Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Tegul mano Atjautos ir Gailest... >

Tegul mano Atjautos ir Gailestingumo spindulys palies jūsų širdis

AŠ ESU Guan In. Šiandieną aš atėjau pas jus, nes noriu pasikalbėti. Mano pokalbis bus susijęs su ta tema, kuri jums yra aktuali. Šiandien pas jus atėjau kaip Karminės Valdybos narys ir šią dieną turiu jums pranešti kai ką svarbaus.
Ilgai jūsų neruošiu pokalbiui. Tikiuosi, kad visi jūs suprantate visą dabartinio momento atsakomybę.
Liūdnas faktas yra tai, kad žmonija, didelė jos dauguma, nepasiruošusi suvokti tų tiesų, kurių ją moko Pakylėtieji Valdovai jau daugelį milijonų metų.
Dabar įsikūnijime pasiliko tie žmonijos atstovai, kurie daugelį kartų įsikūnijimas po įsikūnijimo, jeigu galima taip pasakyti, gyvenimo mokykloje likdavo antriems metams.
Tai – ne geriausi žmonijos atstovai.
Ir tarp jų yra tų, kurie pasirengę eiti tolesniu evoliuciniu keliu, o yra tų, kurie, man didžiai apgailestaujant, jau nesugeba to padaryti.
Todėl šis laikotarpis yra tas laikas, kai vyksta sielų rūšiavimas. Vienaip ar kitaip jūs tikriausiai apie tai girdėjote. Skirtingose religinėse sistemose ir mokymuose ši tiesa pateikiama skirtingai, bet ji matoma visose tikrosiose dvasinėse kryptyse. Dabar aš nenukrypsiu į atskiras naujas kryptis, kurios pateikia kažkokią savo tiesą.
Taigi, žmonija stovi tame savo vystymosi taške, kai pernelyg daug jos atstovų nepasiruošę tolesnei evoliucijai. Kaip Atjautos ir Gailestingumo Deivė, aš esu viena iš tų grandžių, kuri priima galutinį sprendimą šių sielų atžvilgiu. Ir kiekvieną kartą aš bandau užsikabinti už šioje sieloje esančios kažkokios savybės arba gerų jausmų apraiškų, į kurias atsižvelgus turi būti priimtas galutinis sprendimas. Ir kaip man būna sunku, kai peržiūriu akašos kronikas ir nematau nieko, kas būtų sveika ir pasiruošę vystytis tame individe, kuris stovi prieš mane savo subtiliuosiuose kūnuose.
Tai labai liūdna mano misijos dalis, kai aš priversta nutraukti vieno ar kito žmogiškojo individo vystymąsi. Šiuo atveju aš vadovaujuosi Atjautos ir Gailestingumo principais, tačiau jau ne tiek tam individui, kiek tiems individams, kurie karmiškai su jais susiję ir negali vystytis, nes įsikūnijimas po įsikūnijimo patenka į vienas ir tas pačias žabangas, susidedančias iš intrigų, gąsdinimų ir netgi prievartos bei žudynių.
Ir, kad išlaisvinčiau šias sielas nuo pernelyg didelės naštos, aš priimu savo sprendimą.
Ši mano darbo dalis yra pati sudėtingiausia. Iš esmės aš prisiimu atsakomybę spręsdama žmogiškųjų individų likimus. Ir, patikėkite manimi, aš priimu nelinksmą sprendimą prieš mane stovinčiam individui tik tuo atveju, kai išsemtos visos mano Atjautos ir Gailestingumo ribos, kurios nepalyginamos su ta atjauta ir gailestingumu, kuriuos bet kuris pats geriausias žmonijos atstovas gali įsivaizduoti.
Atėjo metas, kai į įsikūnijimą turi ateiti naujos rasės atstovai. Jie labai ilgai laukia savo įsikūnijimo galimybės. Ir tam, kad jie galėtų ateiti į įsikūnijimą, Žemėje turi būti sukurtos atitinkamos sąlygos. Žemė turi būti maksimaliai išvalyta nuo viso to, kas negyva ir atgyveno. Kitaip šis auksinis pasaulio jaunimas, geriausi žmonijos atstovai, nesugebės egzistuoti dabartinėmis Žemėje susiklosčiusiomis sąlygomis.
Ši kosminė kamšatis turi būti pramušta. Ir aš numanau, kad Karminės Valdybos posėdžio metu man reikės priimti daugelį labai sunkių sprendimų. Tačiau visi mano sprendimai bus priimti Dievo ir evoliucijos labui.
Turiu sustoti ties dar vienu svarbiu momentu. Dabar įsikūnijime yra labai daug geriausių žmonijos atstovų, kurie prisiėmė savanorišką įsikūnijimo auką šiuo sudėtingu metu. Jie gerai įsivaizdavo, kad yra didelė tikimybės dalis, jog jų misija bus nesėkminga ir jie negalės jos įvykdyti. Noriu kreiptis į tuos iš jūsų, kurie turi galimybę skaityti šį mano laišką.
Dėl didelės Dieviškosios malonės mes turime galimybę duoti šiuos laiškus per mūsų pasiuntinį. Nemanykite, jog taip bus visada. Tai – mūsų pagalbos ranka. Tai – Dieviškosios galimybės trosas, nuleistas jums brolių ir seserų, kurie jau pakilo ant kito evoliucinio laiptelio. Mes, visų pirma, kiekvieną kartą siekdami galimybės duoti šiuos mūsų laiškus, puoselėjame viltį ištraukti iš materijos gniaužtuvų tuos, kurie pasiaukojo ir priėmė įsikūnijimą šiuo sudėtingu metu. Daugeliui iš jūsų reikia vos nedidelio energetinio impulso, kad prabustumėte ir pakiltumėte į tą savo sąmonės lygį, kuris jums leis prisiminti savo Dieviškąją paskirtį.
Į jus aš dabar kreipiuosi. Tegul mano Atjautos ir Gailestingumo spindulys palies jūsų širdis. Tegul išnyks tos užtvaros, kurios skiria jus nuo jūsų prabudimo Aukščiausiai Realybei!
Į jus kreipiuosi pirmiausia. Ir jūs taipogi galite kreiptis į mane asmeniškai laiškais iki šių metų pabaigos ir paprašyti pagalbos. Aš prisiimu įsipareigojimą padėti jums, nes aš negaliu neatsiliepti į jūsų pagalbos šauksmą. Mano pareiga padėti jums išsikapstyti iš sunkios karminės situacijos, į kurią patekote dėl patirties stokos ir nenusimanymo, nes jūsų širdys nemato blogio aplink, o mato tik gėrį.
Teisingumas nugalės ir aš jūsų nepaliksiu, kad ir kas jums atsitiktų šiame įsikūnijime. Tai aš jums pažadu.

AŠ ESU Guan In

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#23