Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Nėra prasmės duoti Mokymo, jei... >

Nėra prasmės duoti Mokymo, jei jis neįtvirtinamas praktikoje (MP3)

AŠ ESU Serapis Bėjus. Aš atėjau pas jus šiandien pasikalbėti. Ir šis pokalbis bus susijęs su jūsų dvasiniu vystymusi. Jums atrodo natūralu, kai Pakylėtieji Valdovai štai taip paprastai ateina ir kalbasi su jumis. Tačiau jūs net neįsivaizduojate, koks milžiniškas Pakylėtųjų Pulkų darbas įdedamas kiekvieno laiško perdavimui.
Tarp mūsų pasaulių egzistuoja nepralaidus energetinis barjeras. Ir tam, kad įveiktume šį barjerą, reikia įdėti daug energijos. Pasiuntinio pasiruošimas turi sutapti su mūsų pasiruošimu. Ir ateina akimirksnis, kai pasauliai sueina į sąskambį vienas su kitu. Ir stoja akimirksnis, kai laiškas ateina į jūsų pasaulį. Tyliai, kaip upelio čiurlenimas. Tyliai, kaip žolės šlamesys. Tyliai, tarsi skleistųsi rožės žiedlapiai.
Į jūsų pasaulį ateina mūsų laiškas. Ir tuomet, kai jūs imate tai, kas duodama, peržvelgiate greitu žvilgsniu, įvertinate tai iš savo žmogiškosios logikos požiūrio taško ir atmetate kaip jūsų požiūriu neturintį nieko naudingo jūsų dvasiniam vystymuisi, tai galite įsivaizduoti, kiek žingsnių atgal nuo Dieviškosios galimybės, besiliejančios į jūsų pasaulį, jūs save atmetate.
O, kad jūs galėtumėte pripildyti vidinės prasmės kiekvieną mūsų su jumis bendravimo minutę. Jeigu jūs galėtumėte atidėti į šalį visus savo reikalus ir paskirti mūsų bendravimui viso labo keletą minučių. Ir jeigu daugelis žmonių galėtų tai daryti kasdien, ar galite įsivaizduoti, kaip pasikeistų jūsų pasaulis per keletą metų. Todėl, kad būtent dėl to, jog nesugebate savo sąmonėje surasti deramos vietos mūsų laiškams, mūsų pasiuntiniui ir tam darbui, kurį mes atliekame dėl jūsų, pasauliai negali priartėti vienas prie kito.
Mūsų pasaulis ir jūsų pasaulis. Mes esame greta. Ploniausia uždanga skiria mūsų pasaulius. Ir ši uždanga tampa panaši į ploniausią vualį tiems, kurie sugeba susiderinti su mumis, su mūsų vibracijomis.
Ir ta uždanga panaši į neperšaunamus šarvus tiems, kurie savo sąmone visąlaik susikoncentravę į fizinį, išorinį, pasaulį ir į savus norus, savo problemas, savo aistras.
Pagalvokite apie mano žodžius. Pagalvokite apie tai, kokią vietą savo gyvenime skiriate mūsų bendravimui. Ar dažnai apskritai savo išorinėje sąmonėje aiškiai suprantate vykstantį mūsų bendravimo stebuklą?
Mokėkite už savo gyvenimo šurmulio įžiūrėti krislelius Tiesos, kuriuos mes išmėtome tai čia, tai ten. Mes tikimės, kad atsiras žmonių, sugebančių jūsų gyvenimo šurmulyje ir sumaištyje sustoti ir apsižvalgyti aplink savo sielos akimis.
Ar daug kas iš jūsų gali suprasti, kiek tai, kas jus supa, skiriasi nuo Dieviškojo idealo? Ar daug kas iš jūsų pasiruošę sekti Dieviškaisiais pavyzdžiais savo gyvenimuose? Ir ar galima rasti jūsų miestuose nors po dešimt teisuolių?
Kaip, jūsų nuomone, turėtų vystytis jūsų civilizacija, jei jos gelmėse neatsiranda teisingų Dieviškųjų sekimo pavyzdžių. Ar neištiks jos biblinių Sodomos ir Gomoros miestų likimas?*
Pagalvokite apie mano žodžius. Ir laikykitės taisyklės nuolatos savo gyvenime atpažinti Dieviškuosius ir nedieviškuosius pasireiškimus visame, kas jus supa. Jūsų atpažinimas sugebės pastatyti forpostą, mūsų forpostą, jūsų pasaulyje. Ir jūsų, ir jūsų pasiektos atpažinimo dovanos dėka mes galėsime pastūmėti mūsų pasaulio sienas ir plėsti mūsų pasaulį jūsų pasaulyje.
Palaipsniui Žemės rutulyje susidarys zonos, laisvos nuo roko muzikos, bet kurių masinės sąmonės pasireiškimų. Palaipsniui tokių kampelių bus vis daugiau ir daugiau. Su laiku pačios tokių vietų vibracijos atbaidys bet kokius nedieviškus pasireiškimus.
