kartu su savo planeta, savo saulės sistema ir savo galaktika.
Tai išorinė visata. O yra kita visata, vidinė, įėjimas į šią visatą yra jūsų viduje, jūsų širdyje.
Jūsų kitas žingsnis turi būti skirtas tam, kad surastumėte šį įėjimą į kitą pasaulį, Dieviškąjį pasaulį. Pasaulį, nepaklūstantį laikui ir neturintį erdvės. Visažinystės ir visiškos tobulybės pasaulį. Tą pasaulį, iš kur viskas išeina ir kur viskas sugrįžta. Jūsų pasaulį, jūsų namus, jūsų tikrą realybę, iš kur atėjote į fizinį pasaulį ir sukūrėte savo fizinį pasaulį.
Milijonai Šviesos Būtybių dirbo ir dirba kurdami išreikštą visatą. Išorinį pasaulį. Ir kiekvienas iš jūsų dirba jį kurdami nepriklausomai nuo to, suvokiate jūs tai ar ne. Vaikas gali nesuvokti pasaulio struktūros ir viso jo sudėtingumo, bet jis gimė ir jis būna šiame išreikštame pasaulyje.
Vėliau vaikas paauga, įgyja žinių ir sąmoningai dalyvauja pasaulio statyboje ir jos veikloje.
Jūs vaikai. Jūs negalite, būdami savo sąmonės lygyje, sąmoningai dalyvauti kuriant pasaulius ir palaikant šiuose pasauliuose tvarką ir švarą. Bet atėjo laikas, kai turite suaugti.
Jūsų baigiamasis egzaminas tam, kad įstotumėte į suaugusiųjų pasaulį, yra surasti įėjimą savo širdyje, surasti įėjimą į realų Dievo pasaulį.
Aš labai tikiuosi, kad jūs visi, kas skaitote šias eilutes, sugebėsite išlaikyti savo baigiamąjį egzaminą, egzaminą, duodantį jums teisę tapti Dievo bendrakūrėjais ir sąmoningai padėti perkelti į gyvenimą Dievo planą šiai visatai. Jūs turite praeiti per siauras slaptas dureles, paslėptas jūsų širdyje, jos slaptojoje buveinėje.
Ir kad ir kas jus šauktų į viliojančias kosmoso platybes pažinti tolimųjų pasaulių, esančių už jūsų pačių ribų, netikėkite jais. Visi pasauliai, įėjimas į tolimuosius ir kitus pasaulius yra jūsų širdyje. Raktas durims, esančioms jūsų širdyje, yra Meilė.
O atidarysite šias duris savo sąmonės, savo Dieviškosios sąmonės, pagalba.
Jūsų išorinė sąmonė ir jūsų išorinis protas jums kliudys. Ir siųs jums kaskart vis naujas kliūtis jūsų kelyje.
Bet dabar žinote, kur yra slaptosios durys į pasaulį, iš kur jūs atėjote ir kur turite sugrįžti. Pasistenkite savo gyvenimiškuose išbandymuose nepamesti rakto nuo šių durų. Ir pasistenkite pašalinti iš savo sąmonės viską, kas trukdo jums prasisprausti pro šias siauras duris.
Jūsų pasaulyje nėra nieko, kas praverstų jums realiame Dievo pasaulyje, išskyrus jūsų neįkainojamą patirtį, kurią jau įgijote ir dar įgysite savo kelionėse erdvėje ir laike.
Ir jeigu prisiminsite, dėl ko aš jus siunčiau į jūsų pasaulį, tai aš jus siunčiau lobio. Ir šis lobis yra kauzalinis kūnas. Tai pats didžiausias lobis, neįkainojamas lobis, jūsų lobis, kuriam nebaisios nei rūdys, nei kandys.
Daugelis iš jūsų jau surado šį lobį, kurio aš jus siunčiau į jūsų pasaulį. Ir dabar turite sugrįžti namo. Prisiminti, kas jūs esate ir dėl ko ėjote į kelionę po jūsų pasaulį.
Atėjo prabudimo Aukščiausiai realybei laikas. Terminas priartėjo ir terminas atėjo.
Jums nurodytas Kelias. Jūs žinote Kelią. Jūs turite viską, kas būtina, kad sugrįžtumėte namo. Aš šaukiu jus, vaikai mano.
Aš liūdžiu be jūsų. Ar mane girdite?
Ir jeigu kažkas iš jūsų savo kelionėse nesurado lobių, nenusiminkite. Aš priimsiu jus ir be jūsų lobių. Tik sugrįžkite namo. Suraskite slaptąsias duris savo širdyje.
Aš laukiu jūsų, vaikai mano.

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje