Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Aš jaučiu jūsų Meilę. Aš siunč... >

Aš jaučiu jūsų Meilę. Aš siunčiu jums savo Meilę!

AŠ ESU Sen Žermenas! AŠ ESU atėjau!
AŠ ESU!
Mūsų susitikimo džiaugsmas bus aptemdytas liūdnos žinios, kurią noriu dabar jums pranešti. Žinote, kad aš užstačiau savo kauzalinį kūną tam, kad Žemės žmonija šiuo sunkiu planetai metu galėtų pasinaudoti violetinės liepsnos dovana.
Įstatymas toks, kad energija turi būti panaudojama protingai. Ir kažkas turi atlyginti veltui panaudotos energijos nuostolius.
Aš užstačiau savo kauzalinį kūną, kad žmonės galėtų naudotis violetine liepsna. Tai buvo milžiniška galimybė, kuri turėjo sudaryti palankias sąlygas žmonijos sąmonės šuoliui. Šio universalaus tirpiklio pagalba ištirpinę karmines užtvaras, būtumėte galėję pakilti į aukštesnę evoliucijos vystymosi pakopą, išvengdami kataklizmų, įvairių galimų stichinių ir techninių nelaimių bei katastrofų.
Bet šito neįvyko. Violetinė liepsna žmonijos buvo panaudota ne taip, kaip tai planavo Pakylėtųjų Pulkai. Ir kaip jums paaiškino numylėtinis Surija, šiuo metu violetinės liepsnos dispensacija veikia pasirinktinai – tik tiems individams, kurie sugeba panaudoti šią liepsną nepadarydami papildomos žalos planetai.
Kažkas turi atlyginti nuostolius, energetinį nuostolį, kuris susijęs su tuo, kad žmonija vėl klaidingai panaudojo violetinės liepsnos energiją. Ir tas kažkas buvau aš. Aš praradau milžinišką savo kauzalinio kūno dalį. Jo energija buvo panaudota kompensuoti nuostoliams, kuriuos padarė žmonija neteisingai kvalifikuodama violetinės liepsnos energiją. Todėl atėjau pasakyti jums apie šią auką, kurią turėjau patirti dėl jūsų. Ne dėl to, kad laukčiau jūsų užuojautos ar palaikymo. Atėjau jus informuoti apie tai, kas įvyko. Ir jeigu šito nebūtų įvykę, tai ta karma, kurią sukūrė žmonija klaidingai naudodama violetinės liepsnos energiją, galėjo Žemės planetai sukelti negrįžtamų pasekmių.
Atėjau jums pranešti šį liūdną dalyką. Bet nenusiminkite. Šis pasaulis visada iš aukštesnių būtybių reikalaudavo aukų. Ir tokių aukų būdavo visada, per visą civilizacijos vystymosi Žemės planetoje istoriją.
Pasakysiu jums dar daugiau. Daugelis Šviesos Būtybių aukojo ir aukoja savo kauzalinius kūnus dėl to, kad Šviesos momentumas, pasiekimų momentumas, esantis jų kūnuose būtų panaudotas padėties šioje planetoje, taip pat ir kitose planetose bei kitose galaktikose, kur situacija tokia pat nepalanki kaip Žemėje, stabilizavimui.
Manau, kad daugelis iš jūsų bus nuliūdinti šios žinios. Daugelį iš jūsų stebėjau skaitančius violetinės liepsnos liepimus. Jūs darėte tai taip nuoširdžiai ir pasiaukojančiai, kad dėl šio jūsų siekio, dėl šio jūsų polėkio ir dėl jūsų įgytų pasiekimų aš pasiruošęs paaukoti viską, ką turiu, visus savo kūnus ir visa, kas AŠ ESU.
