Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Imkite mūsų ranką ir nepaleisk... >

Imkite mūsų ranką ir nepaleiskite jos tol, kol jums sugrįš Tikėjimas ir jūsų abejonės išsisklaidys kaip rudens rūkas

AŠ ESU Serapis Bėjus, vėl atėjęs duoti dar vieno laiško, kuris jums padės ir kuris jums būtinas. Dėl to, kad kiekvienas mūsų laiškas jums darosi vis labiau ir labiau būtinas. Jūs pradedate pagaliau suvokti mūsų žaidimo taisykles. Ir šios taisyklės yra tokios, kad reguliariai sugertumėte Dieviškosios energijos porcijas. Ir kai tiktai įsitraukiate į šį naujo žmogaus iš jūsų kūrimo procesą, jūs pradedate savęs pakeitimo pagal mūsų Dieviškuosius pavyzdžius procesą. Ir kiekvieną kartą, kai mes ateiname, stengiamės įpilti į jūsų sąmonę naują gaivinančio balzamo porciją. Ir jūs tampate sugebantys pasikeisti.
Iš tikrųjų šiame jūsų sąmonės pasikeitimo procese nėra nieko, kas skirtų mokymo procesą mums vadovaujant nuo bet kurio kito mokymo proceso. Ir jūs patys renkatės ir sprendžiate: patekti mūsų įtakon ar masinės informacijos priemonių įtakon, arba įtakon kitų žmonių, kurie mums neatstovauja, bet laiko savo pareiga duoti jums savo mokymą.
Duodamo per mūsų pasiuntinį Mokymo skirtumas nuo daugybės kitų mokymų, gaunamų per žmones, kurie laiko savo pareiga duoti jums mokymą, yra šaltinio švarumas. Tik tada, kai mes turime galimybę įsitikinti mūsų pasiuntinio ištikimybe ir nuoširdumu, mes sistemingai per jį pradedame duoti mūsų Mokymą. Ir kiekvieną kartą, kai mes ateiname, turime priminti jums praeitą medžiagą ir duodame nedidelį gabalėlį naujos. Kadangi jūsų sąmonė labai ribota, tai viskas, kas susiję su mūsų Dieviškuoju pasauliu, jūsų žmogiškajai sąmonei yra taip neįprasta, kad kartais išprovokuoja nepriėmimą ir netgi atstūmimą.
Tačiau mes niekur neskubame. Mums daug svarbiau, kad jūs įsisavintumėte nors nedideles tiesas, nei pagreitintu tempu leistumėtės nežinomais ir nepramintais keliais, kurie gausiai siūlomi. Aš turiu omenyje daugelį klaidingų mokymų ir sektų. Ir jūs galite nustebę pagalvoti, kad štai vėl kalbama apie vienintelį teisingą ir tikrą Mokymą ir atmetama visa kita, su kuo susiduriate savo gyvenime. Leiskite su jumis nesutikti. Nes Tiesa išsibarsčiusi beveik po visus mokymus ir yra skirtinguose šaltiniuose. Tačiau klausimas kyla dėl Tiesos ir melo santykio ir galimybės atskirti, kur yra Tiesa, o kur melas. Mes mokome jus atpažinti. Mes nesakome jums, kad viskuo tikėtumėte. Duodamą Mokymą jūs galite analizuoti savo išorine sąmone ir paragauti jo, palyginti su kitais mokymais ir prieiti prie atitinkamų išvadų. Tačiau anksčiau ar vėliau jums visgi reikės apsispręsti ir pasirinkti Kelią, kurio mes jus mokome. Todėl, kad šis Kelias yra pats trumpiausias ir skirtas jums pačios jūsų evoliucinio vystymosi eigos.
Mes – Išminties Valdovai, kurie apdalijo jus savo sąmone senais laikais. Jumyse egzistuoja mūsų dalelė. Ir norite ar ne, jūs turite mums atiduoti tai, kas buvo jums paskolinta, kad galėtumėte vystytis. Atėjo laikas, kai savyje turite išsiugdyti Dieviškąjį protą ir sugrąžinti mums tuos ramentus, kuriuos jums davėme. Dabar jūs pasitaisėte, jūsų sąmonė vėl įgyja Dieviškąjį švarumą ir dabar galite judėti toliau, vadovaudamiesi mūsų Mokymu ir mūsų principais. Tačiau ne visi iš jūsų pasiekė reikalaujamą vystymosi lygį. Todėl mes vėl priversti ateiti ir duoti savo Mokymą, kuris apskaičiuotas ganėtinai plačiai auditorijai ir daugeliui suprantamas. Mes plačiai išmėtome savo tinklus ir siekiame to, kad kaip galima didesnis sielų kiekis ir kaip galima greičiau surastų teisingą Kelią ir sugrįžtų Namo. Mes neverčiame jūsų eiti mūsų Keliu, mes paprasčiausiai kalbame ir perspėjame jus apie tai, kad šis Kelias pats trumpiausias. O renkatės – eiti šiuo Keliu ar ne – ir einate jūs patys.