O dabar pagalvokite apie tai, kaip jums sukurti savo materialiame pasaulyje tokias Dieviškųjų pasireiškimų saleles. Pagalvokite, ką jūs asmeniškai galite padaryti, kad sukurtumėte tokį kampelį, tokią gyvenvietę.
Aš jums pasakysiu dar vieną svarbų dalyką. Tam, kad gautumėte supratimą apie tai, kaip turėtų atrodyti ateities gyvenvietė, jūs turite orientuotis į tą Mokymą, kurį mes jums duodame per mūsų pasiuntinį. Yra jūsų pasaulyje daug žmonių, kurie girdi Pakylėtųjų Valdovų balsus. Dar daugiau yra žmonių, kuriems atrodo, kad girdi Pakylėtųjų Valdovų balsus. Bet tik vienetai, kurių skaičiui priklauso mūsų pasiuntinys, per kurį mes duodame šį Mokymą, sugeba jums duoti teisingus pavyzdžius ir teisingus orientyrus. Todėl, kad tokia jų Misija planetoje ir su šia Misija jie atėjo į įsikūnijimą.
Nėra prasmės duoti Mokymo, jeigu jis neįtvirtinamas praktikoje. Kai tik pasirodo žmogus, kuris neša mokymą ir neįtvirtina jo savo gyvenime ir savo sekėjų gyvenime, jis tampa panašus į tuščiažiedį todėl, kad nėra vaisiaus fiziniame plane, kuriuo gali pasinaudoti milijonai žmonių, kad gautų pavyzdį fiziniame plane.
Aš atėjau pas jus šią dieną tam, kad nukreipčiau jūsų sąmonę į konkrečių žingsnių, kurių būtina imtis jūsų pasaulyje, pusę. Todėl, kad jūsų pasaulis – fizinis, ir bet kokios žinios ar Mokymas, kurie egzistuoja jūsų pasaulyje, turi būti išreikšti fiziniame Žemės planetos plane. Bet koks Mokymas, kuris neduoda gerų vaisių fiziniame plane, yra klaidingas mokymas. Todėl turite labai atidžiai žiūrėti į viską, kas jums duodama. Ir įtvirtinti viską, kas jums duodama, savo gyvenime veiksmais ir poelgiais.
Tada, kai nevykdote jokių veiksmų, o tik ryjate ir ryjate informaciją, tai tiesiog parazituojate ir sukuriate nieko neveikimo karmą.** Jūs gaunate Dieviškosios energijos tam tikriems veiksmams fiziniame plane atlikti ir nevykdote tų veiksmų, bet švaistote taip sunkiai perduodamą jums energiją paskaloms, apkalboms, smerkimams. Ir jums atrodo, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti, nes jūs savo galvoje turite neteisingus pavyzdžius to, kas turi būti.
Dar ir dar kartą esu priverstas jums priminti, kad rūpestingai elgtumėtės su bet kuria informacija, kuri patenka jums per mūsų pasiuntinį. Ta informacija duodama jums ypatingos dispensacijos dėka ir ta informacija duodama jums kaip gelbėjimosi lynas kunkuliuojančiame jūsų pasaulio vandenyne. Jūs galite pasinaudoti jums suteikta galimybe ir pakilti iš audringų vandenų ir aistrų, kunkuliuojančių jūsų pasaulyje. O galite manyti, kad nieko nevyksta ir jums nieko nereikia daryti, nieko nereikia siekti.
Jūs darote savo pasirinkimą. Bet jūsų pasirinkimų virtinė anksčiau ar vėliau nutrūks. Todėl, kad kiekvienas pasirinkimas priartina jus prie Dievo arba nutolina jus nuo Dieviškosios Sąmonės Viršūnės ir nuveda į nemokšiškumo tankmes.
Aš norėčiau pratęsti mūsų pokalbį, bet pirmiausia norėčiau suprasti, kiek tarp jūsų yra pasiruošusių priimti informaciją tuo nauju lygiu, kuriuo mes ją jums dabar duodame.

Aš ESU Serapis Bėjus, su viltimi į jus.


*Sodoma ir Gomora – du miestai, kurių paminėjimas Biblijoje susijęs su išskirtiniu jų gyventojų ištvirkimu. Viešpats sugriovė Sodomą ir Gomorą tada, kai Abraomui nepavyko sutikti Sodomoje netgi dešimties teisuolių. Pagal Būties knygą (19:24–28), Viešpats išliejo lietumi „sierą ir ugnį“ ant „lygumos miestų“.

**„Mokymas apie nieko neveikimo karmą“, Numylėtinis Kutchumi (2005 06 24).
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,96 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1092242000/2008-06-24_Serapis_Bey.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.