Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Atėjo laikas, kai norėdami gau... >

Atėjo laikas, kai norėdami gauti visą Dieviškosios Tiesos pilnatvę turite kreiptis į Aukščiausiąją savo pačių dalį

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. AŠ ESU kalbu iš tavo vidaus.
Viskas, ką mes iki šiol darėme, buvo tavo paruošimas naujos informacijos suvokimui. Ir šiandien aš pabandysiu suteikti tavo išorinei sąmonei dalį naujos informacijos tuo pavidalu, kuris bus labiau prieinamas tavo suvokimui.
Visas bendravimo tarp pasaulių sunkumas yra tas, kad mūsų pasauliams būdingos skirtingos vibracijos. Ir kai tavo vibracijas mes pakeliame iki tokio lygio, kai tu gali suvokti informaciją, ateinančią iš aukščiausių Šviesos sferų, tai tavo vibracijų su supančiu pasauliu nesutapimas atsiliepia viskam, kas tave supa ir tau asmeniškai.
Tavo pasaulis negali išlaikyti net trumpalaikio vibracijų pakėlimo. Iškart į diktavimų priėmimo vietą suplūsta visos tos jėgos, kurios priešinasi Šviesos jėgoms. Todėl ganėtinai sunku išsaugoti pusiausvyrą.
Todėl ne tiek svarbu diktavimų informacijos sudedamoji dalis, kiek svarbu pats Šviesos fokuso užtvirtinimo fizinėje oktavoje faktas ir galimybė panaudoti šį Šviesos fokusą nuolatos nemažą laiko tarpą. Mes turime galimybę atskleisti mums prieštaraujančias jėgas ir imtis priemonių jų subalansavimui, neutralizavimui ir perpoliarizacijai.
Visas sudėtingumas tas, kad dėl fizinio pasaulio tankumo neįmanoma tiesiogiai daryti poveikio jūsų pasauliui Šviesos Būtybių, esančių mūsų pasaulyje, pagalba.
Jūsų pasaulis susikūrė kaip žmogiškųjų būtybių sąmonės atspindys. Ir pagal žmogaus sąmonės atsiskyrimą nuo Dieviškųjų pavyzdžių materija vis labiau ir labiau tankėjo ir galų gale susiformavo tanki uždanga, skirianti mūsų pasaulius. Tai grynai energetinė uždanga, kuri stipriai apsunkina bendravimą tarp mūsų pasaulių.
Ir kad ir kaip Šviesos Būtybės norėtų nužengti į jūsų pasaulį, jos negali šito padaryti, nes negali prasiskverbti į jūsų pasaulį dėl žemų vibracijų. Tas pats būdinga ir žmogiškosioms būtybėms. Savo įkūnytoje būsenoje jos negali pakilti per uždangą, nepraėję atitinkamos treniruotės ir mokymo vadovaujant Pakylėtiesiems Valdovams, tai yra būtybėms, esančioms už uždangos.
Todėl Dangaus pasaulis negali daryti betarpiškos įtakos žemiškajam pasauliui. Ir tam, kad vykdytume kontrolę ir jūsų pasaulio vystymosi kryptį pagal Dieviškuosius Įstatymus, mes priversti pasinaudoti tarpininkų pagalba - žmonių, kurie praėjo atitinkamus mokymus ir sugeba pakylėti savo sąmonę iki Pakylėtųjų Valdovų lygio.
Pasaulių prasiskverbimo vienas į kitą procesas panašus į nardymo procesą.
Aukštai išsivysčiusios Šviesos Būtybės neria į jūsų pasaulį, priimdamos įsikūnijimą ir kartu su įsikūnijimu prisiimdamos atitinkamą karmą įvairių netobulybių pavidalu. Štai kodėl sakoma, kad įsikūnijime nėra tobulų būtybių. Tobulos būtybės paprasčiausiai negali būti jūsų pasaulyje.
Bet vystydamiesi ir mokydamiesi Šviesos darbuotojai susigrąžina dalį savo žinių bei sugebėjimų ir neria jau į mūsų pasaulį meditacinių praktikų ir sąmonės būsenos pakeitimo pagalba.
Klystama yra dėl to, kad manoma, jog Šviesos darbuotojai būtinai yra visiškos tobulybės, tiesiog dievai.
Jūsų pasaulyje tobulybei nėra vietos. Bent jau tankiai žmonių apgyvendintose vietovėse.
Tai ir sudaro sunkumą atpažinti Šviesos darbuotojus ir atskirti juos nuo žmonių, kurie pasirinko tarnavimą priešingoms jėgoms. Jėgoms, kuriančioms iliuziją.
Kai jūsų sąmonė pasiekia atitinkamą vystymosi lygį, tai sugebate atskirti, kuris iš žmonių yra kokių jėgų laidininkas. Bet paprastam žmogui šioje žmonijos vystymosi stadijoje yra neįmanoma nustatyti, su kokių jėgų atstovais jie turi reikalų.
