Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Jūs galite mums suteikti aktyv... >

Jūs galite mums suteikti aktyvesnių veiksmų galimybę (MP3)

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje. Aš atėjau pas jus šią dieną ir aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu. Nuo to laiko, kai buvau atėjęs pastarąjį kartą, jūsų planetoje ir kosmose daug kas pasikeitė. Jūs tikriausiai jaučiate visus vykstančius pasikeitimus. Jums išpuolė būti Žemėje fiziniuose kūnuose tuo metu, kai vyksta Didingi Pokyčiai. Ir tai visų pirma susiję su milžinišku šuoliu, kurį patiria jūsų sąmonė.
Jūs tikriausiai pastebite, kaip jūsų požiūris į daugelį dalykų pasikeičia tiesiog per vieną dieną. Tai, kas ankstesnėms kartoms buvo neįgyvendinama užduotis, jūsų karta sprendžia labai greitai. Sąmonės paslankumas ir gyvumas – štai tai kas skiria naujas rases, kurios ateina pakeisti senų rasių. Ir jūs turite suprasti, kad tarp įkūnytųjų Žemės planetoje dabartiniu metu yra labai daugelio žmogiškųjų rasių ir jų atsišakojimų atstovų. Tai jūs galite pastebėti tiesiog išėję į gatvę.
Didinga galimybė suteikta Žemės planetai. Ir ši galimybė susijusi su tuo, kad daugeliui žmonių duota teisė per suspaustus terminus įvykdyti būtinus pasikeitimus savo sąmonėje.
Kaip anksčiau buvo neįmanoma per vieną įsikūnijimą gauti įsivaizdavimą apie tuos dalykus, kuriuos jūs dabar sugebate aprėpti savo sąmonėje, taip ateinančios kartos sugebės nešti savyje būsimo žmonijos vystymosi grūdus. Ir kiekvienas vėl atėjęs dabar į Žemės planetą kūdikis neša savyje būsimos gimstančios sąmonės sėklą. Todėl sutikite kiekvieną ateinantį pas jus naują žmogų ir bandykite sužinoti iš jo tą pranešimą, kurį jis jums atnešė iš mūsų pasaulio. Jūsų rankose – duoti galimybę išdygti būsimų rasių sėkloms.
Kaip jūs rūpinatės augalais savo žemės sklypuose, taip turite rūpintis ir savo vaikais. Jei jie negaus būtino kiekio jūsų rūpinimosi ir jūsų dėmesio energijos, tai būsimų rasių užuomazga nesugebės juose išdygti. Todėl aš atėjau priminti jums apie tai, kad esate atsakingi už kiekvieną vaiką, kuris šiuo metu ateina į Žemės planetą. Saugokite šiuos vaikus. Juose įdėta jūsų planetos ateitis.
Turiu jums pasakyti dar vieną dalyką. Ir tam, kad suvoktumėte visą mano duodamos informacijos reikšmę, prašau jūsų suprasti, kaip retai man pavyksta kreiptis į įkūnytą žmoniją. Žmogiškosios kalbos žodžiai negali perduoti visų mano vibracijų ir visų mano jausmų, kuriuos aš jums jaučiu. Ir aš norėčiau, kad kaip galima didesnis žmogiškųjų individų skaičius sugebėtų pajusti mano tėviškas Meilės ir švelnumo energijas, kurios mane perpildo. Aš norėčiau jums atiduoti save visą. Aš trokštu ir nujaučiu tą momentą, kai mes sugebėsime susivienyti stebuklingoje simfonijoje ir ištirpti Meilės glėbyje. Patikėkite manimi, kad nebus man didesnio malonumo, kaip ta akimirka, kai Dangus ir Žemė susitiks.
Aš atėjau su dar viena žinia. Ir ši žinia susijusi su jūsų galimybe, kurią jūs nuo šios dienos įgyjate.
Ateina Didingasis Kosminis Ciklas. Didingasis Kosminis Ciklas ateis. Ir jūs galėsite pagreitinti savo evoliuciją. Jums reikia tik savo širdyje panorėti, kad jūsų žengimas evoliucijos keliu pagreitėtų. Yra atitinkamas Įstatymas. Ir mes negalime jo pažeisti. Tai nesikišimo į evoliuciją Įstatymas. Tol, kol patys žemiškosios evoliucijos atstovai nepaprašys Dangaus pagalbos, mes negalime suteikti pagalbos visa apimtimi. Todėl kuo didesnis jūsų kiekis prašys Pakylėtųjų Pulkų ir manęs asmeniškai pagreitinti Žemės žmonijos evoliuciją, tuo didesnę pagalbą mes galėsime jums suteikti.
Jūs galite mums suteikti aktyvesnių veiksmų galimybę. Prašau jūsų pasinaudoti šiuo evoliucinių procesų, vykstančių Žemėje, greičio reguliavimo mechanizmu.

Aš buvau su jumis šią dieną. AŠ ESU AlfaAudio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu(4,06 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą

http://narod.ru/disk/1070414000/2008-06-23_Alfa.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.