Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Pokalbis apie Aukso Amžių >

Pokalbis apie Aukso Amžių

AŠ ESU Sen Žermenas. Ponai ir ponios, aš vėl pas jus atėjau! Ir šiandieną aš pasiruošęs kalbėtis su jumis ta tema, kuri man labai artima ir kuria galiu kalbėti be galo.
Jūs jau suintriguoti?
Šiandieną aš pasiruošęs kalbėti apie Aukso Amžių. Apie jo atėjimą į Žemę.
Galbūt girdėjote apie tai, jog yra pranašystės, duotos skirtingu laiku per skirtingus pranašus ir pasiuntinius, o taipogi per šventuosius žmones, kurie kalba apie tai, kad turi ateiti Aukso Amžius. Ir tuo pat metu jūs dairotės aplink save ir nesusigaudote, kaip, šitaip labai trūkstant dorovės visuomenėje ir tvyrant bendram dvasinės sferos nuopuoliui, gali tai būti.
Todėl, kad Aukso Amžius – tai klestėjimas subtilių, gracingų menų, maksimaliai priartintų prie tų pavyzdžių, kurie egzistuoja eteriniame plane. Jūs paklausite, kur tie tobuli žmonės, kurie sugeba nusodinti šiuos tobulus pavyzdžius.
Labai gerai suprantu jūsų nuostabą. Ir aš turiu jums duoti nedidelį mokymą apie Aukso Amžių.
Daugelis iš jūsų nelabai aiškiai įsivaizduoja, kas tokie yra Pakylėtieji Valdovai. Ir kodėl tarp jų yra tokių skirtingų Valdovų.
Terminas „Pakylėtieji Valdovai“ ne visai vykęs. Todėl, kad turima galvoje būtybės ar individai, kurie stovi ant skirtingų Hierarchinių laiptų laiptelių. Tarp Pakylėtųjų Valdovų yra tų, kurie atėjo su pagalbos misija iš kitų pasaulių sistemų, o yra tų, kurie iki šiol mokosi žemiškoje mokykloje.
Truputį paliesiu šį klausimą. Taigi, Žemės žmonija pereina tam tikrus savo vystymosi etapus. Šiuos etapus galima pavadinti pagrindinėmis rasėmis ir porasiais. Ir dabar Žemėje įkūnyta ketvirtosios ir penktosios pagrindinių rasių atstovų, kurie atsiliko nuo savo draugų, esančių eteriniame plane ir laukiančių savo įsikūnijimo šeštojoje pagrindinėje rasėje.
Šie individai, kurie laukia savo įsikūnijimo, pagal savo vibracijas kur kas pranoko dabartinę įkūnytą žmogiškąją visuomenę apskritai. Todėl jų vibracijos neleidžia jiems būti Žemėje tarp jūsų. Ir jie nekantraudami laukia, kada atsiras jų įsikūnijimo Žemėje galimybė, kad būtų tęsiama evoliucija. Tiek daug savo sugebėjimų jie gali duoti Žemei ir taip džiaugtųsi dalindamiesi šiais talentais su Žemės žmonija.
Ir tarp tų, kurie dabar įkūnyti Žemėje, yra tam tikras skaičius individų, kurie yra dvasios grynuoliai. Tačiau dabartiniu metu Žemėje egzistuojančios sąlygos neleidžia jiems savęs išreikšti. Ir mūsų laiškai yra prabudimo šauksmas jų sieloms. Daugelyje iš jų yra didingosios dvasios. Tai vadinamosios dalinės inkarnacijos, daliniai Valdovų įsikūnijimai, kurie taip apsunkino save karma, kad sulygintų savo vibracijas su bendru vidutiniu Žemės vibraciniu lygiu, kad egzistuojančiomis sąlygomis negali prisiminti, kas jie yra ir dėl ko atėjo į Žemę.
Ir tuo pat metu tarp dabar Žemėje įkūnytų žmogiškųjų individų yra tų, kurie nuoširdžiai pasiruošę tarnauti ir stoti po Pakylėtųjų Valdovų vėliava nors dabar, tačiau negali surasti tos vietos Žemėje, kur yra dvasios brolių.
Būtent dėl to yra planas, pagal kurį Žemėje turi būti išreikštas Aukso Amžius, kaip ateities epochų intarpas.
