Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Mano nurodymas mokiniams >

Mano nurodymas mokiniams

AŠ ESU Serapis Bėjus, atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį. Nuo mūsų paskutinio susitikimo aš vis galvojau, kokią informaciją apmąstymui jums galima duoti dabar. Man labai norėtųsi, kad jūs nenustotumėte galvoti apie mūsų šios dienos pokalbio temą iškart, kai tik baigsite skaityti mano diktavimą. Man labai norėtųsi, kad savo sąmone nuolatos prisimintumėte šį mano laišką. Ne todėl, kad tai, ką aš jums noriu pasakyti, yra labai nauja ir reikšminga. Šios dienos mūsų pokalbio tema yra seniai žinoma. Tiesiog man labai norėtųsi, kad jūsų dėmesys šiek tiek ilgiau nei paprastai sustotų prie mano šiandieninio laiško. Tuomet šio jūsų dėmesio dėka man pavyktų užmegzti ryšį su daugeliu savo mokinių, kurie yra įsikūnijime, bet vis dar yra tiek susidomėję iliuzija, kad neranda laiko netgi nukreipti dėmesio į mano pusę. Aš tarnauju ketvirtame spindulyje, esu šio spindulio Hierarchas. Ir jūs tikriausiai žinote, kad aš kasdien mokau savo mokinius savo buveinėje virš Luksoro.
Jums visiškai nebūtina važiuoti į Egiptą tam, kad užmegztumėte ryšį su manim. Jums pakanka visąlaik laikyti mano paveikslą prieš savo vidinį žvilgsnį ir galvoti apie mane, ypač prieš einant miegoti. Ir to pakanka, kad jūs būtumėte pakviesti į mano buveinę ir įvyktų mūsų įžanginis pokalbis su jumis.
Paprastai po šio mūsų įžanginio pokalbio mokiniams reikia laiko apmąstymui. Ir paprastai labai mažai jų grįžta atgal į mano klases.
Ar niekada nepastebėjote, kad kai tik pradedate per daug laiko skirti kažkokio klausimo apmąstymui, tai jūsų protas taip mikliai nuveda jus į klaidžiojimo mentaliniame plane labirintus, kad jūs jau nebeprisimenate netgi to dalyko, apie kurį galvojote?
Visus sprendimus jūs žinote savo širdyje. Ir tuomet, kai nepaklūstate savo širdies polėkiui, o pradedate savo kūnišku protu ieškoti sprendimo, tai šitai nuveda jus nuo tiesaus kelio, taip pat ir nuo mano buveinės. O labai gaila, kadangi kitos galimybės užmegzti kontaktą su manimi ir gauti Mokymą mano buveinėje gali nebūti iki dabartinio jūsų įsikūnijimo pabaigos...
Aš esu tas Valdovas, kuris ruošia jus Įšventinimų Keliui... Jūs gaunate pradines žinias, savo išorine sąmone pradedate ieškoti būtinos literatūros ir palaipsniui judate link tų įšventinimų, kuriuos jums būtina pereiti dėl tolesnės pažangos.
Kad ir kaip jūs stengtumėtės išslysti iš Kelio ir kad ir kokius geležinius argumentus iškeltų jūsų kūniškasis protas, anksčiau ar vėliau jūs visi ateisite pas mane pokalbio. Todėl, kad aš sprendžiu, kaip jums eiti toliau. Aš matau kiekvieno jūsų pasiruošimo laipsnį ir egzistuojančiose gyvenimo aplinkybių ribose nustatau, kaip jums bus geriau pereiti vieną ar kitą testą.
Jums kartais atrodo, kad susiduriate su įprastais gyvenimo sunkumais ir nesutarimais. Tačiau aš įdėmiai stebiu jus, kaip išeinate iš sunkios padėties. Ir jei jumyse lieka bent maža dalis nuoskaudos bet kuriam žmogui ir jūs jam perkeliate atsakomybę už savo sunkumus, tai nepereinate mano testo. Todėl, kad pagrindinė testo perėjimo sąlyga yra – su nuolankumu priimti viską, kad ir kas įvyktų jums išoriniame pasaulyje.
Jūs girdite mane? Absoliučiai viską. Jums negali įvykti nieko, ko jūs patys nesukūrėte. Visas savo gyvenimo aplinkybes jūs susidėstote patys savo pasirinkimais ir savo reagavimu į tai, kas jus gyvenime supa.
Ir štai šiai paprastai Tiesai suvokti prisireikia šimtų ir tūkstančių įsikūnijimų.
Visiškai nesuprantama kodėl tuomet, kai gyvenime susiduriate su kokiu nors sunkumu, pirmiausia imate ieškoti kaltų dėl aplink jus susidariusios situacijos.
Patikėkite manimi, kad 99 procentais atvejų susiduriate su tomis savo gyvenimo aplinkybėmis, kurioms priežastis jūs sukūrėte patys praeityje. Ir tik vienas procentas jūsų gyvenimo atvejų yra testai, kuriuos jums galiu duoti aš arba kažkuris iš tų Valdovų, kuris vadovauja jūsų dvasinei pažangai.
Jūs ir toliau mokotės mūsų mokyklose ir toliau laikote egzaminus, kol įsisavinate šią pirmą ir gana sunkiai jūsų įsisavinamą Tiesą.
Kai tik jūs pradedate teisingai reaguoti į viską, kas su jumis vyksta išoriniame pasaulyje, jūs būnate pasiruošę tapti mūsų mokiniais ir išorinėje sąmonėje pradedate suvokti mūsų vidinį ryšį subtiliajame plane. Labiau pažengę mano mokiniai sugeba akimirksniu susijungti su manimi minčių pagalba ir savo širdyje gauti atsakymą į visus arba beveik visus užduodamus klausimus.
Paprastai aš stengiuosi atsakyti į visus klausimus, išskyrus tuos atvejus, kai manau, kad individo dvasinei pažangai bus naudingiau, jei jis pats suras sprendimą, pasinaudodamas jau gautomis žiniomis ir pritaikydamas jas praktikoje.
Štai šitaip vyksta mūsų darbas, Brolijos darbas su Žemės žmonija.
Yra kitų civilizacijų ir būtybių, kurios taip pat mėgina užmegzti kontaktą su jumis subtiliajame plane ir vadovauti jūsų veiksmams.
Tačiau aš turiu jus perspėti dėl daugumos tokių kontaktų. Todėl, kad užmegzdami kontaktą su būtybėmis, kurios nepalaiko Dieviškojo vibracijų lygio ir panaudoja jūsų gyvenimo srautą savo asmeninių užduočių fiziniame plane vykdymui, jūs sukuriate karmą.
Jums reikia vis labiau ir labiau atskirti, kadangi siena tarp pasaulių išsiplauna. Ir dauguma žmonių, kurie labai nori užmegzti kontaktą su Pakylėtaisiais Valdovais ir gauti mūsų laiškus, turėdami tam tikrą patirtį, įdirbtą ankstesniuose įsikūnijimuose, lengvai užmezga kontaktą su būtybėmis, gyvenančiomis astraliniame plane, ir netgi gauna iš jų laiškus.
Prieš atiduodami save būtybių, gyvenančių astraliniame plane, dispozicijon, iškelkite sau klausimą, kam jums reikalingas šis ryšys. Jei tik norite gauti laišką iš subtiliojo plano, tai nėra labai aukštas motyvas, kodėl norite užmegzti santykius su Brolija. Paprastai žmonės, kuriuos įgaliojame gauti mūsų laiškus, turi didesnę Misiją, nei tik gauti laiškus iš eterinių oktavų, ir mes siekiame per savo pasiuntinius nustatyti patikimą orientyrą, sukuriant mūsų mokyklas, ašramus ir gyvenvietes fiziniame plane.
Jei jūsų motyvas švarus ir jūs norite tarnauti Brolijai, tai apgalvokite šią paprastą mintį, kas svarbiau: duoti pasauliui laišką iš Valdovų pasaulio ar duoti pasauliui patikimą orientyrą jūroje chaoso, kuris egzistuoja jūsų pasaulyje?
Aš manau, kad jūs laisvalaikiu apmąstysite šį mano laišką ir priimsite savo širdyje teisingus orientyrus.
O dabar aš atsisveikinu su jumis ir iki naujų susitikimų!

AŠ ESU Serapis Bėjus