Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Jūsų Dvasios įdirbis yra tai, ... >

Jūsų Dvasios įdirbis yra tai, kas pasiliks su jumis

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. AŠ ESU tavyje ir AŠ ESU visur.
AŠ ESU kiekvienoje gyvoje būtybėje. AŠ ESU TAI, iš ko sukurta visa visata. Visa tai AŠ ESU.
Kai tavo sąmonė sugebės atitrūkti nuo žemiškų matų, tu galėsi sutalpinti tą žinojimą, kuris apima visą pasireiškimą. Todėl dabar, kol dar tavo sąmonė ribota, AŠ ESU duodu tau tik tai, kas prisidės prie tavo sąmonės augimo ir ribotumo įveikimo.
Šios visatos kūrimas niekada nepriklausė nuo riboto proto, bet tik ribotas protas galėjo sukurti tą visatos dalį, kuri apribota laiko ir erdvės.
Jeigu pamėginsite rožę pakabinti ore, tai ji nukris. Jeigu padėsite rožę ant Žemės, tai ji gulės.
Todėl kiekviena stichija atitinka savo paskirtį. Ir kiekvienas daiktas panaudojamas pagal savo paskirtį.
Tankus pasaulis turi savo įstatymus. Neįmanoma tankiam pasauliui pritaikyti Aukščiausio Pasaulio įstatymų. Tai bus panašu į rožę, kurią norite pakabinti ore.
Tačiau žemiausi pasauliai paklūsta Aukščiausių Pasaulių įstatymams. Ir jeigu rožė pražydo, tai ji turi nuvysti. Jūsų pasaulis panašus į šią rožę.
Jūs kuriate savo pasaulį ir jūs naikinsite savo pasaulį. Iš pradžių jūs sukuriate tai, kas atitinka jūsų neišvystytą sąmonę, paskui jūs per savo sąmonę suvyniojate (suskleidžiate) iliuziją. Ir pasiekdami kaskart vis naujų laiptelių pasaulio pažinime, jūs vis labiau ir labiau priartėjate prie Tiesos pažinimo ir jūsų pasaulis pagal savo vibracijas palaipsniui priartėja prie Dieviškojo pasaulio.
Kiekvieną kartą, kai ateina atitinkamas etapas, įsižiebia kibirkštys. Kiekviena iš šių kibirkščių, arba monadų, yra būsimos būtybės užuomazga. Kiekviena būtybė savo vystymesi pereina daugelį stadijų, palaipsniui sutankėdama ir tobulėdama.
Iš pradžių jūs buvote neišreikštu mineralu, vėliau tapote akmeniu. Paskui tapote augalu, dar vėliau - žemiausiu gyvūnu.
Jūs keitėte savo žemiausius kūnus, bet pasilikdavo jūsų nemirtingoji dalelė.
Praėjo eonai metų, kol jūs gavote žmogiškuosius kūnus, mažai panašius į jūsų dabartinius kūnus. Vėliau jūs įgijote fizinį kūną, protą. Ir dabar stovite toje savo evoliucijos stadijoje, kai pakeldami savo sąmonę turite atsisakyti savo fizinio kūno.
Jūs buvote viskuo, jūs perėjote visas vystymosi stadijas, kol pasiekėte žmogiškąją vystymosi stadiją. Ir kiekvienoje vystymosi stadijoje savo viduje jūs turėjote dalelę manęs.
AŠ ESU visada su jumis per visą jūsų kelią.
Aš panašus į kristalą, kuris nusileidžia į tirpalą ir palaipsniui ima iš tirpalo viską, kas būtina augimui.
Iš pradžių jūs buvote paprasčiausia Dieviškoji kibirkštis ir neturėjote formos. Praėjo milijardų milijardai metų, kol jūs pasiekėte žmogiškąją evoliucijos stadiją. Ir bus reikalingi dar milijardų milijardai metų, kol jūs pasieksite aukščiausių šios visatos būtybių vystymosi stadiją.
Kaip dažnai jūs savo gyvenime susimąstydavote apie šiuos dalykus?
Jūsų gyvenime tiek daug įvykių, kad jums nėra kada sustoti ir susimąstyti. Ir tol, kol nesugebėsite apmąstyti visatos klausimų, negalėsite gauti žinių apie visatos sandarą.
Tam, kad gautumėte, jūs turite siekti. Jeigu jūs neturite savo viduje siekio, tai negalėsite kaip magnetas pritraukti iš erdvės reikalingų žinių.
Sąmonės vystymosi procesas yra labai laipsniškas. Jūs panašūs į vaikus, jūs reikalaujate rūpinimosi ir gaunate šį rūpinimąsi iš nematomų Šviesos Būtybių, kurias vadinate Angelais, arba Pakylėtaisiais Valdovais, arba Dievais. Savo sąmonėje jūs visada žinote, kad yra kažkas, kas jumis rūpinasi ir stebi jūsų vystymąsi. Bet, kaip ir visiems vaikams, jums būdinga susižavėti savo žaidimais. Jūs žaidžiate ir net negirdite, kaip jūsų tėvai jus šaukia namo, nes atėjo laikas.
Dieviškojo pasaulio šauksmas fizine klausa negirdimas. Kai saulė pavasarį pasiunčia savo spindulius į Žemę, ji nerėkia žolei, kad ši imtų kaltis iš po žemių. Bet ateina terminas ir iš po žemės prasikala daigai. Ateina terminas ir išsiskleidžia lapai, pražysta žiedai.
