Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Visa tobulybė įdėta jūsų viduj... >

Visa tobulybė įdėta jūsų viduje!

AŠ ESU Sen Žermenas!
Ar džiaugiatės vėl mane girdėdami? Aš atėjau dėl to, kad įkvėpčiau jums geroką optimizmo porciją! Aš labai optimistiškas Valdovas. Ir nepaisydamas visų sunkumų, kurie vis stiprėja, aš įsitikinęs, kad pergalė, galutinė pergalė, bus Šviesos jėgų pusėje! Kitaip paprasčiausiai ir negali būti! Ir bet kurias Kelio problemas ir sunkumus aš visada sutinku džiaugsmingai! Yra kur pasitreniruoti. Ir yra iš ko mokytis!
Iš visos širdies linkiu jums išmokti tokio pat požiūrio į bet kuriuos sunkumus, kuriuos jūs sutinkate savo Kelyje. Visada turite prisiminti, kad Dievas neduoda jums neįveikiamų užduočių ir ta užduotis ar problema, kuri prieš jus iškilo, net jeigu ji užkloja jums visą matomumą, yra tik iliuzija. Ši problema prieš jus bus tik tol, kol jūs savo sąmonėje nerasite rakto šiai problemai išspręsti.
Ir jeigu nuolatos koncentruositės į problemas, tai susidursite su problemomis, o jei koncentruositės į pasisekimą, tai sėkmė lydės jus visada!
Optimizmas – tai man būdinga charakterio savybė. Ir šiuo optimizmu noriu jus apdalyti.
Viskas, kas jums jūsų gyvenime atsitinka, sąlygota jūsų pačių, tų pasirinkimų, kuriuos darėte praeityje. Visi įvykiai turi savo priežastis dėl praeities pasirinkimų ir netgi dėl praeities nekokybiškų sąmonės būsenų. Todėl tikroji viso to, su kuo susiduriate, priežastis yra jūsų viduje, jūsų sąmonėje. Ir tos jūsų viduje esančios neigiamos energijos iš erdvės pritraukia prie jūsų negatyvias situacijas. Iš esmės jūs patys kuriate iliuziją, kad paskui, su ja susidurdami, ją išsklaidytumėte. Tiesa, jums tai ne visada pavyksta, dažniau jūs pagimdote dar didesnę iliuziją. Ir tai vyksta tik dėl to, kad jūs neteisingai traktuojate viską, kas jūsų gyvenimuose vyksta.
Tikriausiai praeityje jūs buvote labai sunkiose situacijose. Jūs išgyvenote, manėte, kad gyvenimas jau neturi jums prasmės. Galbūt tai buvo nesėkminga meilė arba nesėkmės darbe, šeimoje. Prisiminkite, praeidavo kažkiek laiko: galbūt diena, galbūt mėnesis, galbūt metai ar keletas metų, ir kai jūs, būdamas naujos sąmonės būsenos, sugrįždavote prie tos situacijos, ji jau neatrodė jums tokia beviltiška ir be išeities.
Jūs patys savo gyvenime sukuriate situacijas, kurias po to herojiškai įveikiate. Ir šis mano duodamas Mokymas susijęs su tuo, kad įveiktumėte šias praeityje pagimdytas vidines negatyvias sąmonės būsenas. Paprasčiausiai tuo momentu, kai viskas jums atrodo beviltiška ir neturi prasmės, turite prisiminti mane. Tiesiog įsivaizduokite mano atvaizdą, duokite sau galimybę atsiriboti nuo einamosios situacijos.
Žinau, jog tada, kai esate pasinėrę į iliuziją ir iliuzija jums atrodo tokia reali, labai sunku prisiminti Valdovus, Mokymą ir mane. Šitai yra tai, ko jums reikia išmokti.
Dievas Didingas. Jis kiekvienam leidžia turėti savą iliuziją. Ir viena ir ta pati situacija, į kurią papuola skirtingi žmonės, vieniems yra tragiška, kitiems įdomi, o treti apskritai nejaučia šiai situacijai jokių jausmų.
Tai ir yra persimainymo menas, kai jūs savo sąmonėje sugebate pertvarkyti situaciją. Aišku, jūs nepakeičiate nieko, esančio ne jūsų viduje, bet jūs pakeičiate savo požiūrį į situaciją. Paprasčiausiai jūs šioje situacijoje surandate kažkokį teigiamą momentą, paskui dar vieną. Paskui neilgam nukreipiate dėmesį į kokį nors malonų reikalą ir tada, kai sugrįžtate prie situacijos, ji jums jau neatrodo tokia bloga ir beviltiška. Ir pati situacija jau būna pasikeitusi, nes savo teisingu požiūriu jūs ją pakeitėte. Ir ta labai tanki energija, sukėlusi negatyvią situaciją, į kurią jūs patekote, sugebėjo truputį išsikrauti, sumažėti jūsų teisingų vidinių veiksmų dėka.
Į bet kurią situaciją mokėkite pažvelgti iš palankios pusės. Svarbu pasirinkti teisingą požiūrio į jūsų situaciją kampą.
Yra viena rusų tautos charakterio savybė, kuri iš tikrųjų labai daug ką gadina. Ir tai yra nemokėjimas į dalykus žvelgti optimistiškai. Man patinka amerikiečiai, žaviuosi jų sugebėjimu bet kurioje situacijoje rasti pliusų.
Pradžioje aš net negalėjau duoti laiškų per rusų pasiuntinį - taip labai man trukdė rusiškas mentalitetas.
Viską galima pakeisti. Ir daug charakterio savybių, netgi jeigu jos įsišaknijo per daugelį įsikūnijimo nepalankiomis sąlygomis amžių, galima ištaisyti.
Per Amerikos pasiuntinius aš daviau alchemijos mokslą, persimainymo mokslą. Ir šio mokslo esmė yra būtent tai, kad jūs savo širdies ugnimis turite galimybę pakeisti bet kurią situaciją, visą negatyvą transformuoti į pačias geriausias žmogiškąsias savybes.
Šį savo laišką specialiai atėjau duoti dabar, metų pabaigoje, kai šiaurės pusrutulyje mažai saulės ir žmonės būna linkę į depresiją. Daugiau dėmesio jums vertėtų skirti darbui su savimi. Visa tobulybė įdėta jūsų viduje. Tai jūsų Dieviškoji esmė, auksas, kuris glūdi jūsų esybės gelmėje. Jums reikia tik imtis pastangų, kad išžarstytumėte tas karmines užtvaras, kurios trukdo jums pasinaudoti savo brangenybėmis.
Jūs būsite laimingi! Jūs būtinai būsite laimingi, jei savo gyvenime vadovausitės tais patarimais, kuriuos duodu aš ir kiti Pakylėtieji Valdovai.
Džiaugiuosi jums davęs šiandieninį laišką!

AŠ ESU Sen Žermenas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#10