Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Serapis Bėjus > Aš norėčiau, kad vis daugiau ž... >

Aš norėčiau, kad vis daugiau žmonių būtų informuoti apie mūsų Kelią ir stotų ant Hierarchijos laiptų

AŠ ESU Serapis Bėjus, vėl pas jus atėjęs!
AŠ ESU atėjęs dabar dėl pamokymų. Kaip ir prieš pusę metų*, aš noriu duoti jums žinių ir informacijos. Tačiau dabar situacija planetoje pasikeitė ir aš džiaugiuosi, kad ji pasikeitė į gera. Netoli ta diena, kai mes kaip lygūs su lygiais galėsime kalbėtis su Žemės žmonija. O dabar aš atėjau pas tuos, kas pasiruošę mane išklausyti todėl, kad jūsų sąmonės lygis leidžia jums tai padaryti. Nemanykite, kad jūsų šio gyvenimo pasiekimai leido jums stoti į Įšventinimų Kelią. Su daugeliu iš jūsų aš pažįstamas dar nuo Senojo Egipto laikų ir jūs kartu su manimi gavote įšventinimus piramidėse. Tačiau aplinkybės išskirstė mus į skirtingas puses Gyvenimo kelyje. Ir štai šiandien aš vėl susitinku su jumis, savo senais draugais ir pažįstamais. Ir jeigu jums bus leista prisiminti to gyvenimo aplinkybes, kai mes susitikome piramidėse, tai turite suprasti, kad įšventinimai ir tais laikais, ir jūsų laiku duodami dėl vienos ir tos pačios savybės – jūsų prisirišimo prie visko, kas materialu, netgi dėl jūsų prisirišimo prie visko, kas priklauso subtilesniems planams, minčių ir emocijų planams.
Kadangi jūs išsaugote prisirišimą prie materialiojo plano, jūs ir toliau ateinate į įsikūnijimą. Neįmanoma visiškai atsisakyti materialumo, neparagavus visų pagundų, esančių jūsų pasaulyje. Iš pradžių jūs paragaujate šių pagundų, o paskui skinate vaisius kaip karmą, įveikiate sukurtą karmą ir palaipsniui išsipainiojate iš pančių, kurie pririša jus prie materialaus pasaulio. Įšventinimus galima pereiti neišeinant iš savo gyvenimo, pasiliekant gyvenime. Tai visiškai naujas dalykas, būdingas jūsų laikotarpiui. Šitai aš paaiškinsiu remdamasis pavyzdžiais.
Anksčiau, kad patektumėte į įšventinimų mokyklą, turėdavote išlaikyti stojamuosius egzaminus susitaikymui ir paklusnumui. Ir tik paskui jums leisdavo mokytis mokykloje. Dabar turite galimybę gauti žinių, nelaikę šių stojamųjų egzaminų. Bet jūsų gyvenimo aplinkybės priverčia jus savyje įveikti tai, kas jums trukdo išsiugdyti susitaikymą ir paklusnumą. Ir daugkartiniai kentėjimai ir praradimai, ligos ir sielvartai, kuriuos patiriate, yra pagreitintas karmos nusileidimas, kad galėtumėte savo sąmonėje išsiaiškinti, jog yra Įstatymas ir šis Įstatymas reikalauja jūsų viso, reikalauja visiško jūsų paklusnumo šiam Įstatymui. Be to, šis paklusnumas pasiekiamas jūsų pačių sunkiu darbu su savimi, su savo sąmone ir pasąmone, su visomis praėjusių gyvenimų sankaupomis, kurios slypi jūsų žemuosiuose kūnuose.
Jūs patys sugebate išgriauti savo sąmonėje tas užtvaras, kurios trukdo jums priimti šios visatos Įstatymą. Daugelyje įsikūnijimų jūs išreikšdavote nepaklusnumą Įstatymui ir elgėtės taip, kaip norėjote, kaip diktavo jūsų ego. Ir dabar turite savo laisva valia išsiskirti su savo ego ir pajungti save Aukščiausiai Valiai ir Aukščiausiam Įstatymui, kuris egzistuoja šioje visatoje. Žengdami Keliu, jūs vis labiau ir labiau turite išreikšti vienybės su visa Gyvybe jausmą. Ir tada, kai tarp jūsų iškyla kokių nors prieštaravimų, tai žinokite, kad šie prieštaravimai iškilo dėl jūsų netobulybės, tų energijų, kurios dar pasiliko neatidirbtos. Jūs negalite atsilaisvinti nuo savo karmos, nuo jūsų praeityje uždirbtų neigiamų energijų akimirksniu, bet jūs galite nuspręsti atsilaisvinti nuo jų ir pradėti atsilaisvinimą nuo ego kasdieniu darbu su savimi, kasdieniais pasirinkimais ir įšventinimais.
