Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Visas laimingo gyvenimo mechan... >

Visas laimingo gyvenimo mechanizmas įdėtas jumyse

AŠ ESU Motina Marija, vėl atėjusi pas jus šią dieną.
Daugelis iš jūsų šį mūsų susitikimą prisimins ilgam. Todėl, kad jūsų išorinei sąmonei aš pasakysiu kažką, kas duos jums galimybę prisiminti mūsų susitikimus mano buveinėje.
Daugelis iš jūsų, ypač tie, kurie jaučia ypatingą artumą man ir skaito mano Rožinius, nakties miego metu ateina pas mane į buveinę. Ir aš turiu galimybę su jumis kalbėtis. Ir nors prabudę šiuos mūsų pokalbius jūs užmirštate, visgi jie jūsų sieloms šiuo sunkiu metu duoda juntamą palaikymą.
Daugelio iš jūsų sielos neišlaiko to, kas vyksta aplink jus jūsų gyvenime. Ir tada, kai pas mane ateinate, paprastai jūs skundžiatės savo gyvenimu ir manęs prašote paimti jus iš įsikūnijimo atgal. Labai daugelis pačių šviesiausių ir tyriausių sielų niekaip negali prisitaikyti prie supančios fizinio plano tikrovės, ir jų sielos primena į purvą sutryptas rožes. Ir kiekvieną naktį, kai turiu galimybę su jumis susitikti, aš ištiesinu jūsų žiedlapius ir nuplaunu juos savo ašaromis.
Labai gerai suprantu jūsų būseną. Tačiau, numylėtiniai, pasaulio padėtis dabar tokia, kad pačios geriausios sielos pasaulyje jaučiasi prislėgtos ir nenori gyventi. Tuo metu tie žmonės, kurie neturi didelių dorybių, juos supančioje aplinkoje jaučiasi puikiai.
Numylėtiniai, jūsų sielos šiuo sudėtingu Žemei metu prisiėmė sunkią įsikūnijimo naštą. Ir aš galiu jums apie tai tik priminti bei paguosti, nuvalyti jūsų ašaras. Jūs turite ir toliau vykdyti savo misiją. Kiekvienas jūs mano širdžiai esate labai brangus ir tas ypatingas su manimi ryšys suteiks jums pagalbą tą minutę, kai jums atrodys, kad jau nebeturite jėgų bei galimybių iškęsti aplink jus esančio grubumo, atšiaurumo ir nemokšiškumo.
Pačiais sunkiausiais savo gyvenimo momentais suraskite savyje jėgų, kad mintimis su manimi susisiektumėte. Paprasčiausiai pagalvokite apie mane ir aš galėsiu išreikšti savo buvimą šalia jūsų, ir drauge išgyvensime jūsų naštą. Jūs pajusite palengvėjimą ir toliau galėsite eiti gyvenimo keliu ir vykdyti savo Tarnavimą iki pabaigos.
Jūsų Tarnavimas – išklausyti aplinkinių pajuokas, iškęsti visą aplink jus karaliaujantį grubumą, atžarumą. Tačiau, numylėtiniai, nereikia jums pradėti smerkti. Aš, kaip ir mano sesuo Guan In, mokau jus gailestingumo toms žmonių sieloms, kurios pateko iliuzijos valdžion. Troškimas nuostabaus, kuris yra daugelio žmonių sielose ir nesuranda nuostabių pavyzdžių supančiame pasaulyje, priveda prie vidinės nesantarvės ir išsilieja į maištą, kuris pasireiškia kaip žalingi įpročiai, o tai yra ne kas kita, kaip siekis sunaikinti save.
Visiems jums trūksta meilės ir harmonijos. Kažkada savo poelgiais sukūrėte sau blogą karmą ir dabar skinate jos vaisius. Mylimieji, jei jūs dabar mane girdite, jei jūsų siela atsiliepia į mano žodžius, prašau, supraskite, kad visą tą jūsų daliai išpuolusį sunkumą jūs sukūrėte patys, neteisingais savo praeities poelgiais. Todėl aš nepavargstu jums kalbėti apie atgailą ir savo praeities nuodėmių bei neteisingų poelgių suvokimą.
