Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Numylėtinio Alfos laiškas Lorr... >

Numylėtinio Alfos laiškas Lorraine Michaels(Lorein Maikls)

AŠ ESU Alfa, vėl atėjęs per šį Dievo pasiuntinį. Per didelis materijos tankumas neleidžia pasiuntinio jėgos lauke ilgai išlaikyti aukštas vibracijas. Todėl kalbėsiu trumpai.
Pastarųjų dienų mūsų bendravimo saldumas buvo pažeistas svetimos jėgos iš išorės. Ši energija gali tapti kliūtimi įvykdant mūsų sugalvotą didingą eksperimentą.
Dabar aš noriu kreiptis į Lorraine.
Tu žinai mano vibracijas. Aš ateidavau pas tave ir tu leisdavai man būti tavo šventovėje.
Kodėl dabar tu netiki, kad lygiai taip pat aš galiu būti Tatjanos šventovėje?
Kodėl tu abejoji laiškų perdavimo švarumu?
Leisk man tau priminti, kad Dieviškųjų vibracijų iškraipymas būna visada, bet kuriame, bet kurio pasiuntinio, esančio įsikūnijime, pranešime. Neįmanoma pateikti visos Dieviškosios Tiesos pro jūsų pasaulio tankumą. Bet reikia būti dėkingam už tas Tiesos kruopelytes, kurios yra kiekviename mūsų pranešime.
Tau kelia nerimą Tatjanos vibracijos? Tau atrodo, kad ji prideda savo netobulybių į kiekvieną pranešimą, primaišo savo žmogiškosios sąmonės?
Leisk paklausti, kaip tu gali nustatyti jos diktavimų švarumo lygį, jeigu mes tau apie tai nepasakysime?
Ar nebandai tu savo žmogišku protu teisti?
Aš noriu, kad pamąstytum apie tai, kas trukdo tau mūsų sumanymo įvykdymui?
Kodėl tu atmetei visus bandymus vykdyti sumanytą bendradarbiavimą tarp dviejų pasiuntinių, esančių fiziniame įsikūnijime?
Aš priverstas pasinaudoti šia galimybe ir kreiptis tiesiogiai į tave. Tu prisimeni mane? Tu prisimeni mūsų bendravimą? Mano vibracijas?
Aš suprantu, kaip sunku tau priimti teisingą sprendimą. Pasirinkti. Tačiau nuo šio pasirinkimo daug kas Žemėje priklauso. Ir aš dedu dideles viltis į tave ir į Tatjaną, būtent įveikiant žmonijos sąmonės stereotipus. Ir visų pirma jūsų, kaip Žemės žmonijos atstovų, sąmonės stereotipus.
Dieviškoji Tiesa pasiuntinių sąmonėje nenuspėjamai persilaužia. Tai – tiesa. Tačiau kaip tu gali žmogiška sąmone nustatyti, kur baigiasi Tiesa, o kur prasideda iliuzinė žmogiškoji sąmonė? Tatjana tau niekada nepriekaištavo, kad tu iškreipi Dieviškąją Tiesą. Ne todėl, kad tu jos neiškreipei. O todėl, kad Tatjana turi labiau išplėstą sąmonę ir supranta ilgą priartėjimo prie Dieviškosios Tiesos kelią.
Visa žmonijos vystymosi istorija ir visa visatos vystymosi istorija, jeigu šis žmogiškasis terminas gali būti panaudotas visatos masteliui, yra žingsniai, nukreipti į Tiesos pažinimą. Bet kuris žmogus, kuris savo sąmonėje leidžia būti minčiai, kad jis teisingesnis, Dievas labiau kalba per jį, kartu stato neįveikiamą kliūtį tarp savęs ir Dieviškosios Tiesos. Jis sustoja savo vystymesi. Jis išeina iš vaikiškos sąmonės būsenos, kai tik jis pradeda teisti.
Aš noriu priminti apie tai, kad kiekvienas linkęs matyti kitame savo asmenines netobulybes. Todėl priimk mano pastabas nuolankiai ir su meile.

AŠ ESU Alfa ir aš tikiuosi, kad tu sugebėsi savo sąmonėje pakilti į aukštesnį lygį.