Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Jūsų užduotis išmokti iškovoti... >

Jūsų užduotis išmokti iškovoti pergalę subtiliajame plane

AŠ ESU Serapis Bėjus.
Aš atėjau šią dieną! Kiekvieną dieną mums vis sunkiau ir sunkiau prisibelsti iki jūsų širdžių. Neišvengiamai žmonija juda į bedugnę. Ir visgi mes neprarandame vilties! Nes būtent tada, kai atrodo, kad padėtis be išeities, kad nėra jokios išeities iš susiklosčiusios situacijos, būtent tuo momentu ateina tai, ką galima pavadinti Dieviškuoju stebuklu, ir situacija keičiasi.
Kaip dažnai žmonijos istorijoje būdavo momentų, kai atrodydavo, jog priekyje tik nepermatoma migla. Tačiau kiekvieną kartą pačiu paskutiniu momentu, tiesiog ant žūties ribos, atsirasdavo pasiaukojančių sielų, kurios šiais kritiškais momentais prisiimdavo atsakomybę už žmoniją, už tolesnę žemiškosios evoliucijos eigą.
Aš žinau, kad tarp jūsų, tų, kas dabar skaito mano laišką, yra labai daug šviesių sielų. Jūs ateidavote į įsikūnijimą daugel kartų pačiais kritiškiausiais Žemės istorijos momentais. Ir dabar vėl reikalingas įtempimas visų jūsų jėgų bei galimybių.
Jums reikia tik atsitiesti ir nukreipti savo žvilgsnius aukščiau, virš jus supančios iliuzijos.
Įsivaizduokite, kad esate blogame sapne. Praeis naktis, vėl švies saulė, ir dienos šviesoje visos jūsų nakties baimės, košmarai atrodys nerealūs. Jūs esate sapne. Jūs pasinėrę į iliuzijos sapną.
Dabar atėjo laikas, kai reikia surinkti visas jūsų pajėgas bei sugebėjimus ir žengti žingsnį pirmyn.
Jūs riteriai. Jūs kariai. Ir nuo jūsų pastangų dabar labai daug kas priklauso. Tik nereikia jums fiziniame plane imti kardo ir apsivilkti šarvų. Jūs turite apsivilkti savo dvasios šarvais. Ir turite pakelti savo dvasios kardą, savo Kundalini kardą, kuris vienas sugeba atskirti tai, kas realu, nuo to, kas nerealu, ir jūsų viduje, ir jus supančioje tikrovėje.
Jūs kariai, bet jūsų užduotis nėra kovoti nesibaigiančiame mūšyje fiziniame plane. Jūsų užduotis išmokti iškovoti pergalę subtiliajame plane. Savo emocijų ir minčių plane. Būtent tada, kai laimite kovą prieš savo mintis, jausmus, savo negatyvias būsenas, kurias jaučiate, jūs laimite kovą fiziniame būties plane. Todėl, kad jūsų pasiekimai subtiliuosiuose planuose neišvengiamai pertvarkys fizinį planą.
Jums nereikia ieškoti karių, prie kurių turite prisijungti. Nes subtiliajame plane jūs esate galinga Šviesos kariuomenė. Ir jūs nenugalimi bei nepažeidžiami tol, kol laikote savo sąmonę Dieviškajame lygyje.
Viskas, ko iš jūsų dabar reikalaujama, - tai apsivilkti realia Dieviškąja sąmone ir neprarasti savo sąmonės per visą dieną bei kiekvieną dieną.
Įsivaizduokite, kad esate tobulas etalonas fiziniame plane. Jūs neįtikėtinų pastangų ir vidinio darbo dėka palaikote savo sąmonės lygį kaip galima aukštesniame lygyje. Ir tai padaryti būnant netobulame pasireiškime gana sunku. Tačiau tada, kai jums visgi pavyksta palaikyti maksimalų sąmonės lygį, jūsų vibracijos tiek pakyla, kad kiekviena netobulybė, su kuria susiduriate savo pasaulyje, priversta pasireikšti. Jūs esate mūsų kariai ir jūs esate fakelai, kurie apšviečia mums iliuzijos netobulybes. Viskas, ko trokšta Dievas, - tai kad kaip galima greičiau įvyktų grūdų nuo pelų atskyrimas jūsų pasaulyje. Būtent tada, kai bus surinktas derlius iš gerų grūdų, o piktžolės bus sumestos į ugnį, būtent tada ateis tas laikas jūsų pasaulyje, kai Pakylėtieji Valdovai galės ateiti į jūsų pasaulį.
Todėl nenusiminkite ir nesakykite, kad viskas blogai. Viskas eina tiksliai pagal Dieviškąjį planą. Ir kiekvienas iš jūsų, kas šiuo metu pasiryš nešti Šviesos naštą, kiekvienam bus suteikta angeliškų pulkų apsauga.
Jūs su siaubu stebite tai, kas jus supa, ir padėtis jums atrodo be išeities. Neliūdėkite dėl to, kas netinka tolesnei evoliucijai. Tvirtai stovėkite kojomis ant žemės ir šaukitės į Dangų.
Jūsų misija ir jūsų vaidmuo šiuo sudėtingu laikotarpiu – ištverti kovos įtampą ir atsilaikyti mūšyje.
Tik mūšis vyksta subtiliajame plane, tankaus astralo sluoksniuose, maksimaliai priartintuose prie fizinio plano. Todėl jūs jaučiate tą kovą. Gulatės miegoti ir prabundate jausdami, kad naktį praleidote sunkiose grumtynėse. Ir tai iš tikrųjų taip yra. Geriausi šviesos kariai nežino poilsio nei dieną, nei naktį. Todėl, kad negalima prarasti brangaus laiko, nes laiko liko labai mažai.
Užtai paskui jūs prisiminsite savo žygdarbius. Neužmirštamas laikas, kuriuo jūs dabar gyvenate! Ir kad ir kaip jums būtų sunku, turite suvokti, kad būtina ištverti ir būtina išsilaikyti. Negalima pulti į neviltį! Pamilkite įtampą, pamilkite mūšį!
Pasakyta, kad tik patys drąsiausi ir ištikimiausi galės tęsti evoliuciją.
Man buvo džiugu duoti jums šį pamokymą!

AŠ ESU Serapis Bėjus