Kai tik savo viduje galėsite priimti, jog viską, kas jums atsitinka, sukūrėte jūs patys, stosite į tą kelią, kuris yra vienintelis teisingas, ir jei tvirtai eisite šiuo keliu, tai jis jus išves iš nepasitenkinimo gyvenimu, nenoro gyventi akligatvio. Jūs pajusite skirtumą tarp jus supančio gyvenimo ir to gyvenimo, kurį jums paskyrė Dievas. Jus supančiame gyvenime galėsite rasti tą tikrąjį ir nuostabųjį, kas egzistuoja, bet jūs to nepastebite, nes nuolatos veržiatės ten, kur jus nukreipia jūsų masinės informacijos priemonės.
Mes negalime būti tokie skardžiabalsiai kaip jūsų masinės informacijos priemonės. Mūsų balsai panašūs į žolės šlamesį ir tylų upelio čiurlenimą, todėl jums būtina perderinti savo vidinį suvokimą į mūsų bangą. Ir tada mes vieni kitiems galėsime būti artimesni. Ir jūs vėl įgysite gyvenimo džiaugsmą ir savo egzistavimo prasmę. Tada, kai jūsų būtybė pripildyta Dieviškosios energijos, jūs laimingi, nes Dieviškoji energija jus pripildydama gali pakylėti jūsų vibracijas iki pačių nuostabiausių jums pasiekiamų būsenų: džiaugsmo, meilės, vidinės harmonijos ir ramybės.
Deja, dauguma jūsų pasaulio reiškinių nukreipta būtent į tai, kad pažemintų jūsų vibracijas ir jūs prarastumėte sąskambį su Dieviškuoju pasauliu ir taptumėte nelaimingi.
Darau viską, kas nuo manęs priklauso, kad priminčiau jums apie tai, jog pasaulis nuostabus. Ir jūsų pasaulio suvokimas keičiasi priklausomai nuo jūsų sąskambio su Dieviškuoju pasauliu, arba, atvirkščiai – atitrūkimo nuo Dieviškojo pasaulio.
Labai daugelis jus supančių dalykų gali pažeminti jūsų vibracijas ir jūs tampate nelaimingi tik dėl to, kad apsupote save nedieviškais pavyzdžiais.
Aišku, jūsų sąskambis su Dieviškuoju pasauliu pasireiškia jūsų viduje, jūsų širdyse. Tačiau jums vertėtų rūpintis tuo, kad šis sąskambis nenutrūktų dėl nekokybiškų jūsų pasaulio reiškinių. Suprantu, jog labai sunku gyventi pasaulyje ir nejusti pasaulio poveikio. Tačiau tada, kai jūs savo širdyse pasirenkate saugoti sąskambį su Dieviškuoju pasauliu, nuolat sugebate keisti jus supančią tikrovę. Žingsnis po žingsnio, šalindami vieną nekokybišką reiškinį po kito.
Viskas, numylėtiniai, turi tam tikras vibracijas. Viskas yra vibracijos. Jūsų maistas turi tam tikras vibracijas, jūsų muzika turi tam tikras vibracijas, miestų architektūra, daiktai, reikmenys, kuriais kasdien naudojatės. Ir vieni daiktai turi pozityvias vibracijas, kiti – negatyvias. Ir kartais vienas neharmoningas daiktas gali atimti iš jūsų dvasinę ramybę ir harmoniją.
Kaip itin atsargiems reikia būti tada, kai pasiduodate be perstojo veikiančių televizorių ir radijo imtuvų poveikiui. Jūs nuolat esate veikiami abejotinų pavyzdžių, kurie ilgam atima iš jūsų galimybę pajusti Dieviškąsias sąmonės būsenas, sąskambį su Dieviškuoju pasauliu. Viskas, ką aš jums sakau, yra taip natūralu, kad nuostabą man kelia tai, kad jūs manęs klausotės ir netgi sutinkate su manimi, tačiau kai tik nustojate skaityti mano laišką, tuoj pat atnaujinate savo ankstesnį gyvenimo būdą.
Jums reikia laikytis mūsų rekomendacijų, tada mano buveinėje jums netreikės lieti tiek ašarų ir skųstis gyvenimu.
Visas laimingo gyvenimo mechanizmas įdėtas jumyse. Kodėl juo nesinaudojate?

AŠ ESU Motina Marija, buvau su jumis šią dieną.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#11