Ir šiomis sąlygomis žemiškąją mokyklą galėtų užbaigti tie, kurie sugeba ją užbaigti. Ir šiomis sąlygomis į įsikūnijimą galėtų ateiti šeštosios rasės atstovų, nerizikuodami patirti nesėkmės.
Mes turėjome Aukso Amžiaus planą Amerikos teritorijoje. Ir aš kovojau už šio plano įvykdymą. Galbūt jūs girdėjote, jog aš netgi užstačiau savo kauzalinį kūną tam, kad Amerika, o kartu su ja ir visas pasaulis gautų violetinės liepsnos dovaną tam, kad pagreitintų transmutavimą karmos, kuri trukdo Aukso Amžiui ateiti.
Ir tuo pat metu mūsų žvilgsniai nenustoja krypti į Rusiją, kaip į šalį, turinčią galingą, savęs dar neišreiškusį dvasinį potencialą.
Galų gale Aukso Amžiaus atėjimas yra paprasčiausiai energijos klausimas. Ar Didžioji Centrinė Saulė paskirs pakankamą Dieviškosios energijos kiekį, kad įgyvendintų Žemėje Aukso Amžių.
Tačiau, numylėtiniai, kai jūs ateinate į banką, kad gautumėte kreditą, prieš duodami jums pinigų, banko darbuotojai nori užsitikrinti, jog kreditą grąžinsite. Jie reikalauja iš jūsų užstato – nekilnojamojo turto ar vertybinių popierių, arba dar kokių nors vertybių.
Lygiai toks pats įstatymas egzistuoja Dieviškajame pasaulyje. Prieš duodant energijos, būtinos naujoms Aukso Amžiaus sąlygoms sukurti Žemėje, Didžioji Centrinė Saulė nori būti užtikrinta, kad ši energija nenutekės kaip vanduo į smėlį tenkindama žmogiškojo ego įgeidžius, o bus panaudota pagal paskirtį ir sugrįš į Dieviškąjį pasaulį kaip žmogiškųjų individų kauzalinių kūnų sferų švytėjimas.
Visas Aukso Amžiaus atėjimo klausimas sprendžiamas jūsų lygiu. Ar atsiras tam tikras skaičius žmogiškųjų individų, kurie sugebės priimti Dieviškąją energiją ir protingai ja pasinaudos. Iki šiol mes darome bandymus, per įvairius pasiuntinius mes trimituojame trimitais ir negalime šių individų atrasti.
Vienas iš paskutiniųjų mūsų bandymų – ši nauja dispensacija per mūsų pasiuntinį perduodant mūsų laiškus į jūsų pasaulį.
Dabar mes jau nededame vilčių į konkrečią šalį. Iš esmės mums nesvarbu, ar Aukso Amžius pasireikš Amerikoje, Rusijoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Į tautybes mes Žemės žmonijos neskirstome. Mums svarbu, kad atsirastų pakankamas skaičius atsakingų individų, pasiruošusių prisiimti visą karminės atsakomybės pilnumą už nepriekaištingą Dieviškosios energijos panaudojimą, kuri bus skirta pradžioje pavyzdžiui fiziniame plane sukurti, o paskui ir visai šaliai, kuri gyvens pagal Dieviškuosius principus.
Taigi, numylėtiniai, jūs matote, jog nėra jokios paslapties. Viskas gana paprasta ir atvira. Mes prieš jus ant auksinio padėklo padėjome Dieviškąją galimybę, kuri turi būti realizuota Žemėje. Kas iš jūsų gali prieiti ir paimti šią Dieviškąją galimybę?
Neskubėkite. Prieš iš tikrųjų duodant jums Dieviškąją galimybę, jums reikės įrodyti savo ištikimybę Dievui ir Valdovams. Jums reikės pereiti savo testus ir gyvenimiškus išbandymus.
Nes neįmanoma pereiti į kitą energetinį lygį, neišsiskyrus su praeities energijomis. O praeities energijos kartais taip su jumis suaugo, kad nežinote, kur pasibaigia nerealioji jūsų dalis, o kur prasideda Dieviškoji jūsų dalis.
Taigi, drąsiai siekite. Visos galimybės guli prieš jus. Kas sugebės jomis pasinaudoti?

AŠ ESU Sen Žermenas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#41