Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Paskutinis perspėjimas >

Paskutinis perspėjimas

AŠ ESU Alfa, atėjęs šią dieną pas Žemės žmoniją. Aš atėjau pas jus ir norėčiau pradėti savo laišką nuo džiaugsmingo įvykio, dėl kurio jūs tikriausiai savo širdyse iš anksto džiaugiatės. Šis įvykis susijęs su naujomis galimybėmis ir naujomis Dieviškosiomis malonėmis Žemės planetai.
Kartu su Karmine Valdyba priimtas sprendimas, kad bus tęsiama ta dispensacija, kuri susijusi su galimybe dirbti per šį pasiuntinį. Jūs žinote, kad prireikė pereiti labai sunkų testą*, kad būtų patvirtinta teisė tęsti darbą. Šį testą perėjo mūsų pasiuntinys, ir šis testas buvo taikomas daugeliui individų, esančių įsikūnijime. Tai buvo brandos egzaminas dėl teisės dirbti Dievui.
Kiekvieną kartą, kai nauja Dieviškoji galimybė ateina į Žemę, tai susiję su naujų energijų atėjimu, naujų, aukštesnių, vibracijų atėjimu į planetą.
Jums atrodo, kad mano žodžiai jūsų neliečia, kad aš kalbu apie kažkokius abstrakčius dalykus. Tačiau šis mano laiškas ir ta galimybė, kuri atėjo į Žemę, liečia kiekvieną jos gyventoją, kiekvieną gyvenantį Žemės planetoje.
Ir toliau kils fizinio plano ir planų, artimų žemiškajam, vibracijos. Tai susiję su nauju būtinu evoliucinio vystymosi etapu. Ir jums reikės pertvarkyti savo organizmą ir pakelti savo fizinio kūno ir savo subtilesnių kūnų vibracijas.
Vibracijų pasikeitimas susijęs su dideliais pasikeitimais planetoje. Tie, kurie nesugebės eiti kartu su vibracijų pasikeitimu, jų pakėlimu, naujomis sąlygomis negalės jaustis užtikrintai. Patikėkite, mes norime jums tik gero. Ir mes žinome, kad tie iš jūsų, kurie paklusnūs Dievo Valiai ir pasiruošę savo širdyse sekti paskui Dievą, gaus nematytą impulsą vystymuisi, ir planeta gaus galimybę klestėjimui ir gausai. Tačiau tie, kurie nusprendė save atskirti nuo Dievo, kurie išsipūtė kaip muilo burbulai, turės skinti savo neteisingų pasirinkimų ir poelgių pasekmes, vaisius. Tai – Įstatymas, evoliucinis šios Visatos Įstatymas.
Todėl tas džiaugsmas, kurį jaučia Pakylėtųjų Pulkai ir kartu su jais geriausi žmonijos atstovai, bus nesuprastas daugelio sielų, kurios dėl savų priežasčių nusprendė pasirinkti savo kelią, skirtingą nuo Dieviškojo. Niekada nevertėtų pamiršti apie tai, kad visi jūs esate Dievo pilve, viskas yra Dievas. Ir yra kosminiai terminai, apie kuriuos perspėjama. Ir yra laikas pasirinkti. Niekas negali pasakyti, kad nebuvo sakoma ir nebuvo perspėjama.
Pasirinkimo laikas eina prie pabaigos. Terminai išseko ir baigiasi kosminis pjūties sezonas.
Atėjo laikas, kad gerieji sūnūs ir dukterys gautų atlyginimą už savo gerus darbus, ir tie, kurie pasirinko savo kelią, taipogi gaus atlyginimą, bet kitokio pobūdžio.
Negąsdinu. Visi terminai perspėjimams baigėsi. Sprendimas priimtas. Sprendimas turi būti įvykdytas.
Visada yra galimybė pasirinkti kitą kelią. Netgi paskutiniu momentu vieno atgailaujančio šauksmo pakanka, kad sustabdytumėte Dieviškąsias girnas.
Laukiame ir duodame galimybę. Laukimas eina į pabaigą.
Aš atėjau tam, kad praneščiau džiugią naujieną. Tačiau daugeliui šis džiaugsmas pavirs į sielvartą. Nes per daug beprasmiškai išnaudota jėgų ir energijos. Ir viskas turi būti atlyginta.
Ateina pjūties metas. Ir kiekvienas turi gauti tai, ką uždirbo per daugelį tūkstantmečių klaidžiojimų po fizinį Žemės planetos planą.
Nebus paslaptis tai, kad pasakysiu, jog tie terminai, apie kuriuos perspėjo dar Numylėtinis Jėzus savo mokinius, tik dabar pradeda artėti ir nusileisti į fizinį planą.
Bandau duoti jums supratimą ir prailginti jūsų pasirinkimo laiką. Stengiuosi, kad iki galo suprastumėte Įstatymo veikimą ir nugalėtumėte savyje tai, kas burba ir nepriima Dieviškojo Įstatymo.
Aš atėjau su didžiuliu Meilės jausmu kiekvienam iš jūsų. Aš atėjau tam, kad duočiau savo laišką Žemės žmonėms. Man bus labai gaila, jei aš nesugebėsiu prisibelsti iki tų sielų, kurios dar gali mane išgirsti, bet negirdi dėl to, kad linkusios sekti paskui trimitą, šaukiantį į niekur.

AŠ ESU Alfa

*„Mokymas apie Įšventinimą Nukryžiavimu“, Numylėtinis Zaratustra (2007 06 23).