Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Ateina tamsos pabaiga ir prieš... >

Ateina tamsos pabaiga ir priešaky jūsų laukia tik Šviesa!

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus šią dieną.
Šiandieninis mano atėjimas nebus toks džiaugsmingas, kaip anksčiau. Todėl, kad aš nuliūdinta. Ir mano liūdesys susijęs su daugeliu apraiškų priešingų jėgų, kurios apraizgė žmoniją ir neleidžia pamatyti Dieviškojo Kelio perspektyvos.
Aš stebiu jaunimą ir stebiu subrendusius žmones, ir - pagyvenusius žmones. Kiekviena karta ateina į šį pasaulį tam, kad įvykdytų savo paskirtį. Ir liūdna stebėti, kaip žmonės be Dievo kankinasi, ieško Jo, bet negali atrasti prieblandoje, kurioje dabar panirusi planeta.
Džiaugsmingesnė evoliucijos eiga stengiasi įeiti į jūsų gyvenimą. Jums visiems reikalingos Dieviškųjų energijų apraiškos, tarp jų motiniškųjų Dievo energijų, kurias nešu jums aš.
Mano viltis negęsta ir negali užgesti. Stengiuosi pasirodyti visur, kur tai yra įmanoma. Jei nueisite į mišką, mane pamatysite tarp medžių, jei eisite į lauką, mane pamatysite danguje debesų fone. Jei žiūrite į žvakę, tai aš - su jumis, ir mano buvimą pajusite dagties traškėjime ir liepsnos žaisme.
Jei turite įprotį žiūrėti į mano ikoną ar į mano atvaizdą, tai kiekvieną kartą mano buvimas taps vis juntamesnis jums kaskart vis daugiau laiko skiriant meditacijai į mano atvaizdą.
Aš su jumis jūsų gyvenime. Ir tarp mūsų nėra jokių kliūčių. Aš pasirodau kiekvienam trokštančiam, kiekvienam, kas savo meile gali aplink save sukurti harmoningą atmosferą, kurioje aš galiu pasirodyti.
Kiekvieną kartą, kai apie mane galvojate ir į mane kreipiatės, mes vienas prie kito priartėjame. Ir mūsų bendravimas tampa įmanomas nepaisant išorinių nepalankių aplinkybių, nepaisant nekokybiškų energijų viešpatavimo jūsų pasaulyje.
Aš su jumis nepaisydama visko. Taip pasireiškia mano tarnavimas. Ir kiekvieną kartą, kai skiriate laiko maldai ar maldiniam budėjimui, jūsų pastangas aš galiu padidinti tūkstanteriopai. Tokiu būdu mes galėsime įveikti bet kurį tamsiųjų jėgų pasipriešinimą. Kad ir kaip būtų sunku, kad ir kaip galiausiai šėltų bet kurios tamsos ir chaoso apraiškos, aš žinau, kad anksčiau ar vėliau visi mano vaikai bus su manimi.
Aiškiai matau tą dieną, kai kiekvienas iš jūsų, mano mylimų vaikų, bus išgelbėtas ir išlaisvintas iš tamsos ir iliuzijos nelaisvės.
Aiškiai matau tą dieną, kai pajėgsite įveikti visas savo nekokybiškas sąmonės būsenas ir neteisingų praeities poelgių pasekmes.
Aiškiai matau tą dieną, kai jūsų veidai nušvis Dieviškąja šviesa ir ši Dieviškosios palaimos būsena niekada daugiau jūsų nepaliks.
Aš visada su jumis visose pačiose sunkiausiose situacijose, kuriose jūs esate savo gyvenime. Ir dabar, kai galėjau padovanoti jums dalelę savo meilės ir rūpinimosi, aš vėl noriu kreiptis į jus turėdama prašymą.
Numylėtiniai, nenusiminkite, neliūdėkite ir nesiilgėkite. Jūsų viduje paslėptas mechanizmas, kuris leis jums rasti išeitį iš bet kurios pačios sunkiausios situacijos. Jūsų viduje akinančiai žėri Dievo dalelė. Jums vertėtų nuolat skirti laiko dienos metu bendrauti su Dievu. Jums nuolat vertėtų kultivuoti savyje Dieviškąjį jausmą.
Nereikia per jėgą priversti savęs melstis. Maldinė sąmonės būsena yra natūrali. Ir jums reikėtų paprasčiausiai nuolat prisiminti apie mūsų su jumis sąskambį ir apie mūsų su jumis Vienybę. Tada, kai galvojate apie mane, jūs jau artėjate prie Dievo.
Jums vertėtų nuolat skirti laiko dienos metu bendrauti su Dievu. Kai Dievas nuolat galės būti šalia jūsų, kad ir kur būtumėte: gatvėje, darbe, parduotuvėje, - viskas aplink jus pradės keistis, ir jūsų gyvenimas pakeis savo vagą ir veršis Dieviškuoju vystymosi keliu.
Numylėtiniai, įdėti reikia nedaug pastangų. Aš atkakliai teigiu, kad nuolatos savo sąmonę laikytumėte susiderinę su Dieviškąja realybe. Panaudokite visą jums prieinamų priemonių arsenalą: mano atvaizdus, dieviškąją muziką, maldą, Rožinius. Viskas, kas gali pakylėti jūsų sąmonę ir ją užkelti virš jūsų pasaulyje viešpataujančios sumaišties, artins jus prie Šviesaus Kelio, kuris jūsų laukia ir kuris atsivers jūsų žvilgsniui iškart, kai tik save paruošite.
Neįmanoma daugiau klaidžioti patamsėse. Būtina išeiti į Šviesų Kelią, Dieviškąjį Kelią.
Nustokite dėl savo bėdų ir nelaimių kaltinti kitus žmones, kitas šalis ir tautas, savo vyriausybes ir valdžios organus bei struktūras. Viskas, kas jus supa, atitinka jūsų sąmonės lygį. Pakeiskite savo sąmonę, priartinkite ją prie Dievo ir viskas jūsų gyvenime pasikeis per vienos žmonių kartos gyvenimo laikotarpį.
Aš sakau jums, kad Šviesioji Dieviškoji galimybė šmėkščioja tiesiog jūsų panosėje, bet jūs jos nematote. Erdvę aplink save jums reikėtų apšviesti Dieviškąja šviesa, sklindančia iš jūsų būtybės gelmių, ir tada įgysite suvokimą bei žinių, kurie jums būtini tam, kad išeitumėte iš tamsos į Šviesą.
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad priminčiau apie tai, jog su Dievu viskas įmanoma. Ir jūsų veržimąsi į Bendrą Gerovę ir Gėrį palaikys visas Dangus ir pačios ateinančios Naujos Epochos energijos.
Neverta liūdėti ir kaitinti beviltiškumo aistras. Aš sakau jums, kad ateina tamsos pabaiga ir priešaky jūsų laukia tik Šviesa!

AŠ ESU Motina Marija,
mylinti jus visus ir besirūpinanti jumis.

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#5"