Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Jums neišvengiamas Aukso Amžiu... >

Jums neišvengiamas Aukso Amžius!

AŠ ESU Sen Žermenas!
Ponios ir ponai, šią dieną aš atėjau, kad dar kartą jums patvirtinčiau Pakylėtųjų Pulkų ištikimybę Tiesai ir Tarnavimui Žemės planetos evoliucijoms.
Ir šį savo tarnavimą mes ketiname įgyvendinti! Esame linkę aktyviai įgyvendinti tuos pagrindinius principus, ant kurių turėtų būti pastatyta būsimojo Aukso Amžiaus, kurį jūsų sąmonėje nesugrįžtamai priartinu, visuomenė. Ir jums vis labiau persiimant Aukso Amžiaus idėjomis, jis pradės nusėsti į fizinį planą.
Jums neišvengiamas Aukso Amžius, nes tokia yra Dievo Valia ir toks yra dabar Pakylėtųjų Valdovų noras!
Ir kad ir kaip jums atrodytų keista, esame pilni optimizmo ir, kaip ir anksčiau, Aukso Amžiaus atgimimą siejame su Rusija. Ir kuo didesnį pasipriešinimą dabar sukelia visi mūsų principai ir idėjos šios šalies žmonių protuose, tuo greičiau švytuoklė nukryps į kitą pusę. Ir visa tai, kas atrodė neįgyvendinama svajonė, apsisuks visiškai kita puse. Ir tas savybes, kurios dabar trukdo pertvarkymams, Dievas apsuks savo naudai. Neabejokite, kad pasikeitimai ir pertvarkymai įvyks. Žvaigždės, kosminė galimybė ir visi Dangiškieji Pulkai jau pasiruošę, kad ateis Aukso Amžius. Liko mažas darbas: tai, kaip pertvarkymai įvyks fiziniame plane. Ir netgi tuo atveju, jeigu tai neįvyks, kaip mes laukėme, gyvenant dabar esančiai kartai, tai įvyks artimiausioje ateityje.
Neverskite Pakylėtųjų Pulkų laukti! Drąsiau įsitraukite į naujos sąmonės, naujo mąstymo formavimo procesą. Būtent tada, kai jūs savo sąmonėje leisite, kad viskas gali pasikeisti ir viskas gali pasikeisti pagal Dieviškąjį Įstatymą, šie pasikeitimai įvyks.
Numylėtiniai, jūsų laukia grandiozinis darbas pakeičiant savo sąmonę. Ir kaip paslaptį turiu jums pasakyti, kad pagrindinį darbą mes jau atlikome. Pakankamą kiekį Dieviškosios permainų Energijos mes pervedėme į jūsų pasaulį. Ir dabar ši energija pakėlė putas iš viso to, kas sena ir atgyveno ir kas su laiku turi būti nunešta evoliucinių permainų vėjo.
Todėl jums neverta pernelyg krimstis, kad viskas blogai. Savo sąmonėje veržkitės į Dieviškuosius įspūdžius. Savo viduje išsaugokite vaikišką tikėjimą stebuklu. Ir stebuklas būtinai įvyks!
Savo viduje jums vertėtų vystyti bei kultivuoti visko, kas vyksta jūsų viduje ir aplink jus, svarbą. Būtent šis momentas, kai vyksta apsisukimas nuo sena į nauja, labai dramatiškai išgyvenamas. Nebijokite būsimų permainų! Galvokite apie tas didžiules atsiveriančias galimybes!
Įsigilinkite į tai, kad naujos galimybės atvers jums visiškai kitokio gyvenimo perspektyvas, kai labiau užtikrintai galėsite žvelgti į ateitį, kai išnyks baimė ir netikrumas, kai liaudžiai būdingi amžių įpročiai ir prisirišimai ištirps ir išsisklaidys kaip debesys. Ir Dieviškosios galimybės saulė apšvies tas perspektyvas, kurios atsivers jūsų akims.
Nefiksuokite savo dėmesio į esantį negatyvą. Leiskite savo sąmonėje būti minčiai, jog viskas gali pasikeisti ir pasikeis į geriausią pusę.
Dar kartą kartoju: kosminė galimybė Rusijai, o po jos ir visai planetai išsaugota. Ir aš pats pasirengęs ateiti į įsikūnijimą ir vadovauti Aukso Amžiaus vyriausybei, kai Žemėje susidarys sąlygos man įsikūnyti.
Subtiliajame Žemės planetos plane aš pats ruošiu būtinas sąlygas. Ir sveikinu kiekvieną, kas pasirengęs pakeisti negatyvią sąmonės būseną į gerųjų permainų laukimo būseną.
Visa esmė, numylėtiniai, jūsų sąmonė. Ir, kultivuojant teisingą nusiteikimą, teisingus elgesio pavyzdžius ir moralės elgesio normas visuomenėje, galima pasiekti labai didelių pasikeitimų vos per keletą metų.
Aišku, pasipriešinimas tų jėgų, kurios gina tai, kas sena, grandiozinis. Tačiau būtent dėl šio milžiniško pasipriešinimo turime galimybę priešpriešinti pagal dydį lygią permainų jėgą. Ir anksčiau ar vėliau mums pavyks pramušti spragą ir permainos bei pasikeitimai plūstelės į fizinį planą kaip pralaužtos užtvankos vandenys.
Mes tikime, kad tarp jūsų atsiras pakankamas kiekis kiekis individų, kurie pasirengę tarnauti priešakiniuose būriuose, kurie prisiims visus smūgius ir garbingai juos išlaikys!
Kalbu apie neišvengiamą procesą, kai nauja sąmonė ateina pakeisti senos sąmonės. Ir iš pradžių ji sudygsta protuose ir širdyse labai nedaugelio narsiųjų, kurie senam mąstymui išdrįso supriešinti naują. Seniems elgesio pavyzdžiams – nauji elgesio pavyzdžiai. Ir iš pradžių mūsų atstovai fiziniame plane atrodys kaip baltos varnos. Tačiau kiekvieną jų veiksmą, žodį ir poelgį mes sustiprinsime. Juk vienas žmogus, kuris dega Aukso Amžiaus Žemės planetai idėjų įgyvendinimu, sugeba uždegti daugelio šalia esančių žmonių širdis.
Mums reikalingi šviesnešiai, pasirengę pasiaukoti, pasiruošę paaukoti viską, ką jie turi, kad priartintų naujas idėjas, naują gyvenimo būdą, kuris neišvengiamai ateis pakeisti seno gyvenimo būdo.
Įsitraukite į darbą pertvarkant gyvenimą Žemėje pagal Dieviškuosius principus ir Dievui vadovaujant!
Juk tai yra taip paprasta, numylėtiniai!
Paprasčiausiai reikalingas jūsų noras, ir mes pripildysime jus trūkstamo ryžtingumo!
Reikalingas tik nedidelis jūsų siekis, ir mes jus pripildysime energijos bei jėgos!
Reikalinga meilės ir atjautos išraiška žmonėms, kuriems trūksta meilės ir atjautos, ir mes duosime jums Dieviškąją galimybę pertvarkyti visuomenę!
Ar yra tarp jūsų drąsių ir narsių?
Ar jūsų širdys išgirdo mano šiandieninį laišką?
Ir jei esate pasiruošę stoti į mūsų priešakinius savanorių būrius, – parašykite man laišką ir aš asmeniškai užsiimsiu jūsų mokymu ir duosiu būtinus nurodymus.
Esu įsitikinęs, kad šią naktį į mano buveinę nusidrieks visa eilė norinčiųjų padėti Žemės planetos evoliucijoms!
Aš laukiu jūsų!

AŠ ESU Sen Žermenas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#5