Situacija dar pasunkėja dėl to, kad kiekvienam į įsikūnijimą ateinančiam žmogui įtaką daro dvi priešingos jėgos. Iš esmės šių jėgų grumtynės vyksta kiekviename žmoguje. Aš turiu omenyje didinančių iliuziją jėgų ir suvyniojančių iliuziją jėgų. Todėl skirtingu laiko momentu žmoguje gali vyrauti vienos ar kitos jėgos. Pavyzdžiui, jeigu vakar jūs turėjote reikalų su žmogumi, kuriame dominavo Šviesos jėgos. Tai yra jį buvo galima laikyti šviesiu žmogumi. Bet praėjo naktis ir įvykus vidinei kovai šiame žmoguje pergalę, arba dalinę pergalę, pasiekė tamsos jėgos.
Jūs turite reikalų su tuo pačiu žmogumi, bet iš esmės jis yra jau visai kitas žmogus. Ir ši jo vidinė esmė anksčiau ar vėliau pasireikš. Bet praeis ne vienas mėnesis ir galbūt net visi metai, kai šie pakitimai žmoguje bus pastebimi. Štai čia ir yra sąveikos su jūsų pasauliu sudėtingumas. Faktiškai jūsų fizinis kūnas yra paprasčiausiai mechanizmas, robotas, kuris valdomas vidinių jėgų, į kurių poveikį šis žmogus pasirinko papulti.
Štai kodėl jums visąlaik sakoma, kad turite orientuotis į savo širdies, savo Aukščiausiojo AŠ, atsakymus. Jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino atsakymą į klausimą, su kuo jūs turite reikalų, kokios jėgos stovi už to žmogaus, kuris yra prieš jus.
Ir, deja, nėra kito patikimesnio ir teisingesnio būdo jums orientuotis savo pasaulyje.
Todėl visas teisingas mokymas, kuris jums duodamas, nukreiptas į jūsų ryšio su Aukščiausiuoju AŠ vystymą. Kad nebūtumėte akli kačiukai, lakstantys nuo vieno mokytojo prie kito, pereinantys iš vieno tikėjimo į kitą, iš vienos religinės srovės į kitą. Mūsų užduotis - kad jūs galėtumėte orientuotis ne tik išoriniuose mokymuose, bet ir kiekvieno mokymo viduje. Todėl, kad ir teisinguose mokymuose yra žmonių, kurie veikia tamsos jėgų pusėje, ir tuose mokymuose, kuriuos jūs laikote neteisingais, yra žmonių, atsidavusiai tarnaujančių šviesai.
Negali jūsų pasaulyje būti vienareikšmiškumo.
Ir šiandieninio pokalbio tikslas yra duoti jums ne juodo ir balto pasaulio paveikslo matymą, kur kovoja du priešingi pradai ir fronto linija tarp šių besikaunančių pusių ryškiai nubrėžta.
Jūsų pasaulis iš tikrųjų yra dviejų besikaunančių pradų arba dviejų jėgų arena. Bet prasiskverbimo į visas žmogaus veiklos sritis niuansai ir subtilybės taip gudriai supintos, kad nėra galimybės išnarplioti šių gudrių pynimų greitai ir be praradimų.
Todėl žmonijos evoliucinio vystymosi eiga nukreipta išmokyti jus orientuotis visose gyvenimo gobeleno subtilybėse. Surasti menkiausius šviesos ir šešėlio atspalvius jus supančioje tikrovėje ir galų gale kiekvieną iš jūsų išmokyti be klaidų nustatyti kelią ir judėjimo kryptį.
Bet iki to laiko jūs pateksite į skirtingas karmines situacijas, pateksite skirtingų jėgų įtakon.
Jūsų kliūčių įveikimo ir atpažinimo visų šviesos ir šešėlių atspalvių jus supančiame pasaulyje eigoje, ir visų pirma jūsų pačių viduje, jūs įgyjate švarų Dieviškąjį matymą ir uždirbate neįkainojamą patirtį, kuri bus kaip jūsų brangenybės Danguje. Tos brangenybės, kurioms negrės nei rūdys, nei kandys.
Atėjo etapas, kai jūs turite mesti šalin juodą ir baltą mąstymą ir surasti tiesos grūdus savarankiškai. Dabartiniam jūsų vystymosi etapui kaip tik ir būdinga tai, kad turite daug mokytojų ir daug srovių. Ir tam, kad išsiaiškintumėte šitoje visoje įvairovėje, jums bus reikalingas tik vienas patikimas orientyras, kurį jūs visi turite – jūsų Aukščiausiasis AŠ.
Todėl tie iš jūsų, kas stos į ryšio su savo Aukščiausiojo AŠ užmezgimo kelią, gaus pranašumą šiame evoliucijos vystymosi etape prieš tuos žmones, kurie po senovei ieškos išorinio mokytojo, išorinės organizacijos, sugebančios jiems duoti visą Dieviškosios Tiesos pilnatvę.
Tačiau atėjo laikas, kai visos Dieviškosios Tiesos pilnatvės jūs turite ieškoti savyje, kreiptis į Aukščiausią savo pačių dalį.

Ieškodami atsakymų į savo klausimus galite apeiti visą Žemės rutulį. Galite aplankyti šimtus mokytojų ir tūkstančius organizacijų, bet kas jums iš tikrųjų būtina padaryti šiame etape, - tai kreiptis į vienintelį tikrą Guru, kuris gyvena jūsų širdyje ir kuris laukia jūsų, kad duotų savo pamokymus ir savo mokymą.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU