Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Būtinas Tikėjimo ir dievogarbo... >

Būtinas Tikėjimo ir dievogarbos pasireiškimas visur

Numylėtiniai, aš vėl pas jus atėjau!
AŠ ESU Motina Marija. Aš norėjau ateiti anksčiau, bet niekaip nepavykdavo. Dabar, metų pabaigoje, turiu labai daug reikalų. Labai daugeliui žmonių reikalinga mano pagalba ir jie kreipiasi į mane pagalbos.
Aš visada pasiruošusi suteikti pagalbą, tačiau vis dažniau aš turiu atsakyti. Dėl to aš labai išgyvenu. Patikėkite manimi, kad aš išnaudoju bet kurią galimybę, netgi pačią mažiausią, jei Dieviškoji galimybė šiam žmogui dar atverta. Tačiau vis dažniau aš matau, kaip sielos šviestuvas žmoguje gęsta, čakros pavirsta į skyles erdvėje. Žmogus jau negyvas, nors jis gali kalbėti ir netgi vaikščioti. Tai baisus reginys, numylėtiniai. Egzistuoja tik fizinis kūnas, materiali forma, bet žmogaus siela miršta.
Jums vertėtų rūpintis ne tik savo fiziniu kūnu, bet ir savo siela. Nusiskundimai ir dejonės pripildo erdvę aplink Žemę. Sielos kenčia. Aš žinau, kad labai daugelis sielų kenčia, tačiau kartu su šia kančia jos išsivalo. Tada, kai siela gyva, yra viltis, kad žmogus gyvens.
Jūsų sieloms reikalinga pagalba. Ir šią pagalbą jūsų sieloms galiu suteikti ne tik aš. Jūs patys galite sau padėti.
Geriausias vaistas jūsų sieloms bus nuoširdi atgaila dėl visų padarytų klaidų bei nuodėmių ir tvirtas noras nekartoti šių klaidų ateityje. Malda, netgi be žodžių, kaip sąskambio su Dieviškuoju pasauliu įgijimas, sugeba išgydyti daugelį sielos žaizdų.
Žinau daugelį žmonių, kurie drovisi melstis, varžosi išreikšti savo jausmus. Numylėtiniai, mano sūnus Jėzus mokė nesimelsti viešai, dėl akių, bet jis pats sunkiais momentais kreipdavosi į Viešpatį pagalbos.
Ir jums vertėtų daryti tą patį. Sąskambis su Dieviškuoju pasauliu, nors ir trumpalaikis dienos metu, leidžia jūsų sielai paragauti taip jai būtino maisto. Jūsų siela maitinasi Dieviškąja malone ir jūs privalote savo sielai skirti dėmesio. Ne taip jau daug reikia laiko, numylėtiniai.
Šiais metais Gailestingumo Valandą buvau nustebinta Tikėjimo pasireiškimu. Tiek daug žmonių kreipėsi į mane ne tik pagalbos, bet jie nuoširdžiai atidavė man savo maldos energiją, kad aš galėčiau šią energiją panaudoti savo nuožiūra.
Aš dėkoju jums, numylėtiniai. Dėl jūsų maldų pastangų ir stropumo man pavyko suteikti pagalbą labai daugeliui sielų. Daugelis, labai daugelis, gavo išgijimą.
Ir aš džiaugiuosi, kad atsirado toks nuostabių sielų Žemėje kiekis, kurios panoro pasidalyti savo energija su savo broliais ir seserimis!
Štai kad taip kiekvieną dieną, numylėtiniai! Kas jums trukdo skirti valandą per dieną nuoširdžiai maldai, bendravimui su manimi savo širdyje?
