Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Visi pasikeitimai į jūsų pasau... >

Visi pasikeitimai į jūsų pasaulį ateis iš jūsų pačių vidaus

AŠ ESU Guan In. Aš atėjau.
Ir šią dieną mes vėl pakalbėsime apie amžinas temas. Apie tai, kas nepraeina. Todėl, kad daug jūsų pasaulyje yra visokios sumaišties, bet labai retai galima sutikti tai, kas priklauso amžinybei.
Ir pats svarbiausias dalykas, ko jums jūsų gyvenime trūksta, – tai Dieviškumas, Amžinojo Įstatymo jausmas, kuris yra visatoje ir persmelkia visą visatą. Tada, kai savo sąmonę galite pakylėti iki Dieviškumo, jūs atitrūkstate nuo iliuzijos ir pajėgiate įsisavinti tai, kas nepraeina.
Yra savybės, kurios amžinos ir kurios būna kiekvieno iš jūsų viduje. Iš šias Dieviškąsias savybes jums vertėtų suieškoti savo širdžių gilumoje ir paskleisti į jus supantį pasaulį.
Laukiate pasikeitimų jus supančioje realybėje. Jūs nujaučiate ateinančius pasikeitimus ir laukiate jų. Dabar atėjo laikas suprasti, kad visi pasikeitimai, kurie dar laukia, į jūsų pasaulį ateis iš jūsų pačių vidaus. Tam prie Dieviškosios realybės jums vertėtų priartėti savo sąmonėje.
Tada, kai įstengsite savo viduje pažengti, užeiti į slaptąją savo širdies buveinę, tada pajėgsite priartinti pasikeitimus savo pasaulyje.
Ir tai yra tas Kelias, apie kurį mes jums nepavargstame kartoti. Kelias, besitęsiantis jūsų širdyse.
Patikėkite manimi, ne jūsų išorėje įvyks pasikeitimai, kurie priartins žmonijos Aukso Amžių. Šie pasikeitimai ateis iš jūsų esybės vidaus.
Viskas, kas dabar egzistuoja išoriniame pasaulyje, atitraukia jus nuo Tiesos, esančios jūsų širdyje. Atsitraukite į širdies tylą, pajuskite ramybę ir amžinybės palaimą. Iš šio taško jūs pajėgsite įgyti teisingą požiūrį į viską, kas jus supa išoriniame pasaulyje.
Kadangi aš atėjau metų ciklo pabaigoje, mano pareiga duoti jums įsivaizdavimą apie ateinantį pasikeitimą. Jūs matote, kad atsinaujinimo energijos kaskart vis aktyviau pradeda skverbtis į jūsų pasaulį, į jūsų sąmonę. Ir klausimas yra tas, kiek jūs pajėgsite įveikti išorinę sąmonę ir pirmenybę atiduoti vidiniams pokyčiams. Mano žodžiai daugumai iš jūsų dabar atrodo gana keisti. Nes aš kalbu apie pasikeitimus, kurie nematomi įprastam žmogaus žvilgsniui. Aš kalbu apie subtilius procesus, kurie vyksta jūsų esybės viduje. Ir šie subtilūs procesai jūsų pasauliui daro kur kas didesnę įtaką ir poveikį nei bet kurie išoriniai veiksmai. Bet kurie reiškiniai išoriniame pasaulyje: kataklizmai, stichinės nelaimės, mitingai ir revoliucijos, karai ir teroristiniai aktai – visa tai yra antriniai dalykai. Ir viso to galima lengvai išvengti. Jeigu tik jūs pasistengtumėte dėmesingai skaityti mūsų Laiškus ir įsiklausytumėte į tuos patarimus, kuriuos mes jums duodame.
Bet kuris, pats subtiliausias jūsų sielos judesys sukelia neišvengiamus pasikeitimus fiziniame pasaulyje. Ir jeigu jūs jaučiate laimės, meilės, susitaikymo būsenas, tai jūs darote įtaką didelėms platybėms aplink save ir galbūt netgi visai planetai. Kuo subtilesnius, Dieviškesnius jausmus jūs patiriate, tuo didesnį poveikį darote supančiam fiziniam pasauliui. Tai paaiškina, kodėl nedidelis skaičius šventųjų pajėgia balansuoti situaciją visoje planetoje.
Negatyvūs jausmai ir mintys taip pat daro poveikį fiziniam pasauliui. Laimei, dėl žemų vibracijų šios energijos nepadaro didelės įtakos, nes išplinta nedideliu atstumu. Ir jeigu šios negatyvios sąmonės būsenos nevaldytų didžiosios dalies įsikūnijime esančių individų protų ir širdžių, tai jų įtakos galima būtų nepaisyti. Bėda ta, kad vadinamoji masinė sąmonė jūsų pasaulyje vyrauja. Ir šiame žmonijos vystymosi etape ši masinė sąmonė tampa pavojinga tolesniam pasaulio likimui. Todėl jums duodami patarimai, kaip išeiti iš masinės sąmonės įtakos.
Tik teikiant pirmenybę amžinybės kontepliacijai, atsiskleidžiančiai jūsų širdyje, galima atsikratyti negatyvių energijų, pernelyg paplitusių jūsų visuomenėje.
Permainos neišvengiamos, nes jos sąlygotos visos planetos vibracijų kilimo. Kuo daugiau žmonija gins ankstesnį gyvenimo būdą ir ankstesnius elgesio stereotipus, remdamasi į masinę sąmonę ir negatyvų daugumos masinių informacijos priemonių poveikį, įskaitant internetą, tuo drastiškesni išbandymai gali laukti žmonijos artimiausioje ateityje. Ir atvirkščiai, jei įvyks kokybiški pasikeitimai žmonių sąmonėje, sąmonės šuolis į Dieviškumo pusę, tai pasikeitimai vyks sklandžiau.
Liko tik palūkėti, kokį kelią žmonija pasirinks šį kartą. Daugelį kartų praėjusiose epochose prieš pačius rūsčiausius išbandymus, kuriuos žmonija praeidavo, aš įsikūnydavau Žemėje. Ir ne tik aš, bet ir kitos Šviesos Esybės. Dabar aš ateinu netiesiogiai, panaudodama mūsų pasiuntinio laidininkus. Tačiau dėl mano patarimų ir nurodymų vertingumas pasilieka toks pats reikšmingas.
Visiems jums jau artimiausiu metu reikės padaryti galutinį pasirinkimą, kokiu keliu eiti: Dieviškuoju Keliu arba ir toliau savo valią išreikšti ginant tą kelią, kuris veda į niekur.
Aiškiau ir konkrečiau niekada nebuvo pasakyta. Aš atėjau ir dar kartą jus perspėjau. Ar paskutinį?

AŠ ESU Guan In, su gilia atjauta ir gailestingumu jūsų sieloms.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#3