Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Širdingas pokalbis (MP3) >

Širdingas pokalbis (MP3)

AŠ ESU Motina Marija, kaip visada atėjusi pas jus pokalbio, nuoširdaus pokalbio iš širdies į širdį. Tada, kai kalba širdys, protas nutyla. Ir tikrasis bendravimas tarp mūsų įmanomas tik tada, kai užmezgame kontaktą mūsų širdžių lygiu.
Jums trūksta Meilės. Jums trūksta Šviesos. Kartais jūs tiesiog dūstate nuo Dieviškosios energijos trūkumo, kaip nuo deguonies trūkumo.
Daugiau laiko jums vertėtų praleisti širdingai kalbantis su manimi.
Aš pasiruošusi išklausyti visus jūsų nusiskundimus ir prašymus. Nesidrovėkite. Žinau, kad ypač vyrai labai drovisi išreikšti savo jausmus. Ir tada, kai ateina ypatingas mūsų bendravimo momentas, jie sutrikę nusišluosto atsitiktinai akyse ištryškusią ašarą.
Nesidrovėkite verkti. Jūsų siela išsiilgo tikrojo bendravimo. Savo pasaulyje ieškote ir negalite rasti idealo. Ir vyrai, ir moterys. Jūs trokštate kūnų, tačiau tikroji Meilė pasireiškia jūsų sielų lygiu ir netgi jūsų Aukščiausiojo AŠ lygiu.
Nesivaržykite, kai bendraujant su manimi ašaros užtemdo jums akis. Daugelį kartų praėjusiuose gyvenimuose ir jau šiame gyvenime jūs nelabai gerai elgėtės su moterimis, motinomis, seserimis. Ir tegul jūsų netinkami poelgiai ištirps ašarose, ir negatyvios energijos paliks jus visam laikui.
Tai jūsų atgaila, nors netgi negalite suprasti, kad ši atgaila atveria jums naują galimybę. Naują požiūrį į pasaulį.
Nesidrovėkite savo ašarų. Jos nuplauna tą karmą, kurią sukūrėte dėl neišmanymo arba nepagalvojimo.
Aš – su jumis. Aš visada su jumis ir jūs visada sunkią savo gyvenimo minutę galite kreiptis į mane pagalbos.
Aš taip artima fiziniam Žemės planetos planui, kaip nei vienas Valdovas. Tai yra mano ypatinga misija. Aš saugau jūsų namų židinius, jūsų šalį. Aš pasiruošusi ateiti pas jus pirmą kartą jums pašaukus.
Ir visa tai tampa įmanoma jūsų pastangų dėka, dėl tos Meilės ir maldos energijos, kurią gaunu iš jūsų.
Jūsų Rožiniai, kuriuos man skiriate, duoda man galimybę suteikti pagalbą labai daugeliui sielų, toms, kam reikalinga pagalba.
Aš visada žinau, kada jūs nuoširdžiai skaitote Rožinį. Tarp mūsų įsiviešpatauja energijos tėkmė: kylanti iš jūsų ir besileidžianti nuo manęs. Šitaip jūs gaunate mano Meilės ir Gailestingumo energijos.
Tada, kai jums ypač liūdna ir nėra jėgų skaityti Rožinio, galite paprasčiausiai apie mane galvoti, klausytis man skirtų melodijų*. Ir tada energijos tėkmė iš jūsų taipogi pasiekia mane ir aš jus jaučiu, kiekvieną iš jūsų. Dievas davė man didžią malonę jausti kiekvieną Jo sūnų ir dukterį tuo metu, kai jie apie mane galvoja arba kreipiasi į mane pagalbos.
Todėl šiandieną, kaip ir anksčiau, galite pasinaudoti galimybe, kurią jums duoda Dangus, ir sunkią minutę prašyti manęs pagalbos bei palaikymo.
Numylėtinis Jėzus jums vakar sakė apie tai, kad į daugelį savo atvaizdų aš įdėjau savo buvimą. Ir tai jūs galite patys pajusti. Kai kurios mano ikonos turi stebuklingą poveikį. Ir kartais užtenka jums paprasčiausiai vizualizuoti vieną iš ikonų, kad gautumėte mano palaikymo spindulį.
Tada, kai turiu galimybę būti tarp jūsų (aš neslepiu, kad Dievas man davė tokią malonę), galite nepastebėti mano buvimo šalia jūsų. Bet aš sugebu būti tiesiog ten, kur jūs esate. Man svarbu, jog aplink jus susiklostytų ramybės, susitaikymo aplinka. Aš ateinu neregima ir nepastebima ir tik pagal lengvą rožių aromatą, kuris lydi mano pasirodymą, galite kartais suprasti, kad aš pas jus buvau atėjusi.
Aš atėjau šią žiemos dieną su žinia, kuri, tikiuosi, jums bus naudinga. Jūsų maldos valandai norėčiau duoti jums maldą švenčiausiajai Dievo Gimdytojai:

„Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, švenčiausioji Dievo Gimdytoja, Numylėtine Motina Marija, aš skubu prieš tave atsiklaupti. Negaliu rasti žodžių, kurie leistų man perduoti visą savo širdies Meilę, kurią tau jaučiu. Priimk mano Meilę ir dėkingumą. Tu žinai apie tai, kas šiuo momentu yra svarbiausia mano sielos augimui. Prašau tavo pagalbos ir palaikymo. Prašau, kad per dienos sumaištį neužmirščiau tų tiesioginio bendravimo tylos minučių, kurias prisimena mano siela.
Neišardomas mano su tavimi ryšys tepalaiko mane gyvenime ir tepadeda neužmiršti apie Aukščiausią Kelią, kuriuo aš ketinu eiti šiame gyvenime.“

Nuoširdžiai tikiuosi, kad dažniau galėsite su manimi būti, kreiptis į mane. Bet kuris mūsų su jumis bendravimas, netgi trumpas žvilgsnis į mano atvaizdą padės jums išsaugoti savo sąmonę tame lygyje, kurio nepasiekia išpuoliai tų, kurie dar nesurado kelio į mano širdį ir nežino, ką daro.

AŠ ESU Motina Marija, buvau su jumis šią dieną.* Geriausių pastarojo tūkstantmečio muzikinių kūrinių rinkinys „Ave Maria“ maldos tekstui svetainėje „Sirius“ pagal nuorodą http://org.sirius-ru.net/ave_maria.htm

Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,72 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4767406000/2009-01-04_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.