Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Mokymas apie teisingą seksuali... >

Mokymas apie teisingą seksualinės energijos naudojimą

AŠ ESU Serapis Bėjus. Jūs žinote mane, aš dažnai ateinu per šį pasiuntinį.
Galbūt jūs taipogi žinote, kad aš tarnauju pačios žemiausios čakros, muladharos, spindulyje.
Šioje čakroje snaudžia jūsų Kundalini energija. Akinančiai balta šviesa išsiveržia iš šios čakros jūsų pakylėjimo į Šviesą momentu ir Dieviškoji energija tiesiogine prasme jus atplėšia nuo fizinio plano ir pakylėja į aukštesnes oktavas.
Todėl aš esu tas Valdovas, kuris mokinius moko teisingo elgesio su Dieviškąja Motinos energija.
Aš esu supažindintas su tuo, kad žmonijos įpročiai per pastaruosius kelis šimtus metų labai žemai krito. Tai susiję ir su požiūriu į seksualinę energiją.
Šiandieną turiu duoti Mokymą, kuris labai daugelį iš jūsų privers kitaip pažvelgti į savo seksualinius siekius. Ir mano pamokymo tikslas bus apsaugoti tas sielas, kurios geba mane išgirsti, nuo dar didesnio nuosmukio ir piktnaudžiavimo seksualine energija.
Ką naujo galiu pasakyti ir ko galiu jus pamokyti iš to, ko žmonija nežinojo prieš daugelį šimtų ir tūkstančių metų? Jūsų kultūra nutyli labai daugelį dalykų, kurie yra tokie natūralūs ir buvo perduodami iš kartos į kartą per daugelį tūkstančių metų. Tai Mokymas apie teisingą seksualinės energijos eikvojimą. Būtent tai, kaip jūs žiūrite į savo paslėptą jėgą, į savo seksualinį potencialą, lemia tolesnį jūsų evoliucinį kelią.
Ir tada, kai galite išmintingai naudoti savo seksualinę energiją, jūs įveikiate savo gyvulišką dalį ir priartėjate prie Dieviškojo žmogaus. Mano pokalbio objektas daugeliui iš jūsų sukels šoką, nes jūsų praeities veiksmų paveikslas nebuvo nepriekaištingas. Kiekvieną kartą, kai jūs lengvabūdiškai ir nepateisinamai išeikvojate savo Dieviškąjį potencialą, jūs kuriate karmą. Jūsų kūrybinė galia, jūsų kūrybiniai sugebėjimai ir jūsų sveikata tiesiogiai susiję su jūsų sugebėjimu valdyti savo seksualinę energiją.
Visuomenė šia tema neduoda smulkių paaiškinimų nei mokykliniame auklėjime, nei būsimųjų tėvų auklėjime. Tačiau šis svarbus objektas turi užimti jūsų protą ir tada, kai apie šią temą susimąstote, tai yra tikimybė, kad vėliau sugebėsite teisingu būdu disponuoti savo seksualine energija. Kaip jau minėjau, seksualinė energija susijusi su jūsų kūrybine galia, sugebėjimu kurti bet kurioje žmogiškosios veiklos srityje. Ir jūsų seksualinė energija naudojama kaip kuras jūsų Pakylėjimo metu. Iš čia peršasi išvada, kad reikalingas rūpestingas, labai rūpestingas, elgesys su šios rūšies energija.
Galite man paprieštarauti, kad energiją duoda Dievas ir todėl šios energijos šaltinis neribotas.
Tai iš tikrųjų taip, bet su sąlyga, kad jūs įvaldėte teisingą elgesį su šia energijos rūšimi. Kaip manote, kodėl daugelis materializacijos, teleportacijos ir kitų stebuklų jūsų laiku yra neįmanomi? Viena iš priežasčių yra ta, kad Dieviškosios energijos tėkmė į jūsų kūnus maksimaliai užtverta. Jūs neturite priėjimo prie Dieviškosios energijos netgi ta apimtimi, kokia tai buvo įmanoma vos prieš keletą tūkstančių metų. Ir žmonijai vis labiau puolant į neišmanymą, Dieviškosios energijos tėkmė dar labiau užsiveria.
Jums atrodo nemokšiškumas, kada negalite naudotis televizoriumi, kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu. Ne, nemokšiškumas yra tai, kad jūs nesilaikote šioje visatoje egzistuojančio Dieviškojo Įstatymo. Ir vienas iš šio Įstatymo punktų kalba apie būtinybę rūpestingai naudoti seksualinę energiją.
Kiekvienas žmogus turi tam tikrą potencialą. Ir šis potencialas anksčiau laiko gali būti išeikvotas. Ir šiuo atveju jūs negalėsite ne tik įvykdyti savo Dieviškosios paskirties, bet jūs tampate tuščiaviduriu daiktu, žmogumi, kuriame nėra Dievo. Jūsų akys gesta ir gyvu numirėliu tampate jau savo žemiškojo gyvenimo metu.
Seksualinė kultūra turi būti bendros visuomenės kultūros dalimi. Tai, ką mes dabar stebime, yra ta visuomenės moralės nuopuolio stadija, kuri buvo Sodomos ir Gomoros laikais. Galbūt girdėjote, kas atsitiko tiems miestams.
Visi žmonės stovi ant skirtingų evoliucinio vystymosi laiptelių. Ir yra labai mažas procentas žmonių, kuris nuo pat gimimo sugeba teisingai elgtis su Dieviškąja energija. Tai Sanat Kumaros skaistuoliai. Iš esmės šie žmonės yra didingos inkarnacijos arba dalinės inkarnacijos. Kiti žmonės sugeba kontroliuoti savo seksualinę energiją ir laikyti ją tam tikruose rėmuose. Bet tam jie turi būti supažindinti su tuo, kokios gali būti perdėto seksualinės energijos išeikvojimo pasekmės. Visi visuomenės elgsenos stereotipai ir masinė kultūra neprisideda prie teisingų šios srities pavyzdžių sukūrimo. Todėl būtinas vidinis įsisąmonintas pasipriešinimas pagundoms. Ir jokiu būdu neverta eikvoti šios brangios energijos malonumams gauti. Idealu būtų šią energiją naudoti tik vaikams pradėti.
Kalbėjau apie dvi žmonių kategorijas, kurie visiškai arba dalinai sugeba kontroliuoti savo seksualinę energiją. Deja, likusieji žmonės šiame procese nukrito daug žemiau už gyvūnus, nes to, kas leidžiama masinėse informacijos priemonėse, Internete, negalima pavadinti jokiais kitais žodžiais, tik kaip visišku moralės įpročių nuopuoliu.
Pati šviesiausia energija, kuri daro jus panašius į Dievą, žmonijos protuose buvo susieta su ištvirkavimais ir su kažkuo netyru.
Jūsų protuose turi būti įvesta tvarka. Šiame klausime turite atskirti tai, kas Dieviška, ir tai, kas nuo nelabojo. Šiame klausime visų pirma turite atskirti grūdus nuo piktžolių, nes didžiausias Dieviškosios energijos iškraipymas pasaulyje susijęs būtent su visokiausiais seksualiniais iškrypimais.
Džiaugiuosi, kad man pavyko turėti pokalbį ši svarbia tema. Ir dar labiau džiaugsiuosi, jei tarp perskaičiusių mano pokalbį žmonių atsiras pakankamas skaičius individų, kurie išreikš tvirtumą ir užsispyrimą bei suras savyje jėgų sutramdyti savo norus ir pakelti savo Kundalini energiją, kaip jūsų ištikimybės Dievo Valiai ženklą.

AŠ ESU Serapis Bėjus


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#15