Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Savalaikiai pamokymai >

Savalaikiai pamokymai

AŠ ESU Serapis Bėjus, vėl pas jus atėjęs.
Šią dieną aš atėjau duoti eilinio laiško, kuriame yra Mokymas, senas kaip šis pasaulis.
Mes ateiname vėl ir vėl ne tam, kad pateiktume naują Tiesą, o tam, kad jūs prisimintumėte tą Senąją Tiesą, kurią žinojote seniai, bet pamiršote, nes per daug panirote į materialumą. Ir štai dabar atėjo laikas prisiminti savo Ištakas ir į jas sugrįžti.
Mes džiaugiamės, kad, nepaisant daugelio jus atitraukiančių materijoje faktorių, visgi pakankamas kiekis individų išreiškia susidomėjimą mūsų Mokymu. Yra daug kitų, kaip jums atrodo, madingų mokymų, kurie siūlo jums susipažinti su daugeliu dalykų ir juos nagrinėti. Tačiau, jeigu neturėdami išankstinio nusistatymo išnagrinėsite mūsų siūlomą Tiesą ir palyginsite ją su tais mokymais, kurie gausiai siūlomi dvasinėje rinkoje, tai suprasite tik viena – tai yra ta Tiesa, kuri su jumis buvo visada. Tai ta Tiesa, kurios jūs mokėtės senojoje Lemūrijoje ir Atlantidoje, visose kada nors Žemėje egzistavusiose praeities ir dabarties Misterijų Mokyklose.
Jums siūlomame Mokyme nėra nieko naujo, išskyrus viena: šis Mokymas skirtas jus sugrąžinti atgal į Aukščiausiąją Realybę. Šio Mokymo dėka jūs turite pradėti kylantį ciklą, kylančią spiralę, kuri jus pakels iš materijos ir leis jums sugrįžti į tą pasaulį, iš kur jūs kažkada nusileidote į materiją. Jūs turite prisiminti savo Ištakas ir savo paskirtį. Turite suprasti tą paprastą tiesą, kad nėra jūsų pasaulyje to, kas galėtų jums būti gyvenimo prasmė. Todėl, kad jūsų pasaulis sukurtas laikinai, tam laiko periodui, kai jūs turite pereiti savo pamokas ir subręsti.
Ir šis laiko periodas, duotas jūsų brandai, eina prie pabaigos. Labai gaila, kad pernelyg daug sielų dar yra gilaus miego būsenos ir negali prabusti, nepaisant visų mūsų bandymų jas pažadinti. Mes skambiname Laisvės varpais, mes šaukiame jus į jūsų Laisvę, į išsilaisvinimą nuo materijos pančių.
Ir mes laikome savo pareiga jums pranešti, kad miegojimo laikas atėjo į pabaigą. Labai daugelis iš jūsų būsite šiurkščiai pažadinti, nes negalima ilgiau laukti. Jūs nepaisote mūsų įkalbinėjimų, jūs ir toliau klaidžiojate po iliuziją ir nekreipiate dėmesio į mūsų šauksmą.
Dangus šaukiasi jūsų. Mums reikalinga jūsų pagalba. Ir tie iš jūsų, kas pasiruošę suvokti mūsų Mokymą, tie, kas ne tik skaito mūsų laiškus, bet ir pasirengę realiai ką nors nuveikti Brolijai, – jūs turite atsiliepti pirmiausia. Mes kviečiame jus ne tik melstis, mes kviečiame jus tam, kad būtumėte pasirengę daryti realius darbus fiziniame plane. Tai nereiškia, kad turite viską mesti ir veržtis į ten, kur mes nurodysime. Pirmiausia jūs turite nešti Dieviškąją Sąmonę ir Dieviškuosius pavyzdžius į tą vietą Žemės rutulyje, kur gyvenate, į savo šeimą, į savo darbovietę. Tiktai jūs sugebate nešti naują sąmonę į pasaulį. Ir aš numatau, kad jums bus nelengva šitai daryti. Jums reikės įvykdyti žygdarbį, daug žygdarbių, nes visa aplinka jums priešinsis. Ir prieš jus iškils vienas sunkumas po kito, viena kliūtis po kitos. Labai sudėtinga veikti jus supančiame pasaulyje ir labai sunku nešti pasauliui naują sąmonę ir naują mąstymą.
Viskas turi būti pakeista. Ir viskas turi būti pakeista pagal Dieviškuosius pavyzdžius, pagal tą Įstatymą, kuris buvo paskelbtas pranašų ir atsispindėjo daugelyje praeities Šventųjų Raštų.
