Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Siauras takelis veda jus į Die... >

Siauras takelis veda jus į Dieviškojo pasaulio kalnų viršūnes (MP3)

AŠ ESU Serapis Bėjus, atėjęs pas jus dėl mūsų šiandieninio pokalbio. Tikriausiai jūs dabar nepasiruošę rimtam mūsų laukiančiam pokalbiui. Visgi aš reikalauju, jog susikauptumėte ir visas pastangas dėtumėte tam, kad mane išgirstumėte.
Aš daug įveikiau, kad būčiau išgirstas. Ir jūs taipogi pasidarbuokite.
Dabar pas jus Valdovai ateina per šį pasiuntinį. Ir jūs tikriausiai manote, jog taip bus visada. Mes ateiname tam, kad surinktume tas sielas, kurios yra mūsų, tačiau kurios pasiklydo. Joms mes duodame galimybės lyną per mūsų pasiuntinį. Ir šioms sieloms mes pasiruošę padaryti daug ką, kad jos surastų savo Kelią. Ar žinote kodėl? Todėl, kad su šiomis sielomis daugelis iš mūsų, Pakylėtųjų Valdovų, karmiškai susiję. Dar tada, kai mes buvome įsikūnijime, turėjome galimybę su jumis bendradarbiauti. Mes turėjome bendrus reikalus, nukreiptus į dorovės pagrindų visuomenėje atgimimą.
Dabar jūs ten – fiziniame plane. Ir galite tikėtis mūsų pagalbos, bet pagrindinis darbas gulasi ant jūsų pečių.
Tą kultūrą, arba, tiksliau, kultūros nebuvimą, kuris apėmė jūsų visuomenę, reikia nedelsiant pertvarkyti ir pakeisti. Mes laukiame iš jūsų konkrečių žingsnių, nukreiptų į atkūrimą tų principų, kuriuos mes visais laikais visada gindavome. Atėjo Buda, atėjo Mozė, atėjo Mahometas, atėjo Jėzus. Visi jie kalbėjo apie tam tikrus principus, kurių pagrindu turi kurtis sveika visuomenė.
Jūsų visuomenė serga. Ir mes ateiname, kad išrašytume jums vaistus nuo jūsų ligos. Jūsų liga susijusi su tuo, kad jūs laisvę suvokiate kaip visko leistinumą.
Jūsų laisvė apribota šioje visatoje egzistuojančio Dieviškojo Įstatymo rėmų. Ir jeigu jūs ir ateityje ketinate pažeisti ir paminti šį Įstatymą, tai būsimajame pasaulyje jums nebus ką veikti. Nes Žemė, kaip apskritai planeta, turi pereiti į naują vystymosi viją.
Ir kaip visada, kai įvyksta žmonijos vystymosi šuolis, kiekvienam duodama galimybė atlikti savo pasirinkimą. Iš čia kyla išorinė bakchanalija ir visko leistinumas bei moralės ir dorovės nebuvimas. Todėl kiekvienam duodamas šansas pasirinkti. Ir tada, kai visko leistinumo rėmai pernelyg išsiplečia, tada jūsų sieloms atsiveria tikrasis pasirinkimas, kuriuo jūs sekate.
Tam, kad pasirinktumėte Dieviškąjį kelią, nereikia apie jį garsiai šaukti. Jūs pasirenkate savo širdyse. Ir tai darote tiesiog kiekvieną buvimo Žemėje minutę.
Jums paslaugiai pakišami patys žemiausi elgesio pavyzdžiai per televiziją, Internetą, tiesiog gatvėje. Ir kiekvienas iš jūsų priverstas pasirinkti supančios iliuzijos naudai arba Dieviškojo pasaulio naudai.
Pasirinkimo sudėtingumas yra tas, kad Dieviškojo pasaulio pavyzdžiai ne taip pasiekiami kaip priešingi pavyzdžiai. Todėl ir sakoma, kad platus kelias, vedantis į pragarą, ir siauras takas veda į Dieviškojo pasaulio kalnų viršūnes.*
Taip buvo visada, kai pasaulis stovėjo prieš eilinį rimtą pasirinkimą. Ir apie šią dabar pasaulyje susiklosčiusą situaciją buvo parašyta Evangelijoje, rašė daugelis praeities pasiuntinių ir pranašų.
Ir štai laikas atėjo. Kodėl gi jūs nepradedate nerimauti? Kodėl nekeliate aliarmo?
Atėjo jūsų eilė veikti. Nes nuo kiekvieno iš jūsų priklauso tas derlius, kurį surinks Mirtis, ir tas derlius, kurį surinks Gyvybė.
Ar jūs suvokiate tai, kad laikas keičiasi? Keičiasi pati laiko tėkmė. Todėl ir sakoma, kad laikas trumpas. Ir viską reikia suspėti.
Nepraraskite be reikalo tų Dieviškosios galimybės valandų, kurios jums duotos. Neapsimeskite, jog viskas, ką mes sakome, jūsų neliečia. Viskas, ką mes sakome, liečia kiekvieną dabar esantį įsikūnijime.
Nauja sąmonė turi praaugti tarp to usnyno, kuris užpildė planetą. Ir tuo labiau ūgliai turi būti stiprūs, kad įveiktų visas egzistuojančias kliūtis ir pakiltų į Saulę, Dieviškosios sąmonės Saulę.
Aš duodu jums paveikslą, su kuriuo jūs realiai susiduriate savo gyvenime. Ir šis kryptingumo į Dieviškosios sąmonės Saulę paveikslas turi visą laiką stovėti prieš jūsų vidinį žvilgsnį. Supraskite, kad visos jūsų gyvenimo aplinkybės sudėliotos taip, kad jums reikės išnarplioti begalę karminių mazgų. Ir kartais per vieną įsikūnijimą išnarpliojate tūkstantmečių karmą. Taip pagreitėjo laikas. Todėl neverta veltui prarasti laiko. Pradėkite kurti naujus tarpusavio su jus supančiais žmonėmis santykių principus. Būkite ištvermingi ir tvirti, atsisakykite tų pagundų, kuriomis jus gundo jūsų miestų ir kaimų dykumose.
Juk iš tikro jūsų miestuose yra dvasinė dykuma. Todėl mes nepavargstame kartoti apie dorovės atkūrimą ir apie ryšio su gamta atkūrimą.
Viena, kas gali išgelbėti egzistuojančią civilizaciją, tai – kaip galima didesnio individų skaičiaus užkopimas į naują sąmonės lygį.
Dešimt teisuolių gali išgelbėti miestą. Tūkstantis teisuolių gali išgelbėti pasaulį.
Aš atėjau, kad nukreipčiau jūsų veržlumą. Nepasiduokite gundantiems niekniekiams ir neužeikite į stogines, kur su šventiniu triukšmu užvaldo jūsų pačią vertingiausią brangenybę – jūsų sielą.

AŠ ESU Serapis Bėjus, besirūpinantis jūsų sielomis.


* „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.“ (Mt 7, 13–14)
Kažkas jį paklausė: Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.“ (Lk 13, 23–24)Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,33 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4716293000/2008-12-31_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.