Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sen Žermenas > Drąsiau ženkite į Naują Epochą... >

Drąsiau ženkite į Naują Epochą – Vandenio Epochą!

AŠ ESU Sen Žermenas, vėl atėjęs pas jus, ponios ir ponai!
Aš atėjau naujų metų išvakarėse, kad paskelbčiau jums apie tai, kad ateinančiais metais aš ketinu aktyviau pradėti kontroliuoti situaciją planetoje!
Aš ateinu priminti jums apie tai, jog būtent aš esu ateinančios epochos Hierarchas. Todėl šiandieną atėjau būtent aš, kad pasakyčiau jums apie tai, jog naujos energijos, ateinančios Vandenio epochos energijos, pagaliau, visiškai ir iki galo įsigalėjo!
Pagaliau, žmonija beveik visiškai pasinėrė į naujas energijas!
Jums tai pasirodys neįprasta ir nauja. Būsite nustebinti ir suglumę. Nes viskas pradės keistis. Aš atėjau paskelbti jums apie tai, kad gyvybinė laikmečio reikiamybė yra jūsų pasiruošimas ateinančioms permainoms.
Tie, kurie pajėgs išlaikyti savo sąmonę Džiaugsmo, Meilės, harmonijos ir laimės vibracijose, ateinančiais pasikeitimais galės pasimėgauti pilnu mastu. Tie iš jūsų, kurie po senovei nusiteikę nedraugiškumui, abejonėms, baimei, artimiausiu metu pajėgs lengvai išsiskirti su šiomis praėjusios epochos energijomis.
Aš atėjau paskelbti apie Naujos Epochos – Vandenio Epochos pradžią! Ir, kaip ateinančios epochos Hierarchas, aš ruošiu jums siurprizą! Šis siurprizas liečia kiekvieną iš jūsų, kas prisilies prie energijų, esančių mano naujametiniame laiške! Jums ateina periodas, kai vieno jūsų noro, išsakyto pašnibždomis arba garsiai, noro išsiskirti su senomis energijomis pakaks, kad savo sąmonėje pereitumėte į kitą vibracinį lygį.
Būtent dabar ši galimybė atvira! Būtent dabar atėjo tas Dieviškasis terminas, kai pajėgsite pakeisti savo sąmonę ir savo požiūrį į gyvenimą. Jums reikia tik įgarsinti savo pageidavimą balsu arba mintyse.
Visi Dangiškieji Pulkai pasirengę suteikti jums pagalbą! Ir aš, kaip Valdovas, atsakingas už Naujos Epochos atėjimą, kaip Valdovas, kuris priima estafetę iš praeities tam, kad veržtumės į ateitį, prisiimsiu rūpinimąsi jūsų sielomis! Tiesiog dabar, nedelsdami kreipkitės į mane! Pagalba bus suteikta visiems, kas aiškiai išreikš savo pageidavimą atsisakyti praeities ir įgyti naujų energijų, atsinaujinimo energijų, kryptingumo ir džiaugsmo energijų!
Nauja Epocha bus būdinga tai, kad kiekvienas iš jūsų, kas panorės, gaus galimybę neskausmingai ir beveik akimirksniu pakylėti savo vibracijas iki to lygio, kuris yra būtinas tam, kad Naujame Pasaulyje galėtumėte kokybiškai egzistuoti.
Jums atsiveria galimybė išsiskirti su praeitimi! Būtent dabar!
Nūnai, kai nudžiuginau jus nauja dispensacija, esu pasirengęs pasakyti dar keletą džiaugsmingų žodžių, kurie skirti mūsų su jumis būsimam bendradarbiavimui.
Nemanykite, kad Pakylėtųjų Pulkai kažkur tai toli ir jūsų negirdi. Aš girdžiu kiekvieną jūsų į mane nukreiptą šaukinį. Ir tada, kai jūs jausite bet kurią negatyvią, nekokybišką sąmonės būseną, aš prašau jūsų prisiminti apie mano buvimą ir kreiptis į mane ugningu šaukiniu-prašymu išlaisvinti nuo jūsų negatyvo. Taip palaipsniui mes įstengsime įveikti vieną jūsų nekokybišką sąmonės būseną po kitos.
Aš atskleisiu jums didelę paslaptį. Šią paslaptį visi jūs jau seniai žinote ir be manęs. Paslaptis yra ta, kad jūs patys, kiekvienas iš jūsų pats savo viduje nusprendžia: pakliūti jam į negatyvią sąmonės būseną ar ne. Yra momentas, kai jūs savo viduje nusprendžiate: pasiduoti blogai nuotaikai ar nepasiduoti, pasmerkti vieną ar kitą žmogų ar nepasmerkti, pasiduoti nuoskaudai ar nepasiduoti, pasiduoti sielvartui ar nepasiduoti.
