Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Tiems, kas su Dievu, niekas ne... >

Tiems, kas su Dievu, niekas nebaisu!

AŠ ESU Sen Žermenas!
Ponios ir ponai, aš vėl pas jus atėjau tam, kad įtvirtinčiau savo buvimą ir paliudyčiau savo pagarbą jums, tiems, kas nepaliaujamai su savimi dirba skaitydami mūsų Laiškus.
Ir tai iš tiesų yra grandiozinis darbas, kurį jūs atliekate, numylėtiniai!
Atėjo metas, kai tik jūsų kasdienės pastangos, kurių imatės įsisavindami Dieviškąjį mokslą, gali pakeisti situaciją pasaulyje. Dabar atėjo tas laikas, kai visos jūsų pastangos bus padaugintos daugeriopai! Ir tegul jūsų netrikdo, kad ne viskas aplink jus keičiasi tais tempais, kaip to norėtųsi. Deja, materija labai inertiška, ir jūsų pastangos išryškės tik šio dešimtmečio pabaigoje. O aš savo ruožtu jums pažadu, kad nauja Dieviškosios energijos porcija bus skirta Žemės planetai jau artimiausiu metu! Jau artimiausiu metu planetos vibracijos pereis į naują lygį!
Ir kas, numylėtiniai, vyksta, kai dedate pastangų tam, kad įvestumėte tvarką savo namuose ar biure? Taip, iš pradžių viskas atrodo labai nepatraukliai. Jūs perdedate daiktus, išmetate tai, kas jums nereikalinga, ir daiktus perkilnojate į naujas vietas. Tas pats vyksta jūsų planetoje ir jums patiems. Naujos epochos energijos ir vibracijos iš jūsų keturių žemųjų kūnų tiesiog išstumia tas karmines nuosėdas, kurios ten prisikaupė per milijonus metų. Visi senos sąmonės ir seno mąstymo gremėzdai riogso aplink jus. Ir, aišku, pirmoje vietoje yra baimė. Todėl, kad ta jūsų pačių ir kolektyvinio nesąmoningumo dalis, kuri suaugo su tamsiomis energijomis, negatyviomis energijomis, jaučia baimę. Ne, naujame pasaulyje negali būti vietos senoms energijoms, senam mąstymui, pagrįstais baime! Todėl veikiant visa nustelbiančiai Dieviškosios meilės energijai viskas, kas sena, jaučia baimę. Ir labai greitai visas senasis pasaulis bejėgiškai sugrius! Ir naujas mąstymas bei nauja sąmonė įsiteisės.
Tai-įstatymas!
Norite jūs ar nenorite, priimate savo išorine sąmone ar nepriimate, bet nauja tvarka ateina į pasaulį!
O dabar viskas jums atrodo nevalyvai ir neišvaizdžiai. Užtikrinu jus, kad visa tai laikina! Ir aš esu pasirengęs duoti jums patarimų, kaip mažiausiai patiriant sunkumų pereiti į naują vystymosi viją. Tam jums būtina savo viduje įgyti bebaimiškumą ir remtis ta savo pačių dalimi, kuri nebijo permainų! Jums būtina sugrįžti į sąskambį su Dieviškąja savo pačių dalimi. Tik iš šio sąskambio su Dieviškuoju pasauliu taško į tai, kas jūsų pasaulyje vyksta, galėsite pažvelgti teisingu požiūriu.
Kai tvarkotės savo bute, tai iš pradžių viskas atrodo nelabai švariai. Tačiau jums dedant pastangų viskas įgyja naują pavidalą ir naują tvarką.
Taip ir ties epochų pasikeitimo riba. Iš pradžių viskas atrodo netvarkingai ir, rodos, neįmanoma atskirti to, kas jums pravers naujoje epochoje, nuo to, ko jums vertėtų atsisakyti. Tačiau tada, kai esate apsiginklavę žiniomis apie vykstančius procesus, jums lengviau orientuotis ir lengviau pergyventi tą esantį chaosą, bet jį greitai pakeis nauja tvarka.
Atėjau šią dieną todėl, kad apdalyčiau jus pasikliovimu rytojaus diena! Todėl, kad nuo to, kiek savo viduje būsite įsitikinę tuo, kad priešaky jūsų laukia daug džiaugsmingesni ir šviesesni laikai, priklauso pereinamojo periodo trukmė.
Jums reikės pakeisti savo sąmonę, pakeisti požiūrį į viską, kas jus supa. Todėl, kad nauja epocha bus pagrįsta visiškai kitais principais! Ir jei kabinatės už baimės, už individualizmo, už apribojimų, jūs liksite praeityje, atsiliksite nuo evoliucijos traukinio.
Nes naujai epochai bus būdinga kolektyvizmas, laisvė ir tie santykiai, kurie pagrįsti draugyste ir meile!
Keisti sąmonę ir mąstymą - štai ką svarbu padaryti pirmiausia! Ir kuo greičiau sugebėsite pertvarkyti savo sąmonę, tuo su mažesniu skaičiumi kataklizmų ir sunkumų žmonija susidurs artimiausiu metu. Todėl, kad visa išorinė negerovė nulemta tik jūsų nenoro persiorientuoti ir priimti naujos epochos energijas.
Aš labai aiškiai nusakiau prieš jus stovinčias užduotis. Ir dabar dar truputį laiko turiu skirti tam, ką ateinanti epocha jums ruošia.
Tada, kai jums pasirodys, kad viskas aplinkui užsivėrė neįveikiamu kliūčių žiedu, būtent šiuo momentu turėsite pakelti galvą į viršų ir kreiptis į Dievą. Todėl, kad naujai epochai bus būdingas sugrįžimas iš netikėjimo į tikėjimą, nuo ateizmo į dieviškumą.
Jums reikės perskaityti visus iki vieno mūsų Laiškus iš naujo. Turite suprasti, kad šie Laiškai jums yra perėjimo į naują epochą - Vandenio Epochą - instrukcija. Galite į juos žvelgti kaip į naujos epochos Bibliją arba paprasčiausiai kaip į rekomendacijas perėjimo periodui. Bet kuriuo atveju tie iš jūsų, kas sugebės, įveikdami vidinį pasipriešinimą, rimtai pasinerti į mūsų rekomendacijų naujai epochai studijavimą, gaus pirmenybę prieš tuos žmones, kurie tiek tamsuoliški, kad naujai epochai bando pritaikyti ankstesnių epochų matą.
Džiaugiuosi ištiesdamas savo pagalbos ranką ir suteikdamas palaikymą tiems narsiems pirmeiviams, kurie surizikavo vadovautis mūsų patarimais ir pradėjo bebaimiškai veržtis į Naują epochą, atstatę savo būtybės bures permainų vėjams.
Nieko nebijokite! Tiems, kas su Dievu, niekas nebaisu!

AŠ ESU Sen Žermenas!

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#6"