Galbūt jums tai pasirodys neprotinga. Tačiau noriu priminti, kad visi mes, Pakylėtųjų Pulkai ir nepakylėtoji žmonija, sudarome vieningą Dievo kūną. Mes vieningi. Ir mes nemirtingi. Todėl neįmanoma numirti, netgi jeigu paaukosite visus savo kūnus. Tai Dievo misterija ir kada nors suprasite šios misterijos prasmę.
Dabar galiu jums pasakyti, kad nėra jokio aukštesnio malonumo šioje visatoje, kaip tas malonumas, kurį jauti aukodamas save dėl gyvybės, kad išgelbėtum gyvas būtybes.
Jūs irgi savo gyvenime aukojatės. Kiekvienas aukoja tokią auką, kokią gali paaukoti pagal savo išsivystymo lygį, pagal savo sąmonės išsivystymo lygį.
Jūs aukojate savo laisvą laiką skaitydami violetinės liepsnos liepimus, aukojate savo įpročius, savo trūkumus.
Ir kada nors pakilsite į tą savo vystymosi lygį, kuris leis jums Gyvybės labui paaukoti dalį arba visą savo kauzalinį kūną.
Atskleisiu jums paslaptį, kad visos jūsų aukos, kurias paaukojote ir dar paaukosite, iš tikrųjų nėra jokios aukos, jeigu žiūrėtume iš Dvasinio Pasaulio pozicijos. Jūs aukojate mirtingąją savo pačių dalį, bet įgyjate neįkainojamą patirtį, kuri išpiešia jūsų monadą nuostabiomis spalvomis.
Lygiai tiek, kiek atiduodate, tiek ir gaunate. Ir gaunate daugiau, nes jūs atiduodate sutrūnijusią valiutą, kuri jūsų pasaulyje necirkuliuoja, o įgyjate neįkainojamas, netrūnijančias vertybes Danguje.
Ir ateis diena, kai būsite pasiruošę paaukoti ir šias neįkainojamas vertybes todėl, kad suprasite, jog nėra daugiau ribos, skiriančios jus nuo Dievo. Ir jau nebeskirstysite savo sąmonėje to, kas priklauso jums ir to, kas priklauso Dievui. Todėl, kad esate viena.
Ir tai yra būsena, kurią turite pasiekti.
AŠ ESU Sen Žermenas. Tas pats Sen Žermenas, kurį jūs mylite. Aš žinau, kaip jūs mane mylite. Aš jaučiu jūsų Meilę. Ir mainais jums siunčiu savo Meilę.
Jūsų širdžių Meilė, Meilės energija, yra tai, kas būtina mums, Daugybei Pakylėtųjų. Jūsų Meilė mums panaši į patį geriausią maistą Žemėje, kurį galite paragauti.
Ir mes siunčiame jums savo atsakomąją Meilę. Jūs jaučiate šią mūsų Meilę kaip Palaimą. Ir tai yra pats geriausias, pats aukščiausias malonumas, kurį galite pajusti būdami fiziniame pasaulyje.
Tai alchemijos paslaptis. Tai energijos pasikeitimas tarp oktavų ir tai yra Dievo planas Žemės žmonijai.
Labai greitai, įsigalėjus kitai, Šeštajai Rasei, žmonija atsisakys grubaus maisto. Ji maitinsis koncentruota Dieviškąja energija, per čakras įsiliejančia į žemuosius kūnus ir juos maitinančia.
Tai panašu į fantastiką, bet taip bus. Jūs tapsite dvasinių būtybių rase ir galėsite prisiminti visus savo gyvenimus Žemėje, visas kiekvieno savo gyvenimo smulkmenas. Bet noriu jums pasakyti, kad pirma, ką jūs pasistengsite padaryti, tai niekada neprisiminti šios savo žemiškosios patirties. Todėl, kad jūsų išlavėjusioms sieloms bus nepakeliamai sunku prisiminti tą patirtį.
Ir tai, kas supa jus dabar, atrodys kaip koks baisus sapnas, kuris truko milijonus metų. Bet sapnai pasibaigia. Ir aš linkiu jums kuo greitesnio pabudimo realiam gyvenimui!

AŠ ESU Sen Žermenas ir aš siunčiu jums savo Meilę!