Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Mes ruošiame jūsų sąmonę Naujo... >

Mes ruošiame jūsų sąmonę Naujos Epochos atėjimui

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Aš kalbu iš tavo vidaus. Kaip visada, aš duosiu nedidelį laišką, kuris leis išsaugoti teisingus orientyrus ir teisingą kryptį evoliucinio vystymosi eigoje. Todėl, kad laikas atėjo ir laikas nelaukia. Atėjo laikas susimąstyti apie sugrįžimą į dvasinį pasaulį. Atėjo laikas susimąstyti apie Tėvų namus, Tėvo Namus, iš kurių prasidėjo visa Kūrinija ir kur viskas turi sugrįžti.
Kaip dažnai savo gyvenime jūs susimąstote apie tai, kas amžina? Kaip dažnai siekiate suvokti, kas jūs iš tikrųjų esate? Ne tai, kas jūs esate šiame gyvenime pagal savo profesinę priklausomybę, pagal savo giminystės santykius su kitais žmonėmis. Kaip dažnai jūs susimąstote apie savo dvasinę giminystę? Apie savo dangiškuosius gimdytojus? Apie tai, kur einate ir kur jūsų ištakos?
Aš ateinu, kad duočiau jums paaiškinimus šiais svarbiais Būties klausimais. Dėl to, kad jeigu jūs nepradėsite mąstyti apie Aukščiausią Realybę, ši Aukščiausia Realybė negalės jūsų gyvenimuose pasireikšti.
Toks šios visatos Įstatymas: pasaulių tarpusavio prasiskverbimas iki atitinkamos vystymosi stadijos vyksta labai sunkiai. Ir šitai leidžia pasauliams ir pasauliams pasaulių viduje vystytis ir saugoti savo įstatymus. Tačiau tada, kai ateina Didysis ciklų apsisukimo metas, pasauliai pradeda susitraukti. Vienų ir kitų pasaulių vibracijos priartėja ir pasauliai pradeda skverbtis vienas į kitą.
Tačiau šitai įvyks ne anksčiau, nei jūsų sąmonė taps pasiruošusi susiliejimo ir pasaulių tarpusavio prasiskverbimo procesui. Šis procesas užims milijonus metų. Ir dabar jūs esate pačiame žemiausiame jūsų kelio taške. Jeigu mes palyginsime su pakilimu į kalno viršūnę, tai jūs dabar esate jo papėdėje. Ir kaip jūs besistengtumėte greitai užkopti į viršūnę, egzistuoja natūralūs erdvės ir laiko apribojimai, kurie trukdo jūsų lipimui į Dieviškosios Sąmonės viršūnę.
Nusileidimo į materiją, nusileidimo į materialumą, ciklas užbaigtas. Ir prasideda sugrįžimas į Tėvo Namus. Todėl, kad ir kaip ilgai priešintumės, jums reikės susimąstyti apie tą pasaulį, iš kur atėjo jūsų sielos. Tada, kai jūs leidotės į materiją, jūs buvote panašūs į neapsiplunksnavusius paukščiukus. Jūs neturėjote ant savęs tų spindinčių drabužių, kuriuos galėsite įgyti artimiausiu metu. Tie drabužiai, kuriuos turite dabar, – jūsų žemieji kūnai – turi būti išvalyti. Jūs turite rimtai užsiimti savo keturių žemųjų kūnų valymu. Jūs žinote, kad turite fizinį kūną. Ir jūs girdėjote apie tai, kad turite kitus, fiziniu matymu nematomus, energetinius kūnus, sudarančius jūsų aurą. Tai jūsų astralinis, arba norų, kūnas, mentalinis, arba minties, kūnas ir eterinis, arba atminties, kūnas. Dabar šie jūsų kūnai yra labai apgailėtinos, apverktinos būklės. Savo kelionių po fizinį pasaulį metu jūs užteršėte savo kūnus. Ir dabar atėjo laikas rimtai užsiimti jų išvalymu.