Kiekvieną kartą nenustoju stebėtis, kaip daugelis žmonių, išsiilgę teisingo Mokymo, ateina į mūsų klases mokytis ir kiekvieną kartą atsiranda tūkstančiai ir milijonai įvairiausių priežasčių ir atsikalbinėjimų, kurie pamažu nuveda mūsų mokinius nuo Kelio. Kai tarp įsikūnijimų jie sugrįžta į mūsų eterines mokymo klases, tai labai nustemba dėl savo aklumo ir dėl to, kad darė vieną neteisingą pasirinkimą po kito, kad matė visiškai ne tai, kas atsiverdavo jų akims, o tai, ką norėjo matyti patys. Ką gi, jūs turite teisę klysti.
Jūs galite bandyti eiti, griūti, atsikelti ir vėl eiti. Aš paprasčiausiai noriu jums į rankas duoti tvirto Tikėjimo lyną. Aš noriu jums perduoti visą savo Tikėjimo, savo kryptingumo momentumą ir visą savo pasiekimų momentumą. Aš labai noriu jums padėti. Ir aš noriu, kad tie iš jūsų, kurie jaučia neigiamas sąmonės būsenas ir dažnas abejones dėl pasirinkto kelio teisingumo, dažniau kreiptumėtės į mane ir kalbėtumėte su manimi. Jūs rasite mane mano buveinėje virš Luksoro. Prieš užmigdami vizualizuokite mano buveinės nuotrauką ir bandykite suformuluoti klausimus ir tai, kas jums kelia abejones. Aš dirbsiu su jumis nakties miego metu ir ryte jūs pajusite palengvėjimą todėl, kad aš surasiu tuos vienintelius teisingus žodžius ir argumentus, kurie padės jums jūsų Kelio ruože. Aš ištiesiu jums savo ranką ir dienos metu jūs prisiminsite tai, kaip tvirtai laikėte mano ranką savo rankose ir nenorėjote jos paleisti.
Aš suteiksiu jums visą pagalbą, kuri gali būti jums suteikta, tik paprašykite šios pagalbos. Nes tada, kai jūs dėl savo išdidumo negalite netgi paprašyti mūsų pagalbos, mes negalime jums padėti. Nesigėdykite ir išmeskite iš savo sąmonės viską, kas gali sutrukdyti jums paprašyti mūsų pagalbos ir palaikymo. Jūs žinote, kad šios visatos Įstatymas dovanojo jums laisvą valią, ir mes negalime pažeisti jūsų laisvos valios ir suteikti jums pagalbą jums nepaprašius ir nepašaukus. Bet kai tiktai šaukinys ištartas, mes priversti atsakyti. Ir mes suteiksime jums visą įmanomą pagalbą ir palaikymą. Ypač neignoruokite mūsų pagalbos dabar, metų pabaigoje, kai aktyvavosi senos negatyvios energijos, ir daugelis iš jūsų junta sunkias depresijos ir beviltiškumo būsenas.
Mes jums ištiesiame pagalbos ranką. Mes norime ir galime jums padėti. Imkite mūsų ranką ir nepaleiskite jos tol, kol jums sugrįš Tikėjimas ir jūsų abejonės išsisklaidys kaip rudens rūkas.
O dabar aš pasiruošęs jums duoti dar vieną svarbų pamokymą, kuris neabejotinai jums padės. Ir šis pamokymas liečia jūsų ištikimybę ir jūsų Meilę. Prašau, kultivuokite savyje ištikimybę ir Meilę. Nebijokite mums padėkoti tomis akimirkomis, kai jums be priežasties pakyla nuotaika ir būnate pasiruošę mylėti ir apglėbti visą pasaulį. Siųskite mums savo Meilę. Ir tada, kai kažkam iš jūsų brolių bus reikalinga mūsų pagalba, mes nukreipsime jūsų Meilės ir dėkingumo tėkmę stokojančiai širdžiai. Šitaip jūs galėsite vienas kitam padėti. Ir taip mes galėsime padauginti Džiaugsmą ir Meilę jūsų pasaulyje.
Aš siunčiu jums savo Meilę ir palaikymą.

AŠ ESU Serapis!Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.