Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Aš duodu galimybę ir Aš atveri... >

Aš duodu galimybę ir Aš atveriu perspektyvą

AŠ ESU Alfa, vėl atėjęs pas jus šią dieną pokalbio, kuris nukreips jūsų mintis ir nuteiks jus tam, kad galėtumėte pamąstyti ir priimti sprendimą savo širdyse. Iš tikrųjų, labai svarbu yra jūsų ketinimas. Tai, ko jūs siekiate, ir tai, su kokia širdimi jūs tai darote. Kiek jūs nuoširdūs ir kiek jūs nesavanaudiški. Priklausomai nuo to jūs iš erdvės pritraukiate vienas ar kitas galimybes, vienas ar kitas perspektyvas. Ir jeigu jūs ir toliau gyvensite taip, lyg būtų nieko neįvykę šiomis senų metų ciklo pabaigos ir naujų metų pradžios dienomis, lyg būtų nebuvę šių diktavimų ir susitikimų su Valdovais, tai tuo pasmerksite save savo vystymosi sulėtinimui. Ir atvirkščiai – jeigu jūs visa siela ir visa širdimi priėmėte informaciją, esančią Valdovų diktavimuose, duotuose per mūsų pasiuntinį, tai sukūrėte sau galimybę. Jūs duodate sau galimybę veikti to laiko ir energetinio koridoriaus ribose, kurį mes jums atidarome.
Aš duodu galimybę ir Aš atveriu perspektyvą. Ir kaip visada tol, kol esate materijoje ir priklausomi nuo laiko ir erdvės ciklų, jūs galite pasirinkti, pasinaudoti šia galimybe ar tęsti vegetavimą.
Jūsų siekiai bus pripildyti energijos ir jūsų darbai gaus būtiną palaikymą, jeigu jūs pasirinksite veikti pagal suteiktą jums kosminę galimybę. Ir ši galimybė jums duos pagreitėjimą bei vystymąsi ir padės įveikti jūsų Kelyje visas kliūtis. Svarbu, kad jūs savo sąmonėje sugebėtumėte nusiteikti į šią galimybę. Į mūsų vibraciją. Todėl, kad mūsų vibracijos jūsų fizine klausa yra negirdimos ir jų negalima pajusti jūsų fiziniais jutiminiais organais. Tai šauksmas, kuris skamba jūsų širdies gilumoje, tai Tėvo Namų, kuriuos jūs palikote, ilgesys ir noras sugrįžti Namo.
Įsiklausykite į savo širdies šauksmą.
Atsiskirkite ir tyloje įsiklausykite į tai, ką jums šnabžda jūsų širdis.
Jūs negalite šito neišgirsti. Pašalinkite iš savo gyvenimo visa, kas nereikalinga, visa, kas neduoda jums galimybės pasilikti vienumoje su savimi ir įsiklausyti į savo širdies balsą. Išgirsti jo švelnų šnabždesį, pajusti jo Meilę.
Jūs mylite. Kad ir kaip slėptumėte savo Meilę, kad ir kaip apsimetinėtumėte, jog neprisimenate savo Meilės, ji vis tiek yra jūsų viduje. Jūsų pagrindinė savybė yra Meilė. Pašalinkite iš savo gyvenimo visa, kas nereikalinga, kas trukdo jums savo širdyje pajusti Dieviškąją Meilę.
Jūs patys renkatės ir jūs patys sudėliojate visas savo gyvenimo aplinkybes.
Ar nepavargote vis pasiduoti tiems stereotipams ir tiems įpročiams, kurie jus apgaubia? Ar neatėjo laikas atsisakyti visos sumaišties, kuri jus supa, ir visa savo esybe kreiptis į tai, kas Amžina, yra nepraeinantis.
Aš atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie tą vietą, iš kur jūsų sielos atėjo į šį pasaulį. Ir Aš atėjau, kad dar kartą priminčiau apie jūsų Namus ir pakviesčiau jus Namo.
Jūs girdite mane? O, vaikai mano.
Aš pasiruošęs suteikti jums visą savo Tėviškos širdies rūpestį. Ir Aš pasiruošęs jums dovanoti ir dovanoti savo širdies Meilę. Man būtinas tiktai jūsų sprendimas, jūsų tvirtas sprendimas, kurį jūs priimsite savo širdyje ir niekada daugiau nenukrypsite nuo savo priimto sprendimo. Ir šis sprendimas – sugrįžti Namo ir įvykdyti viską, kas būtina tam, kad sugrįžtumėte Namo, į Tėvo Namus. Iš kur išėjote ir kur turite sugrįžti.
Visi jūs esate Vieningojo dalelės. Ir jūsų pasidalijimas ir jūsų klaidžiojimas po savo šaltą ir nejaukų pasaulį eina į pabaigą. Visi jūs sugrįšite Namo. Aš laukiu. Aš nekantriai laukiu kiekvieno iš jūsų, savo mylimų ir ne visad paklusnių vaikų.
Priimkite mano Tėviškąją Meilę.
Kiekvienam iš jūsų aš siunčiu savo Meilės dovaną. Iš savo širdies tiesiogiai į jūsų širdis.
Duokite savo širdies taurę ir aš ją pripildysiu savo Meile iki pačių kraštų.
Ir tada, kai jums bus sunku savo pasaulyje, jūs prisiminsite mano Meilę.
Galite pašaukti ir Aš ateisiu, kad užkločiau jus savo Meile ir padėčiau jums įveikti jūsų negandas ir jūsų nelaimes, ir padėčiau jums nueiti patį sunkiausią jūsų Kelio ruožą.
Tam jūs turite savo širdyje paprasčiausiai pasakyti:

„Tėve, aš Tavo. Ateik, padėk man.“

Ir Aš ateisiu. Pačią sunkiausią jūsų išbandymų minutę. Aš negaliu jūsų palikti bėdoje. Ir Aš negaliu jūsų nemylėti. Kiekvieno... Savo Meile. Meile, kuri nieko nereikalauja mainais.

AŠ ESU Alfa, jūsų Dangiškasis TėvasAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.