Niekas kitas, tik jūs priimate šį sprendimą. Ir kai priimate sprendimą pasiduoti senoms energijoms, jūs panyrate į jas iki kaklo, ir jau netgi aš neįstengsiu jums padėti. Todėl kai tik bet kuri negatyvi energija prie jūsų prisiartina, iš karto kreipkitės į mane pagalbos. Aš padėsiu jums pakylėti jūsų sąmonę! Aš pasiųsiu jums savo šypseną ir ištiesiu pagalbos ranką! Pačiu sunkiausiu jūsų gyvenimo momentu. Taip mes pajėgsime įveikti senas energijas. Ir kadangi gamta nemėgsta tuštumos, kaip mat bet kuriai negatyviai jūsų sąmonės būsenai kvieskite priešingą, pozityvią būseną.
Baimė – pati didžiausia jūsų pasaulio blogybė. Tobula Meilė pakeičia visokias baimes. Apskritai bet kuri negatyvi savybė gali būti ištirpinta šiuo universaliu tirpikliu. Galima sakyti visas negatyvias jus supančias energijas galima absorbuoti ir ištirpinti Meilės energija.
Džiaugsmas ir Meilė pas jus ateina tada, kai stiprus jūsų tikėjimas. Kai savo sąmonėje remiatės į Dievą ir Pakylėtųjų Pulkus.
Todėl aš primenu, kad jums nuolatos reikia kreiptis į mane pagalbos. Todėl, kad dabar būtent aš esu ta būtybė, kuriai priskirta atsakomybė už žmonijos sąmonės perėjimą į naują kokybišką lygį.
Aš ir jūs, mes kartu su jumis pajėgsime įgyvendinti tą stebuklą, kuris įvyks neišvengiamai! Ir dabar aš jums atskleisiu paslaptį! Ši nauja paslaptis susijusi su nauja dispensacija, kurią gavo Žemės planeta.
Ką tik Karminės Valdybos posėdyje priimtas sprendimas apie tai, kad Žemės planetos dispozicijai suteikiama papildoma energija. Nauja Dieviškosios energijos porcija. Ir viskas, kas vibruos Džiaugsmo, Meilės ir Dieviškosios Laisvės dažniais ateinančiais ir tolesniais metais, gaus neregėtą Dangaus palaikymą. Viskas, kas atsisako priimti naujas energijas, palaipsniui neteks savo privilegijuotos pasaulyje padėties. Senos institucijos, visuomenės institucijos, kurios pagrįstos praėjusiomis energijomis ir nueinančios epochos vibracijomis, palaipsniui bus pakeistos naujomis institucijomis.
Aš palaikau tuos, kas nebijo permainų, kas pasirengę ginti Dieviškosios Laisvės, kolektyviškumo savo gyvenime principus. Aš remsiu visus, kas pasirengę bendradarbiavimui, pagrįstam ne asmeninės naudos principais, o Bendros Gerovės ir Gėrio principais.
Nauji principai ateina į jūsų pasaulį. Jiems nusodinti reikalingos pasirengusios širdys, neįbauginamos ištikimų evoliucijai žmonių širdys. Aš labai tikiuosi, kad tarp jūsų, kas skaito šias mano laiško eilutes, atsiras keletas šimtų žmonių, per kuriuos aš asmeniškai galėsiu dirbti ir palydėti savo energijas į jūsų pasaulį!
Aš pasirengęs dirbti ir bendradarbiauti su Žemės planetos evoliucijomis!
O jūs pasirengę? Aš labai tikiuosi, kad jeigu netgi šiandieną nesate pasiruošę ir negalite stoti į kelio praskynėjų gretas, tai rytoj įstengsite įveikti praeities energijų likučius ir drąsiai Dangui pareikšti apie savo pasirengimą tapti Šviesos Jėgų Hierarchijos bendradarbiu, Pakylėtųjų Pulkų bendradarbiu, Išminties Valdovų bendradarbiu!
Aš su jumis atsisveikinu. Tačiau prašau jūsų nepamiršti šio mano laiško ir perskaityti jį kaskart, kai praeities energijos stengsis prasiskverbti į jūsų sąmonę.
Saugokite save ir saugokitės bet kurių negatyvių praeities energijų.
Drąsiau ženkite į Naują Epochą – Vandenio Epochą!

AŠ ESU Sen Žermenas!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#4