Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Mistinis momentas >

Mistinis momentas

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Ir aš ateinu iš tavo vidaus.
Dabar, kai priėjo prie pabaigos vienas metų ciklas ir ateina naujas, – pats laikas pamąstyti apie tai, kas amžina.
Ateina mistinis metų kaitos ir epochų pasikeitimo momentas.
Tai nereiškia, kad epocha keičiasi tiesiog dabar. Šitai reiškia, kad amžinybės momentas, kai vyksta epochų keitimasis, atėjo.
Ir šiuo momentu kaip niekada vertėtų nukreipti žvilgsnį į tai, kas amžina, nenykstama, mistiška, paslaptinga.
Dabar labai maža žmonių, kurie jaučia Aukščiausiuosius pasaulius. Amžinybės nuojauta yra dovana, kurią žmogus gauna ne per vieną įsikūnijimą. Ir kuo didesnis įsikūnijime esančių žmonių skaičius turi šią dovaną – jausti Aukščiausiuosius pasaulius, tuo harmoningiau vyksta visi fizinio plano įvykiai.
Todėl, kad būtent vidinis ryšys, mistiškasis ryšys, kuris atsiveria jūsų esybės viduje, jūsų pasaulyje leidžia įgyvendinti Dieviškuosius pasikeitimus.
Ne vyriausybės, ne šalys, ne atskiros asmenybės pasaulyje daro didžius pasikeitimus. Visi didingi persimainymai pasaulyje visada vykdavo prasiskverbiant į Aukščiausiųjų pasaulių energijas. Ir tada, kai Aukščiausiųjų pasaulių energijos įstengia prasiskverbti į fizinį pasaulį, labai greitai viskas pradeda keistis, tiesiog jūsų akyse.
Ir dabar mes stovime ant to laikotarpio, tos epochos slenksčio, kai pasaulių susijungimas įvyks kaskart vis didesniame įsikūnijime esančių žmogiškųjų individų skaičiuje. Daugelio gyvybės srautų užduotis, tikslas ir gyvenimo prasmė yra būtent išlaikyti ir palaikyti savo sąmonėje ryšį su Aukščiausiaisiais pasauliais, ryšį tarp pasaulių.
Tada, kai pakankamas žmogiškųjų individų kiekis įstengia savo sąmonėje pakilti į Aukščiausiuosius pasaulius, įvyksta visi pasikeitimai, Dieviškieji pasaulio pasikeitimai.
Taigi, aš atkakliai teigiu, kad kiekvienas iš jūsų pasirinktų laiką tam, kad atliktų savo asmeninį mistinį bandymą, mistinį eksperimentą.
Jūs turite pasirinkti laiką, kad susimąstytumėte apie tai, kas amžina ir tai, kas praeina. Apie amžinąsias vertybes ir momentinius pomėgius. Pajusti tarp jų skirtumą ir suprasti, kokia kryptimi jūs norite judėti.
Dabartiniu metu kiekvieną žmogų, kuris turi mistinės patirties, laiko keistu ir neprisitaikiusiu prie gyvenimo. Tačiau taip bus ne visada. Į įsikūnijimą ateis vis daugiau ir daugiau žmogiškųjų individų, kurie savo sąmonėje saugos prisiminimą apie Aukščiausiuosius pasaulius. Ir labai greitai šie individai pasaulyje užims viešpataujančią padėtį. Todėl, kad atėjo laikas. Atėjo laikas ir erdvė persimaino, kinta. Pasauliai priartėjo ir pasirengę prasiskverbti vienas į kitą.
Tada, kai apimta paskutinių konvulsijų iliuzija bando išlaikyti savo pozicijas, nebus per daug, jeigu priminsiu apie jūsų Dieviškąją prigimtį. Ir apie tą vidinę esmę, kuri yra jumyse ir neleidžia jums ir toliau saldžiai sapnuoti iliuzijoje.
Laikas prabusti Aukščiausiajai realybei. Atėjo terminas.
Jūs delsiate ir nenorite iliuzijoje išsiskirti su saldžiais sapnais. Tačiau Dieviškoji realybė savo galia ir grožiu pranoksta bet kuriuos pačius geriausius jūsų fizinio pasaulio reiškinius.
Todėl atsigręžkite į savo tikrąją prigimtį. Dieviškąją prigimtį. Ieškokite savo viduje šių tylių mistinių ženklų. Ir tada, kai susiderinsite su Aukščiausiąja realybe, fizinio plano pasikeitimai vyks patys savaime.
Ar daug aplink save matote žmonių, kurie mąsto apie Aukščiausiąją realybę ir susiderinę su Aukščiausiąja realybe?
Aš manau, kad nedaug. Tokių žmonių įsikūnijime yra mažai. Ir tai yra priežastis, kodėl vyksta visoks jūsų pasaulyje egzistuojantis neteisingumas, visos neharmoningos gamtos reiškinių apraiškos ir masinės riaušės žmonių visuomenėje.
Jūsų sąmonės poliškumo pasikeitimas, orientacija į amžinąsias vertybes,- tai tas žmonių evoliucijos etapas, ant kurio slenksčio žmonija dabar yra.
Jums būtina įsisavinti šią paprastą tiesą, ant kurios slenksčio jūs stovite. Paprasčiausiai įsileisti į savo sąmonę Aukščiausiosios realybės egzistavimą.
Ir tai bus tas būtinas ir pakankamas žingsnis, kuris galės viską aplink jus pertvarkyti.
Pakylėtųjų Pulkai pasirengę suteikti jums pagalbą. Tačiau tam, kad pagalba būtų suteikta, jums būtina tikėti ta realybe, kurioje egzistuoja Pakylėtųjų Pulkai. Tikėjimas Aukščiausiąja realybe, veržimasis į Aukščiausiuosius pasaulius – yra tai, kas pajėgs ištraukti žmoniją iš saldaus sapno iliuzijoje.
Atėjo prabudimo metas.
Teka amžinosios realybės saulė.
Aš kviečiu jus į šią nepraeinančią realybę. Dabar.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#5