Pradėkite nuo savo fizinio kūno. Pamąstykite apie tai, ką valgote, ką geriate? Tai, kokia jūsų maisto ir vandens sudėtis, tokie ir jūs patys. Jums neatėjo į galvą palyginti tuos produktus, kuriuos valgote, ir tą vandenį, kurį geriate, su tais etalonais, kurie būtini jūsų racionaliam Dieviškajam maitinimuisi? Jūs galvojate, kad tie maisto pramonės monstrai, kurie jūsų pasaulyje egzistuoja, rimtai susirūpinę tuo, kad jūsų fizinis kūnas būtų sveikas? Niekas, išskyrus jus pačius, nepradės valyti jūsų fizinio kūno. Išvalymo principas labai paprastas – pašalinimas iš organizmo viso, kas jame yra nereikalinga, ir organizmo prisotinimas iš tikrųjų naudingų medžiagų, kurios yra natūraliuose produktuose, išaugintuose be chemijos ir naujų genetinių technologijų. Pamąstykite apie savo maitinimosi sistemą ir struktūrą. Ir kai tiktai jums gims mintis apie tai, ar teisingai maitinatės, pas jus iš erdvės ateis jums būtina literatūra. Dabar, kadangi ciklai pasikeičia, fizinis kūnas daugiau nebegali leisti eksperimentų su savimi. Fizinis kūnas daugiau nesugebės egzistuoti naujomis energetinėmis sąlygomis, jei jūs juo nesirūpinsite.
Taip pat yra ir su kitais jūsų kūnais. Jeigu iš jūsų emocijų nepašalintos negatyvo apnašos santykiuose su artimaisiais, kitais žmonėmis, su planeta, šalimi, kurioje gyvenate, tai nesugebėsite egzistuoti naujomis vibracinėmis sąlygomis. Žemos pavydo, pykčio, godumo, neapykantos vibracijos negalės egzistuoti Naujoje Epochoje ir jums reikės jų atsikratyti.
Tai pat yra ir su jūsų minčių sfera. Jeigu jūs nuolatos užsiėmę negatyvių situacijų savo smegenyse pervirškinimu, tai nuolatos esate pilkame tamsių minčių debesyje ir negalite prisiderinti prie naujų vibracijų. Jūs turėsite pasirinkti ir atsilaisvinti nuo neigiamų negatyvių sąmonės būsenų. Ir jeigu jūs šito nepadarysite patys, tai jums bus vis sunkiau ir sunkiau egzistuoti Naujo Pasaulio sąlygomis.
Ir jeigu neišvalysite savo eterinio kūno nuo negatyvių praeities įrašų ir būsenų, tai taipogi negalėsite susiderinti su tomis energijomis, kurios jau atėjo ir toliau ateina į Žemės planetą.
Kaip matote, iš esmės jums neliko pasirinkimo.
Ir jeigu ir toliau spyriositės ir ginsite savo ankstesnius pražūtingus potraukius bei įpročius, tai paprasčiausiai iškrisite iš šio laiko ir erdvės, kuriuose dabar esate. Aš nenoriu sustoti ties tuo, kas gali įvykti, nes tikiu, kad mano žodžiai privers jus susimąstyti apie savo gyvenimo būdą ir pasistengti jį kaip galima greičiau pakeisti. Viskas, kas visai neseniai buvo mokslo ir technikos progreso požymis ir prestižo dalykas, dabar visiškai praranda reikšmę. Gyvenimas dideliuose miestuose, masiniai pasilinksminimai, įskaitant televizoriaus žiūrėjimą, šventinės užstalės su išgėrimais ir apsirijimais – visa tai yra vakarykštė diena ir nuo viso šito žmonija artimiausiu laiku turi atsilaisvinti. Paprasčiausiai daugiau negalėsite gyventi savo miestuose ir veršitės į gamtą. Negalėsite klausytis savo muzikos, galėsite klausytis tik gamtos garsų. Negalėsite valgyti savo maisto ir būsite priversti ieškoti ir rasti kitus, aukštesnių vibracijų, produktus ir su laiku pereisite prie maitinimosi Saulės energija ir Dieviškosios Meilės vibracijomis.
Viskas, kas jums mano žodžiuose atrodo fantastiška ir nepriimtina, labai greitu laiku taps jūsų stiliumi ir gyvenimo būdu. Patikėkite manimi ir patikėkite kitų pasaulių sistemų patirtimi.
Kad ir kaip labai stengtumėtės ginti savo įpročius ir prisirišimus, viskas, kas sena ir nereikalinga, pačiu artimiausiu laiku bus nušluota gaivaus permainų vėjo ir deginančios Ugninio Pasaulio energijos.
Mes ruošiame jūsų sąmonę Naujos Epochos atėjimui.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU