Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Tolimi pasauliai atviri apsila... >

Tolimi pasauliai atviri apsilankymams ir jie laukia jūsų

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, ir aš kalbu iš tavo vidaus.
Suderinamumas, sąskambis – tai tos savybės, kurios būtinos apreiškimui, kad būtų galima iš subtiliojo plano priimti diktavimus. Be šių savybių neįmanoma pasiekti tos visiško atsiribojimo būsenos, atsiribojimo nuo visko, kas supa fiziniame plane, atitraukiant savo sąmonę nuo supančios realybės ir pakylant į viršų.
Galima vizualizuoti išėjimą iš kūno ir pakilimą į Aukštuosius Pasaulius kaip kopimą į viršūnę. Iš tikrųjų, perėjimo į subtilųjį pasaulį momentas susijęs su vibracijų lygio pakėlimu. Jeigu fizinis kūnas būtų geriau parengtas tokioms kelionėms erdvėje ir laike, tai galima būtų pasiekti tokį vibracijų lygį, kuris leistų judėti bet kuria kryptimi, į bet kurią pasaulių sistemą.
Tačiau fizinė šventovė, fizinis laidininkas, labai grubus ir negali išlaikyti net nežymaus vibracijų pakilimo. Jis paprasčiausiai sudegs. Todėl kelionėms mes naudojame subtiliuosius kūnus. Ir svarbiausia yra parengti subtiliuosius kūnus šioms kelionėms. Daugelio žmonių subtilieji kūnai taip pažeisti, kad neturi nei taisyklingos formos, nei lengvumo.
Subtiliųjų kūnų būsena visiškai priklauso nuo žmogaus sąmonės lygio. Todėl kelionės į tolimus pasaulius daugeliui Žemės žmonių yra paprasčiausiai neprieinamos. Jūsų subtilieji kūnai - tai jūs patys, tik subtilesniame pasaulyje. Ir kiek jūsų sąmonė pasirengusi priimti subtilųjį pasaulį, tokią gaunate tame pasaulyje judėjimo laisvę.
Paprastai daugelis žmonių negali pakilti aukščiau vadinamojo tankaus astralo sluoksnių. Ir tie sluoksniai trukdo atitrūkti nuo Žemės ir aplankyti subtilesnes ir labiau išsivysčiusias pasaulio sistemas.
Todėl pirmoji užduotis būtų mokytis priimti subtiliuosius pasaulius ir tobulinti savo subtiliuosius kūnus, kad išvystytumėte sugebėjimą keliauti po šiuos pasaulius.
Turite išmokti palikti savo kūną ir keliauti po pasaulius. Tai tolesnio žmonijos sąmonės vystymosi lygio savybė ir ją žmonija įgis, lygiai taip, kaip jums reikės atsikratyti kaustančių kūno skafandrų.
Tolimi Pasauliai atviri apsilankymams ir laukia jūsų. Bet jums reikia įgyti lengvumo, atsikratyti karminio uždarbio krūvio, įgyto šioje planetoje.
Kūnų dalomumas, subtiliųjų kūnų kelionės erdvėje – tai labai artimas žmonijos evoliucijos etapas, kai iš sukaustytos vienos planetos rėmų ir pririštos prie šios planetos būtybės tampate Kosmine Būtybe. Būtybe, kuriai namai - visas kosmosas, visa pasireiškusi visata.
Šis žmonijos evoliucijos etapas atsivers prieš jus, kai tik baigsite Žemės mokyklą. Bet tam prireiks daug žemiškų metų.
Norėčiau pakalbėti apie vadinamąjį pakylėjimą. Negalima sakyti, kad per buvusius pasiuntinius buvo duotos neteisingos žinios apie pakylėjimą. Bet pakylėjimas, kaip procesas, kurio metu jūs visam laikui paliekate šį fizinį pasaulį ir pereinate į egzistavimą subtiliajame plane, nevyks taip, kaip įsivaizduojate.
Jūs pakylėjate save palaipsniui, tarsi dalimis, pereidami iš rasės į rasę, iš vieno kosminio ciklo į kitą. Bet galutinis pakylėjimas, kaip galutinio kažkokio tikslo pasiekimo procesas, yra nepasiekiamas. Todėl, kad vystymasis begalinis ir negali būti sustabdytas. Joks tikslas nėra galutinis.
Jūsų sąmonė ir vibracijos kyla kiekvieną dieną, taip įgyjate vis didesnę ir didesnę laisvę ir pasiekiate tą energetinį lygį, kurį atitinka jūsų vibracijos.
Jūsų viduje yra ta dalis, kuri praėjusiuose kosminiuose cikluose jau pasiekė vadinamąjį pakylėjimą. Ši jūsų dalis yra jūsų Kristaus AŠ, arba jūsų Aukščiausiasis AŠ. Ir tai ta dalis, kurios pagalba iš šio materialumo ištraukiate visus savo žemuosius kūnus.
Jūsų Kristaus AŠ yra jūsų atspirties taškas, laidininkas, kuris rodo jums kelią ir jums vadovauja.
Todėl taip būtinas šis ryšys su jūsų pačių aukščiausia dalimi. Ir dabar šis ryšys tampa realybe kaskart vis didesniam žmonių, esančių įsikūnijime, skaičiui.
Keldami savo energetinį lygį, gaunate galimybę bendrauti su savuoju Kristaus AŠ. Taip gaunate bendravimo patirties su aukščiausia jūsų pačių dalimi, jūsų AŠ ESU Buvimu. Įvyksta lygiai tai, ką savo sąmonėje laikote galimu.
Jeigu savo sąmonėje laikote galimu, kad galite bendrauti su savo Aukščiausiu AŠ, tai anksčiau ar vėliau gaunate šią galimybę.
Kartą Tatjana nustojo girdėti savo Aukščiausio AŠ atsakymus. Jai tai buvo šokas. Bendravimas su savo pačios aukščiausia dalimi tapo toks įprastas, kad ji paprasčiausiai negalėjo suprasti, ką gi toliau darys be šio bendravimo.
Taip yra ir su jūsų sąmone, kol ši nelaiko galima mintimi fakto apie bendravimą su savo Aukščiausiuoju AŠ, su Aukščiausiais Pasauliais, negalėsite gauti tokio bendravimo patirties.
Jeigu nepanorėsite išmokti plaukti, tai ir neišmoksite. O tam, kad išmoktumėte, jums reikia įbristi į vandenį ir bandyti plaukti.
Tie žmonės, kurie skaito šiuos diktavimus ir supranta, apie ką eina kalba, – visi sugeba plaukti, bendrauti su savo Aukščiausia Dalimi.
O jeigu nebenorite bristi į vandenį, tai niekas nesugebės jūsų priversti. Arba nusprendžiate, kad norite išmokti plaukti, ir brendate į vandenį, arba ne.
Yra daug metodikų, mokančių bendrauti su savo Aukščiausia dalimi.
Aš jums duosiu pačią paprasčiausią.
Jūs turite Draugą. Tai pats geriausias ir ištikimiausias draugas, kuris gyvena jūsų pačių viduje. Ir šis draugas visada jus mylėjo ir stengėsi visomis sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis padėti jums tiek, kiek leidote.
Sunkioje situacijoje jums visada reikėjo draugo patarimo, bet ieškojote draugų išorėje. Siekėte žmogiškojo bendravimo su jais.
O tuo metu pats geriausias Draugas, pats ištikimiausias Draugas, esantis jūsų viduje, kantriai laukė, kada atkreipsite į jį dėmesį.
Ir jis pasiruošęs su jumis bendrauti. Jis jaučia jums meilę ir draugiškumą. Atkreipkite į jį dėmesį.
Pasakykite, kaip jį mylite, kaip jums trūksta bendravimo su juo.
Pasirinkite laiką, kai niekas netrukdys. Išjunkite viską, kas gali nukreipti jūsų dėmesį. Įsitaisykite patogia poza. Susikoncentruokite į savo širdį. Ir paklauskite savo Aukščiausio AŠ, ar nori jis su jumis bendrauti? Ką reiškia jo atsakymas "taip"?
Įsiklausykite į save. Šis atsakymas gali ateiti kaip labai subtilus pojūtis, plazdenimas širdyje ar kitu būdu. Turite suprasti, kokiu būdu jūsų Kristaus AŠ jums atsakys. Kristaus AŠ jums atsakys. Jis atsakys tuo būdu, kurį galėsite suvokti.
Jūs galite neišgirsti jokio atsakymo. Neverskite ir nevarginkite savęs. Pakartokite bandymą kitą dieną. Darykite tai kasdien.
Turite suprasti, koks laikas paros metu yra patogiausias tam bendravimui. Bandykite vėl ir vėl.
Iš pradžių jums pasirodys, kad girdite atsakymus. Užduokite klausimus savajam Kristaus AŠ, klauskite jo. Kalbėkite su juo kaip su pačiu artimiausiu draugu. Sakykite, kaip jį mylite ir svajojate su juo bendrauti.
Ir anksčiau ar vėliau jūs pradėsite bendrauti.

Aš linkiu sėkmės jums jūsų kelyje. Ateis laikas ir mes susitiksime su jumis. Ir aš kalbėsiu su jumis iš jūsų vidaus, lygiai taip, kaip dabar kalbu iš šio pasiuntinio vidaus.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Om.