Aš žinau, kad yra labai daug žmonių, kurie drovisi melstis, tačiau jie namuose ar darbe, ar automobilyje įsijungia man skirtas dainas. Ir jie nugrimzta į stebuklingą melodijos pasaulį ir pradeda tyliai su manimi bendrauti savo širdyje. Labai daugelis žmonių nuolat su savimi turi mano atvaizdą. Ir tada, kai nuošalioje vietoje paimate mano fokusą ir jį bučiuojate, aš turiu galimybę žinoti apie šį momentą. Ir aš iškart atsirandu šalia jūsų.
Taip, numylėtiniai, Dievas apdovanojo mane sugebėjimu būti daugelyje vietų Žemės rutulyje tuo pat metu. Ir ten, kur žmonės prisimena ir myli mane, ten visada viešpatauja ypatinga, saugi atmosfera. Aš esu erdvės saugotoja. Ir ten, kur aš galiu būti, šiose vietose Žemėje labai mažai atsitinka įvairių nelaimių.
Ir jeigu jūs nuolatos galėtumėte išsaugoti sąskambį su mano širdimi, tai jūs ir jūsų artimieji bei visi šalia jūsų gyvenantys žmonės būtų apsaugoti.
Dabar aš noriu sustoti ties dar vienu momentu. Ir tai susiję su Rusija, kaip su šalimi, kuriai aš suteikiu savo ypatingą globą. Ir čia aš negaliu jums pasakyti nieko paguodžiančio. Aš nuliūdusi. Didelis šios šalies potencialas, kaip ir anksčiau, pasilieka miego, nepažadintos būsenos. Rusų karžygiai kietai miega. Ir daugelis iš jų atlieka perėjimą taip ir neprabudę. Vienas po kito palieka fizinį planą žmonės, kurių misija buvo būti varpais, kurių skambesys valytų iš erdvės viską, kas tamsu ir negražu.
Aš noriu suteikti savo ypatingą malonę tiems, kas dabar yra įsikūnijime ir tarnauja Žemės evoliucijų gerovei tyliai ir nepastebimai. Jūsų maža, bet erdvė aplink jus valosi kaip skambant varpui, nes jūs savo tyrais ketinimais, nesavanaudiškumu ir tarnavimu sugebate išvalyti aplink save erdvę.
Aš dovanoju jums ypatingo su manimi ryšio galimybę. Aš visada esu šalia jūsų. Aš žinau visas tas vietas Rusijoje, kur jūs gyvenate. Ir aš nuolatos būsiu šalia jūsų. Taip mes galėsime padauginti savo pastangas valydami erdvę.
O nuo tų, kurie skeptiškai žiūri į mane, į Mokymą, kurį duodu aš ir kiti Valdovai, aš turiu tyčia atsitraukti. Tol, kol jūsų sielose abejonės neužleis vietos ištikimybei ir Tikėjimui, tol, kol jūs nesugebėsite suteikti pagarbos mano tarnautojams, tol jūsų šalyje nieko negalės pakeisti nei Valdovai, nei jūs patys.
Kiekviename mieste ir kiekviename kaime būtinas visuotinis Tikėjimo ir dievogarbos pasireiškimas. Ne parodomojo tikėjimo, kuris nieko vertas, o tikrojo Tikėjimo, kuris vienas gali atverti Dieviškąją galimybę.
Mums būtinos visuotinės Tikėjimo ir pagarbos apraiškos Aukščiausiajam Įstatymui, Dieviškajam Įstatymui.
Ir tada, kai tai atsitiks, jūs žinosite, nes viskas tiesiog akyse labai greitai pradės keistis.
O dabar aš galiu remtis tik labai nedaugeliu, kurie tarnauja visiškai nesuprasti ir netgi tarp aplinkinių pajuokų. Vargas tautai, kuri negerbia tikrojo Tikėjimo ir šventųjų.
Šiandieną jums išdėsčiau nelabai džiaugsmingą laišką. Tačiau viltis niekada žmonijos nepaliks, kai yra nors keletas šventųjų, sugebančių išlaikyti Dieviškąjį sąmonės lygį.

AŠ ESU Motina MarijaKlausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#27