Kiekvienas iš jūsų turi įsisąmoninti, kad tiktai jūsų vidinė sąmonė ir jūsų motyvas apriboja jus ir lėtina jūsų žengimą Keliu. Todėl, kad jeigu jūs išsiugdysite susitaikymo, nuolankumo ir pastovumo savybes, tai šitai garantuos, kad sugebėsite sėkmingai judėti į priekį. Neįmanoma akimirksniu atsilaisvinti nuo savo karminio bagažo, bet galima tai padaryti dedant kasdienes pastangas. Diena iš dienos, metai iš metų. Tik labai mažai žmonių gali greitai atsilaisvinti nuo karmos. Dažniausiai šie žmonės jau ateina į pasaulį turėdami labai didelius pasiekimus, pasirengę ypatingos Dieviškosios Misijos įvykdymui. Kiti žmonės turi suprasti, kad jų padėtis Kelyje sąlygota tik jų praeities klaidų ir neteisingų pasirinkimų.
Pirmas nurodymas, kurį aš jums duodu, yra tas, kad turite suvokti, jog niekas nekaltas dėl tos jūsų padėties arba vietos Kelyje, kurioje esate dabar. Tik jūs patys atsakingi už visas savo gyvenimų aplinkybes. Ir kai tik jūs suvoksite šitą mano Mokymo teiginį, tapsite atviri labai daugelio Tiesų suvokimui, kurias iki šiol blokavo jūsų sąmonė.
Hierarchijos, Mokytojų gerbimas yra labai svarbi savybė Kelyje. Todėl, kad negerbdami Mokytojo jūs negalėsite pažengti Keliu.
Tada, kai jūs nuoširdžiai ir su meile dovanojate Mokytojui savo ištikimybę ir Meilę, jūs gaunate į savo aurą tą pasiekimų momentumą, kurį jau turi jūsų Mokytojas. Ir nesvarbu, ar šis Mokytojas yra fiziniame plane ar subtiliajame. Labai daugeliui iš jūsų reikalingas laidininkas fiziniame plane, šalia kurio galėsite įsisavinti aukštąsias energijas. Ir šios energijos padės jums atsikratyti daugelio trūkumų ir problemų, kurios trukdo jūsų žengimui Keliu.
Todėl aš jums rekomenduoju pasinaudoti lynu, kurį mes jums duodame, kai pradedate kopti stačiomis uolomis į viršūnę. Ir šis lynas jums yra mūsų pasiuntinys. Neatsisakykite jos pagalbos ir neatitraukite savo rankos, kada ji ištiesia jums pagalbos ranką. Vienam kabarotis uolomis daug sunkiau. Mes siūlome jums patikrintą Kelią, pagrįstą guru ir čelos santykiais ir Įšventinimų Keliu, kai jūs savanoriškai stodami ant Hierarchijos laiptų gaunate visą mūsų pagalbą ir palaikymą.
Tai Kelias, patikrintas per amžius. Tai Kelias, kuriuo jus vedė visi didieji praeities pašvęstieji. Ir dabar atėjo laikas, kai turite gauti supratimą apie šį Kelią. Pasinaudokite šia galimybe, kurią jums duoda Dangus, ir siekite gauti tai, kas duodama. Galimybių durys atviros. Duodama nauja dispensacija. Ir tie iš jūsų, kurie suspėjo atsistoti ant Hierarchijos laiptų ir pateko į šios galimybės veikimą, gavo iki šiol negirdėtą savo vystymosi pagreitinimą. Daugelis iš tų, kas skaito šiuos diktavimus ir nuo pat pradžių lanko mūsų renginius, kuriuos mes vedame padedami mūsų pasiuntinio, jaučia mūsų palaiminimus ir mūsų pagalbą.
Aš norėčiau, kad vis didesnis žmonių kiekis būtų informuotas apie mūsų Kelią ir stotų ant Hierarchijos laiptų.

AŠ ESU Serapis Bėjus, linkiu sėkmės jūsų Kelyje.

*„Aš atėjau įspėti jus apie tai, kad šis diktavimas gali būti paskutinis“, Numylėtinis Serapis Bėjus (2005 12 23).Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.