Jūs gaunate panašius į saulės spindulius nematomus spindulius, kurie žadina jūsų sąmonę ir priverčia ją išsiskleisti kaip pavasario gėles. Tai to pasaulio šauksmas, į kurį jūs turite stiebtis. Praaugti savo sąmone.
O dabar jūs panašūs į būsimos būtybės gemalus. Ir kaip kad drugelis nepanašus į lėliukę, taip jūs savo naujame lygyje nebūsite panašūs į tai, kaip atrodote šiandien.
Jūsų sąmonė turi sugebėjimą plėstis ir įgyti sugebėjimą patalpinti savyje naujas žinias ir naujus supratimus. Bet jeigu jūs nesieksite naujų žinių ir atsitversite nuo subtilių energijų, persmelkiančių Žemę, tai nesugebėsite stiebtis į viršų, praaugti.
Daugelis sėklų žūva, taip ir neprasimušusios į Žemės paviršių. Bet gyvenimas tęsiasi ir šių sėklų energija toliau dalyvauja kuriant pasaulį.
Jūsų amžinoji dalis negali būti sunaikinta, bet ji gali prarasti individualumą, jūsų patirtį, kurią įgijote per milijonus ir milijardus metų, kai buvote akmeniu ir tapote augalu, žemiausiu gyvūnu, aukščiausiu gyvūnu ir galiausiai žmogumi.
Jūsų sąmonė ir jūsų individuali patirtis jums yra patys svarbiausi dalykai. Šitai yra tai, kas pasiliks su jumis, kai baigsis jūsų žmogiškoji evoliucija, ir šitai yra tai, kas pereis su jumis į Aukščiausius Pasaulius ir padės jums šiuose pasauliuose egzistuoti. Kai jūsų sąmonė perauga tą pasaulį ir tą formą, kurioje jūs laikinai būnate, rūpestingos rankos persodina jus į kitus kūnus, kurie gyvens kituose pasauliuose.
Šitai yra panašu į tai, kaip rūpestingas šeimininkas persodina gėlę, kuri išaugo savo ankstesnį vazoną, į erdvesnį vazoną, kad ji ir toliau augtų.
Savo sąmone jūs prasimušate į vis naujus ir naujus pasaulius. Ir kiekvieną kartą jūs gaunate galimybę gauti būtent tą pasaulį, kuris atitinka jūsų sąmonės lygį.
Dabar jūs esate savo pasaulyje. Ir dar ilgai būsite savo pasaulyje, kol jo neperaugsite ir nepradėsite savo sąmonėje veržtis į Aukščiausius Pasaulius.
Tačiau būtų negerai, jei jus pradėtų slėgti ta mintis, kad turėsite aplankyti begalinę pasaulių virtinę. Turite išmokti jausti džiaugsmą, būdami kiekviename iš pasaulių. Ir šis džiaugsmas nepanašus į jūsų norų ir aistrų patenkinimo džiaugsmą. Yra kitas džiaugsmas. Dieviškasis džiaugsmas, džiaugsmas be priežasties. Džiaugsmas dėl to, kad šviečia saulė, Džiaugsmas dėl to, kad jūs gyvenate, kvėpuojate. Džiaugsmas nuo upelio čiurlenimo, nuo žolių šlamesio, nuo debesų vaizdo.
Jūs daug didesni už tas formas, kurias dabar nešiojate. Ir ateis laikas, kai jūs pakeisite šias formas. Bet jūsų Džiaugsmas ir kiti jausmai, kurie amžini, pereis su jumis į naujus pasaulius ir visąlaik gyvens jūsų viduje. Ir vienas iš svarbiausių jausmų tai Meilės jausmas, kuris įgyja kaskart vis subtilesnes savybes ir pasireiškimus kylant jūsų sąmonei.
Yra savybės ir ypatybės, kurios būdingos visiems pasauliams. Ir viena iš šių savybių - tai Meilės savybė, Meilės jausmas.
Tai, kas nuo jūsų paslėpta už tų daiktų, kurie jus supa, tai, kas nematoma iš šio laiko ir erdvės taško, kuriame esate dabar, atsiskleis su nauja jėga – tai priklausys nuo to, kiek pajėgsite pakelti savo sąmonę ir ištrūkti už jūsų pasaulio ribų.
Taika. Harmonija. Grožis. Daug savybių, kurios jums neatrodo vertingos dabar, bet kurios Aukščiausiuose Pasauliuose turi tokią pat vertę, kaip jūsų pasaulyje turi auksas ir deimantai.
Dvasios savybės, jūsų Dvasios įdirbis, yra tai, kas pasiliks su jumis.
Jūs užmiršite savo profesiją. Kitame pasaulyje ji jums bus nereikalinga. Pamiršite savo įpročius, jie pasirodys jums nereikalingi. Bet jūs išsaugosite tas savybes, kurios turi nepraeinančią vertę visuose pasauliuose.
Todėl raskite laiko pamąstyti, kokios jūsų savybės jums gali būti naudingos Aukščiausiuose Pasauliuose. Ugdykite savyje šias savybes ir neleiskite jus supančiai sumaiščiai nuslopinti šių savybių jumyse.


AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU