Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Aš ateinu paprašyti jūsų pagal... >

Aš ateinu paprašyti jūsų pagalbos, kuri reikalainga jūsų sergančiai planetai

AŠ ESU Alfa. Aš atėjau pas jus šią dieną duoti nedidelio Mokymo apie tai, kaip jums elgtis artimiausiu metu ir kaip jums vertėtų nuteikti save ateičiai.
Kiekvieną kartą bendraudamas su žmonėmis, esančiais įsikūnijime, aš jaučiu su niekuo nepalyginamą palaimą. Aš jaučiu jūsų poreikius ir jūsų vargus ir aš priimu jus taip švelniai ir meiliai, kaip nei vienas tėvas jūsų pasaulyje negali elgtis su savo vaikais.
Todėl, kad aš ir esu jūsų Tėvas, jūsų tikrasis Tėvas, kuris jumis rūpinasi ir kuris išnaudoja bet kurią galimybę ateiti ir duoti nurodymus bei pamokymą, ir jus priglausti.
Todėl aš ateinu šią dieną, kad įvykdyčiau savo tėvišką pareigą Žemės žmonijai.
Jūsų gimtajai planetai reikalingas jūsų rūpestis ir globa. Įsivaizduokite, kad Žemė yra jūsų Motina. Ir ši Motina susirgo ir jai reikalinga jūsų pagalba.
Jeigu jūs esate mylintys vaikai, tai turite atsiliepti į savo Motinos šauksmą, kad ir kaip būtumėte įnikę į savo gyvenimiškas problemas ir kad ir kaip sunku jums būtų. Nes tai yra jūsų Motina. Ji serga ir jai reikalinga jūsų pagalba.
Todėl aš atėjau šią dieną, kad pakviesčiau jus pas jūsų Motiną ir pasakyčiau, kad jai reikalinga jūsų pagalba ir jūsų rūpestis, ir jūsų globa. Dabar. Kaip niekad anksčiau.
Jūs pasiekėte tą amžių, kai sugebate prisiimti atsakomybę už savo Motiną, kuriai dabar reikalinga jūsų pagalba.
Buvo laikas, kai jūs gavote pagalbą iš savo Motinos. Buvo laikas, kai gavote viską, kas jums būtina: maistą, šilumą, rūpestį.
Ir štai dabar atėjo laikas atiduoti savo skolas, atsidėkoti savo Motinai – gimtajai planetai už viską, ką ji dėl jūsų padarė.
Jūsų Motina turi daug vaikų. Ir ne visi vaikai sugeba atsiliepti į šauksmą. Todėl, kad jie prarado ryšį su gimtaisiais namais. Todėl, kad jie pasirinko tą kelią, kuris niekur neveda.
Bet jūs, tie, kurie mane girdite ir sugebate suvokti mano vibracijas, jūs nepaliksite savo Motinos bėdoje.
Ar galiu jumis pasikliauti? Ar ne taip? Todėl aš ateinu paprašyti jūsų pagalbos, kuri reikalinga jūsų sergančiai planetai. Dabar, kaip niekad anksčiau.
Jūs žinote, kad jūsų planetos liga susijusi su pasekmėmis tų minčių, jausmų ir veiksmų, kuriuos Žemės vaikai sau leidžia. Jūs žinote, kad jūsų Motina Žemė labai išgyvena dėl savo neprotingų vaikų. Dėl to ji serga. Todėl jūs turite suteikti Motinai Žemei tą pagalbą, kuri jai reikalinga. O jai reikalinga jūsų Meilė. Nėra geresnio vaisto, kurį galėtumėte pasiūlyti savo Motinai, nei jūsų širdžių Meilė.
Prašau, įpraskite kasdien, pradedant nuo šiandien, vos kelias minutes per dieną siųsti Meilę savo gimtajai planetai. Prašau, prisiminkite geriausias minutes, kurias leisdavote gamtoje, kalnuose, prie upės, miške. Prisiminkite džiaugsmo, kurį jautėte bendraudami su gamta, minutes.
Prisiminkite tylias vasaros dienas ir vakarus. Prisiminkite saulėtekius ir saulėlydžius.
Prisiminkite kaitrią, saulėtą vasaros dieną ir vėsų vakarą. Prisiminkite viską, kas susiję su pačiais geriausiais prisiminimais.
Padėkokite Motinai Žemei už viską, ką ji jums davė praeityje. Ir dabar, jeigu jūs galėsite pasiųsti savo Motinai Meilę, tai ji galės susigrąžinti savo sveikatą, savo gyvybines jėgas ir būti prieglauda bei prieglobsčiu dar labai daugeliui žmonijos kartų.
Nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra pastovu ir duota jums visam laikui. Jūsų planeta, kokioje padėtyje ji yra dabar, yra jūsų minčių, jūsų jausmų, jūsų sąmonės lygio, kuriame jūs dabar esate, atspindys.
Todėl nuo jūsų pačių, o ne nuo ko nors kito, priklauso jūsų planetos ateitis, klimatas ir viskas, kas jus supa jūsų gimtojoje planetoje, jūsų Motinoje.
Aš atėjau duoti jums aiškų supratimą, kad Žemei reikalinga jūsų pagalba. Ir jūs žinote, kaip šią pagalbą suteikti.
Aš atėjau priminti jums apie jūsų pareigą ir aš atėjau pasakyti, kad atėjo jūsų pareigos įvykdymo laikas. Kosminė galimybė dar neišnaudota. Bet jūs turite visąlaik jausti atsakomybę už viską, kas jus supa.
Todėl, kad viskas, kas jus supa, yra sukurta jūsų sąmonės. Ir kartu su jūsų sąmonės lygio pakėlimu pasikeis jus supanti iliuzinė realybė, nes ji taps Dieviškesnė, labiau priartinta prie Dieviškosios Realybės.
Aš atėjau. Ir aš pasakiau.

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje. Om.