Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Gelbėdamiesi nuo nekokybiškų s... >

Gelbėdamiesi nuo nekokybiškų sąmonės būsenų, gelbėjate visą pasaulį

AŠ ESU Guan In.
Šiandieną atėjau su neįprastu laišku. Šį laišką diktuoja laikmetis ir būtinybė.
Su kiekvienais metais situacija planetoje tampa vis mažiau nuspėjama. Ir mes negalime prognozuoti netgi situacijos pusmečiui. Todėl dabar Karminės Valdybos posėdžiai vyksta ne du kartus per metus, o keturis kartus per metus.
Nors laiškų Karminei Valdybai dispensacija pasilieka du kartus per metus. Vasaros ir žiemos saulėgrįžos dienomis.
Dabartinio Karminės Valdybos posėdžio metu mes nagrinėjome situacijos planetoje balansavimo galimybę. Ir pastaruosius keletą metų tai yra mūsų nenuilstamas darbas: kaip pasiekti stabilų, subalansuotą vystymąsi Žemės planetoje.
Kataklizmai, agresijos protrūkiai teroristinių aktų, karų, revoliucijų pavidalu – visa tai yra nesubalansuotos Žemės žmonių sąmonės būsenos pasireiškimas. Jūs tai žinote ir daugybę kartų girdėjote šį Mokymą apie tai, kaip planetoje išvengti kataklizmų.
Yra tiesioginis ir pastovus ryšys tarp žmonių sąmonės būsenos ir įvairių planetoje vykstančių nelaimių. Kai žmonių sąmonė krinta, pagausėja kataklizmų. Tai yra dalis tarpusavio ryšio proceso tarp visko, kas gyva. Todėl Pakylėtųjų Pulkų ir mano, kaip Atjautos ir Gailestingumo Deivės, užduotis yra minimizuoti tas neišvengiamas pasekmes, kurias pagimdo netobula žmonių sąmonė.
Kaip galima pastebėti iš statistikos, katastrofų, ugnikalnių išsiveržimų, žemės drebėjimų, technogeninių katastrofų, anomalių oro sąlygų kiekvienais metais daugėja. Ir kadangi dabar vykstantys kataklizmai buvo sukurti to sąmonės lygio, kurį žmonija turėjo prieš keletą metų ir netgi prieš keletą dešimtmečių, tai ateityje nesunku prognozuoti kataklizmų, katastrofų ir kitų bėdų, nelaimių ir ligų skaičiaus augimą.
Vienintelė išeitis iš šios neteikiančios vilties aklavietės situacijos yra greitas įkūnytos žmonijos sąmonės pakeitimas. Greitas, kokybiškas, pozityvus sąmonės šuolis, pagrindinės žmonijos masės perėjimas į naują sąmonės lygį.
Tai norimas ir visiškai pasiekiamas tikslas. Pagal ciklinį žmonijos vystymosi įstatymą jeigu švytuoklė nukrypo į vieną pusę, tai anksčiau ar vėliau ji pakryps į kitą pusę. Mūsų užduotis – minimizuoti galimas pernelyg didelio nukrypimo nuo evoliucinio žmonijos vystymosi kelio pasekmes.
Pajungtas visas priemonių arsenalas, kuriomis disponuoja Pakylėtųjų Pulkai. Ir jeigu prie mūsų pastangų prisidėtų jūsų pastangos, tai kartu mes daug greičiau ir sėkmingiau susidorotume su neteisingų žmonijos pasirinkimų pasekmėmis.
Dar labiau subalansuotą ir sėkmingą vystymąsi, įžengimą į Aukso Amžiaus juostą sukuria pozityviai nusiteikusių individų sąmonių vektoriai. Kuo daugiau bus žmogiškųjų individų, sugebančių subalansuoti save, supančius žmones ir aplinkybes, tuo greičiau žmonija įžengs į subalansuoto, stabilaus vystymosi kelio koridorių.
Ši paprasta mintis įvairiais būdais pateikiama tiems individams, kurie sugeba suvokti mūsų Mokymą. Taip pat – per duodamus laiškus. Viltis įžengti į stabilaus vystymosi koridorių visada yra, tačiau yra ir tikimybė, kad situacija taps nekontroliuojama. Todėl labai mažai jums lieka laiko svarstymams.
Ką realiai galite padaryti, tai pakeisti savo požiūrį į viską, kas jus supa. Visose žmogaus veiklos sferose matomi atitrūkimai nuo Dieviškojo vystymosi kelio.
Švietimo sistema ne tiek suteikia išsilavinimą, kiek atima iš būsimosios kartos norą mokytis ir tobulėti Dievuje.
Sveikatos apsaugos sistema atima iš žmonių paskutinę sveikatą.
Finansų sistema susijusi ne su kuriamosios darbinės veiklos rezultatais, o su kapitalus valdančių biržose žaidžiančių žmonių mentaliniais ir emociniais pokyčiais.
Politinė sistema visiškai atitrūkusi nuo žmonių poreikių ir tarnavimas silpniesiems ir bedaliams visuomenės nariams pakeistas į tarnavimą tam tikrų žmonių asmeniniams interesams.
Masinės informacijos priemonės platina viską, ką tik nori, išskyrus informaciją (gandus, apkalbas, skandalus ir kriminalines istorijas).
Visos žmonių veiklos sferos turi būti pertvarkytos pagal Dieviškąjį Įstatymą, kitaip jos paprasčiausiai negalės egzistuoti.
Žmonija priėjo tą savo vystymosi ribą, už kurios aiškiai matosi nebūtis.
Mes vis imamės bandymų, kad pakeistume situaciją. Ir mūsų pamokymai, perduodami per mūsų laiškus, tęsiasi dėl Dieviškosios malonės. Mes metame gelbėjimo ratą tiems, kas dar gali išplaukti iš iliuzijos vandenų, tvirtai įsitvėrę į šią, galima sakyti, paskutinę Dangaus duodamą galimybę.
Iš dabar egzistuojančio žmonijos sąmonės lygio tik vienetai sugeba evoliucionuoti be fizinės platformos. Likusiems tam, kad tęstų evoliuciją, reikalinga fizinė platforma. Todėl orientuojamės į vienetus, kuriems bandome padėti.
Tačiau netgi jeigu mūsų laiškų skaitymo dėka vos keletas žmonių sugebės pasiekti naują sąmonės lygį – mes reikalausime galimybės duoti savo laiškus. Vėl ir vėl ateisime su savo pamokymais ir pokalbiais.
Ir baigdama šiandieninį laišką norėčiau, kad suvoktumėte visą atsakomybės už padėtį planetoje mastą. Ir jeigu nors keletui sekundžių galėtumėte įgyti mano sąmonės lygį ir mano akimis pažvelgtumėte į savo pačių veiksmus, tai manau, kad jūsų sąmonė pasikeistų labai greitai.
Primenate žmones, kurie toliau puotauja tuo metu, kai Žemės planeta iš paskutinių jėgų stengiasi išsaugoti fizinę platformą nuo sunaikinimo.
Baigiasi gyvenimo šventė. Ateina laikas sustiprintai dirbti su savimi. Gelbėdamiesi nuo nekokybiškų sąmonės būsenų, gelbėjate visą pasaulį. Todėl, kad jūsų pasaulyje viskas susiję. Ir drugelio sparno mostelėjimas subtiliuose pasauliuose girdimas kaip griausmas. Koks gi tad jūsų poelgių, minčių ir jausmų poveikis?

AŠ ESU Guan In


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#11