Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Yra Kelias, besitęsiantis jūsų... >

Yra Kelias, besitęsiantis jūsų širdyje

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU.
AŠ ESU Būties priežastis ir šerdis. AŠ ESU kiekviename žmoguje esanti Šviesa.
Viskuo, kuo AŠ ESU, gali tapti kiekvienas.
Didingoji Pirminė Būties priežastis ištarė savo šauksmą. Ir šis šauksmas turi pasiekti kiekvieno individo širdį. Ir šis šauksmas – šauksmas Namo, į amžinąją Šviesą ir amžinąjį Gyvenimą.
Kokia daugybė pranašų kalbėjo apie paprastas Tiesas, tačiau žmogiškasis suvokimas, iliuzijos uždanga, už pačių paprasčiausių žodžių trukdo įžiūrėti Tiesą. Buvimas Dievuje jūsų sieloms yra natūralus. Ir šitai yra tai, ko jūs savo pasaulyje be galo ilgitės ir ieškote.
O viskas, ko ieškote, yra šalia jūsų už kelių centimetrų, jūsų viduje, jūsų širdyse. Jūsų Šviesa, jūsų Namai. Realioji jūsų dalis.
Amžinojo Gyvenimo supratimas ir palaipsninis savęs atskyrimas nuo visko, kas nėra amžina, yra tai, kas jus turi jaudinti pirmiausia. Tada, kai veržiatės į Šviesą, kai jūs žinote, kad esate nemirtingi ir šioje planetoje sustojote tik laikinai, tada judate Keliu link Dievo.
Tada, kai negalite ištrūkti iš iliuzijos pelkės, tada, kai jus apima žmogiškieji jausmai ir mintys, kai bandote rasti kažkokį iliuziniam pasauliui priklausantį tikslą ir jo siekti, jūs niekur nejudate. Jūs pasiliekate nejudančios savo sąmonės būsenos.
Viskas, kas jumyse amžina, tai – jūsų sąmonė ir geriausia jūsų gyvenimiška patirtis, kurią galite įgyti.
Pasireiškimas geriausių jūsų Dieviškųjų jausmų, tokių kaip pasiaukojimas, nesavanaudiškumas, besąlyginė Meilė, atjauta, – visa tai pasiliks su jumis kaip jūsų sielos įdirbis. Ir tada, kai savo pastangų dėka sugebate išausti sau nemirtingą kūną, susidedantį iš jūsų Dieviškųjų savybių, tik tada, o ne anksčiau, sugebate pereiti į tą pasaulį, iš kur aš dabar su jumis kalbuosi.
Tol, kol jus valdo aistros, baimės, nepasitenkinimas, abejonės, sumaištis, jūs negalite pašvęsti savęs darbui kurdami nemirtingąjį Šviesos kūną. Todėl dabar jūs žinote, kas jums trukdo. Ir galite rūpintis tuo, kaip jums atsikratyti to, kas jums trukdo.
Per tūkstančius ir milijonus buvimo iliuzijoje metų jūs taip save apsunkinote sunkiu kroviniu, susidedančiu iš nekokybiškų energijų, kurios jus lydėjo įsikūnijimas iš įsikūnijimo. Atėjo metas susimąstyti, kaip jums atsikratyti viso šio nereikalingo bagažo.
Tada, kai persikraustote į naują butą ar naujus namus, jums iškyla klausimas, ką iš to, kas užgyventa, su savimi pasiimti, o ką kaip nereikalingą šlamštą išmesti. Dabar jūs savo viduje turite padaryti tą patį. Savo būtybės viduje turite įvesti tvarką. Kruopščiai išanalizuoti tas savo tvirtas negatyvias jus aplankančias būsenas ir jų atsikratyti. Tada, kai jūs žinote, į kur veržtis, ir tada, kai žinote, kas jums trukdo, galite pradėti savo judėjimą Keliu į amžinąjį Gyvenimą.
Tačiau daug tų, kurie nesupranta tos paprastos Tiesos, kurią aš dėstau paprastais žodžiais.
Ir labai gaila, kad taip yra. Visiems jums metas pakilti aukščiau, ant aukštesnio evoliucinio laiptelio. O tam jums reikia išmokti suprasti paprastas Tiesas.
Nereikia ieškoti Dievo egzistavimo įrodymų ir nereikia jėgų eikvoti tam, kad įrodytumėte sau amžinojo Gyvenimo egzistavimą. Yra Kelias, besitęsiantis jūsų širdyje. Dievas pasirūpino tuo, kad kiekvienas iš jūsų galėtų gauti tiesioginį priėjimą prie Dieviškojo pasaulio. Per asmeninę mistinę patirtį, per asmeninį prisilietimą su Amžinybe.
Todėl tie iš jūsų, kurių mentaliniam kūnui reikalingi įrodymai, jūs galite jų ieškoti. O aš kviečiu jus eiti pačiu trumpiausiu Keliu, besitęsiančiu jumyse, jūsų širdyje. Ir patikėkite manimi, kad nors kartą gyvenime kiekvienam iš jūsų yra galimybė praverti Dieviškojo pasaulio dureles. Ir pajusti amžinybės kvėpavimą.
Niekas iš jūsų negali pasakyti, kad nors kartą gyvenime nesate jautę tylios palaimos minučių, kai iš jūsų širdies tarsi sruveno palaima ir susitaikymas. Ir štai ši būsena yra tikroji būsena. Jūs gavote šią patirtį. Dabar visa kita jūsų gyvenime, kas jums trukdo nuolatos būti šios sąmonės būsenos, palaipsniui turi jus palikti.
Kai tvarkote savo senus daiktus ir žiūrite, kas iš jų jums pravers, o kas – ne, šiam darbui užtrunkate kažkiek laiko. Lygiai taip pat ir dabar žmonija turi apsispręsti: kas gi iš to, kas yra jos dispozicijoje, pravers kitame evoliucijos laiptelyje, o ko vertėtų atsisakyti kaip seno šlamšto.
Ir tokiu būdu, vienas po kito atsikratydami neigiamos savybės ar negatyvaus įpročio, sugebėsite judėti pirmyn ir aukštyn evoliucinio vystymosi spirale.
Ateis momentas, kai visos jūsų pastangos šimteriopai atsipirks, nes pasieksite tą savo Kelio tašką, iš kur atsiveria Dieviškojo pasaulio perspektyva.
Nežinau, kiek laiko praeis, kol ateis šis momentas. Tačiau šis momentas jūsų gyvenime būtinai ateis, jei jūs mane suprantate ir pasiruošę eiti mano nurodytu Keliu.
Yra Dievo planas. Ir jis turi būti įvykdytas.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#43