Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Atėjo laikas iš iliuzijos pasa... >

Atėjo laikas iš iliuzijos pasaulio išeiti į realųjį Dievo pasaulį

AŠ ESU Alfa, vėl atėjęs pas jus.
Už dienos sumaišties nuo jūsų slepiasi amžinybė. Bet būtent amžinybę aš atėjau įtvirtinti jūsų sąmonėje. Jūsų buvimą Žemėje prasminga skirti tik amžinoms, nepraeinančioms vertybėms, tam, kas liks su jumis tada, kai jūs paliksite žemiškąją gyvenimo mokyklą ir pereisite į naujas evoliucinio vystymosi vijas.
O dabar tai, apie ką aš kalbu, jums atrodo lyg kažkas abstraktaus, prie ko jūs nežinote kaip prisiliesti ir kaip naudotis kasdieniame savo gyvenime.
Jūsų Tikėjimas Aukščiausiais pasauliais, Kūrėju jums sukuria visas būtinas sąlygas ir prielaidas tam, kad jūsų egzistavimas fiziniame pasaulyje jums taptų artimesnis Aukščiausiems pasauliams. Jums beliko tik surasti tą tašką jūsų esybės viduje, iš kurio atsiveria amžino Gyvenimo perspektyva. Ne visi iš jūsų sugeba taip aukštai mąstyti. Daugelis nesupras ir, dar blogiau, pagalvos, kad kalbama apie kažką fantastiško ir nerealaus. Numylėtiniai, jums neįmanoma įeiti į sąlytį su tolimaisiais pasauliais tol, kol nepatikėsite jų egzistavimu. Būtina pralaužti spragas jūsų sąmonėje, jūsų apsauginėje linijoje, kurią jūs laikote 24 valandas per parą, saugodamiesi nuo mūsų pasaulio ir nenorėdami nei juo patikėti, nei į jį įeiti. Daug išradimų jūsų pasaulyje, kurie jus veda į iliuzijų pasaulį ir neduoda galimybės pagalvoti apie amžinąjį.
Aš negaliu galynėtis su tuo, kas jūsų sąmonėje taip aukštai vertinama, kas užtemdo nuo jūsų Dievą. Netinka man nei versti jus, nei reikalauti, kad jūs atsibustumėte.
Būna taip, kad rožės pumpuras taip ir neišsiskleidžia ir sudžiūsta, neišskleidęs savo lapelių, nukreiptų į Tikėjimo, Vilties ir Meilės saulę. Jūs patys renkatės, kokiems dievams jums lenktis ir kokiu keliu eiti. Aš tik primenu jums, kad atėjo laikas grįžti į realybę, atėjo išėjimo iš iliuzijos pasaulio į realųjį Dievo pasaulį laikas. O jūs patys savo pastangomis privalote įsiręžti, kad išskleistumėte tuos savo sielos lapelius, kurie tiesiasi į Aukščiausiuosius pasaulius. Kartais jums neįmanoma įsiklausyti į savo sielos norą, kadangi viskas aplink nukreipta būtent tam, kad tai neįvyktų. Bet aš įsitikinęs, kad jūs susidorosite su šia užduotimi.
Yra tik dvi pagrindinės savybės, kurios kaip kokie siūlai išveda jus iš iliuzijos labirinto. Pirmoji iš jų bus Tikėjimas. Antroji – Meilė.
Kažkam pirmoje vietoje bus Meilė, o antroje vietoje – Tikėjimas. O kas nors sakys, kad nėra skirtumo tarp Tikėjimo ir Meilės todėl, kad tikrasis Tikėjimas visada pagrįstas Meile. Meile Dievui, artimojo Meile, Meile visai Gyvybei.
Jums vertėtų atkreipti dėmesį į viską, kas jums kliudo išreikšti šias savybes savo gyvenime ir palaipsniui šalinti viską, kas jums trukdo įveikti iliuziją ir įkopti į Dieviškosios sąmonės viršūnę.
Kiekvienam iš jūsų iškyla keletas pagrindinių kliūčių, kurias privalote įveikti. Ir kiekvienam iš jūsų atrodys, kad būtent be šios savo savybės jis negalės toliau egzistuoti ir vystytis. Tai yra ne taip, numylėtiniai.
Aš suprantu, kad iliuzija stipri ir užburia jus savo patrauklumu ir magija. Visgi ir Dieviškasis pasaulis gali jus sužavėti savo stebuklingumu ir grožiu.
Jūs esate pasirinkimo taške tarp dviejų pasaulių. Ir kiekvienas iš jūsų jau artimiausiu metu privalo galutinai pasirinkti: sekti tolesnės evoliucijos keliu arba likti žaisti iliuzinio pasaulio žaisliukais, kurie jums atrodo realūs.
Kaip matote, visa jus supančio gyvenimo įvairovė išplėtota tik tam, kad išlaikytumėte savo baigiamąjį egzaminą ir pereitumėte iš iliuzijos pasaulio į realųjį Dievo pasaulį.
Daug kalbama apie tai, kas svarbiausia. Labai paprastais žodžiais. Ir aš nepavargstu vis ateiti ir kartoti tų paprastų dalykų tikėdamasis, kad kokia nors siela, gavusi mano impulsą, prabus iš sapno iliuzijoje amžinajam Gyvenimui. Mano užduotis – pažadinti kiek tik galima daugiau sielų, kad surinktume gerų grūdų derlių į dangiškuosius aruodus.
Jums reikia paprasčiausiai tikėti ir gyventi pagal tuos principus, kurie visais laikais buvo prisakyti pranašų.
Viskas žinoma. Viskas duota. Jums reikia pasiryžti ir pasirinkti. Dabar. Paskui bus vėlu.

AŠ ESU Alfa su tėviška Meile jūsų sieloms.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#2