Dabar atėjo laikas, kai Dieviškieji pavyzdžiai ir Dieviškasis Įstatymas turi būti nusodinti į fizinį planą. Nelaukite, kad bus lengva. Nelaukite, kad visi aplink jus su išskėstomis rankomis įsisavins tai, kas nauja. Ne, kiekvienas žingsnis teisinga kryptimi bus žengiamas neįtikėtinai sunkiai. Ir ateis abejonės dėl pasirinkto Kelio judėjimo krypties teisingumo. Jums šnibždės į ausį ir tiesiog nurodinės, kad negali Dieviškasis reikalas sukelti tokių sunkumų ir sulaukti tokio pasipriešinimo. Tačiau noriu jums priminti, kad jūsų pasaulis taip toli nukrypo nuo Dieviškųjų pavyzdžių, kad sugrįžimas prie Dieviškųjų pavyzdžių labai daugelio bus suvokiamas kaip kėsinimasis į pagrindus. Ir iš tikrųjų, žmonija per daugelį tūkstantmečių prisiaugino taip daug savojo, kuris skiriasi nuo Dieviškojo ir kuris turi būti sugriautas, kad išsiskyrimas su šia seniena labai daug kam sukelia pasipriešinimą. Prisiminkite, kaip jums būna sunku priversti save ką nors savo gyvenime pakeisti, netgi paprasčiausiai atsisakyti kurio nors žalingo įpročio. O dabar įsivaizduokite, kad milijonų žmonių gyvenimo būdas turi būti pakeistas per sutrumpintus terminus. Kaip, galvojate, žiūrės nepasiruošę individai į jūsų įvedamus naujus elgesio pavyzdžius? Aišku, kiekvienas žingsnis bus žengiamas su didžiuliu sunkumu. Ir kiekvienas žingsnis, kurį jūs žengsite teisinga kryptimi, dėsningai sukels pasipriešinimą tų jėgų, kurios gina savo gyvenimo būdą, savą Dieviškojo Įstatymo supratimą.
Per daugelį žmonių civilizacijos egzistavimo tūkstantmečių žmonės padarė iškraipymų visose gyvenimo sferose. Taip pat ir į religijos srityje. Ir daugelis religinių dogmų ir taisyklių vers žmones ginti susiklosčiusią religinės pasaulėžiūros sistemą.
Todėl nelaukite, kad jums bus lengva. Turite suvokti visą šio darbo, kuris jūsų laukia, didingumą. Jūs turite sąmoningai ginti Dieviškuosius pavyzdžius visur: moralėje, dorovėje, švietimo srityje, religijoje, sveikatos apsaugoje. Kiekvienoje žmogiškosios veiklos srityje būtini pokyčiai. Tai bus revoliucija sąmonėje.
Todėl tie žmonės, kurie nepasiruošę permainoms, priešinsis ir gins savo gyvenimo būdą, savo Dievo supratimą.
Jums reikės, neįsitraukiant į kovą, ginti Dieviškuosius elgesio pavyzdžius. Jums reikės ginti Dieviškąjį Įstatymą. Ir jūs turėsite demonstruoti šį Įstatymą savo gyvenimuose. Labai daugelis praeityje tiek griežtai gynė naujus pavyzdžius, naują gyvenimo būdą, kad nusirisdavo į nepakantumą ir religinį ekstremizmą. Aš perspėju jus, kad jūs turėsite verčiau paaukoti savo gyvybę, nei leisti sau bet kurį nepakantumo ir fanatizmo pasireiškimą.
Iš jūsų reikalaujama pakartoti Kristaus žygdarbį, kai jis pasirinko pereiti savo Nukryžiavimą, užuot su ginklu rankose gynęs Įstatymą.
Kiekvienas iš jūsų turi būti pasiruošęs pasiaukoti, bet nepažeisti nei vieno iš Dieviškųjų Įsakymų*, Mozės užrašytų lentelėse. Ir dabar atėjo laikas, kai ne tik Dešimt įsakymų jūs turite laikytis. Jūs turite laikytis pagrindinio įsakymo: paaukoti savo kūną, bet Dvasioje išsaugoti tuos principus, kurių mes jus mokome.
Būkite pasirengę išsiskirti su kūnu, bet išsaugoti savo sielą.
Ne visi numirs, bet visi pasikeis.**
Aš džiaugiuosi suteikęs jums pagalbą ir davęs savo pamokymus šią dieną.

AŠ ESU Serapis

*1. Neturėsi tu kitų dievų (išskyrus Viešpatį). 2. Nesukurk sau stabo. 3. Netark savo Viešpaties, savo Dievo vardo be reikalo. 4. Atmink, kad švęstum Šabo dieną. 5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria. 6. Nežudyk. 7. Nesvetimauk. 8. Nevok. 9. Neliudyk melagingai prieš savo artimą. 10. Negeisk savo artimo namų: negeisk savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

**„Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti...“ (1 Кorintiečiams 15:51)