Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Dangus jums duoda dar vieną ša... >

Dangus jums duoda dar vieną šansą

AŠ ESU Guan In, atėjusi pas jus.
Žemėje susiklosčiusioje situacijoje yra labai daug momentų, kurie gali suvaidinti ir teigiamą, ir neigiamą vaidmenį tolesnio evoliucijos proceso eigoje. Turiu omenyje tą neigiamą patirtį, kurią daugelis sielų įgijo žmogiškosios istorijos eigoje.
Pažvelkite, pastaraisiais šimtmečiais pasaulis visąlaik balansuoja ant žūties ribos. Ir Pakylėtųjų Pulkai yra nuolatinės parengties būsenos. Iš tikrųjų, jei žiūrėtume į žmonijos istoriją iš dvasinės patirties įgijimo požiūrio taško, tai, kad ir kaip jums pasirodytų keista, būtent šis nuolatinis balansavimas ant ribos duoda galimybę sieloms maksimaliai augti, o mums, Pakylėtųjų Pulkams, duoda galimybę būti žmogiškosios istorijos bendrakūrėjais. Todėl, kad nuo to, kiek sklandžiai mes sugebame veikti kritiniais istorijos momentais, priklauso, ar tęs savo egzistavimą žmogiškoji civilizacija, ar ne.
Labai daugelis sielų, kentėdamos ir pereidamos sunkius testus, sugebėjo išsivalyti amžių karmą, kurią jos užsitarnavo neteisingais iš Dieviškojo požiūrio taško poelgiais praeityje. Ir dabar labai daugelis iš šių sielų padeda žmonijai iš Šviesos oktavų. Todėl kartais, atrodytų, visiškai prapuolusi pagal visus žmogiškuosius matus siela sugeba vienu akimirksniu persimainyti ir apsivalyti. Taip, būtent tokia galimybė, kurią turi situacija Žemės planetoje dabar. Todėl aš, kaip Gailestingumo ir Atjautos Deivė, pagal pirmą šauksmą ateinu pas kiekvieną kenčiantį individą ir stengiuosi suteikti jam reikalingą pagalbą. Ir kartais pakanka vieno mano malonaus žvilgsnio ir išeinančio iš mano širdies Meilės spindulio, kad baisiose kančiose esanti ir mirštanti siela atgimtų naujam gyvenimui. Ir labai daugelis žmonių mirties patale, kentėdami dėl sunkios negalios, paskutiniu momentu su paskutiniu atodūsiu visam laikui atsikrato žemiškųjų kančių ir atgimsta amžinam gyvenimui.
Viskas priklauso nuo to, kokios būsenos žmogus įvykdo perėjimą. Ar jaučia jis pyktį ant viso pasaulio, ar visiškai suvokia visų savo bandymų gauti malonumus sau ir savo sielai žemiškose linksmybėse tuštumą bei nukreipia savo žvilgsnį į Dangų, į Dievą.
Šiuo perėjimo momentu siela persimaino ir pakyla Gyvenimo spirale.
Todėl visada tikrieji tikintieji padėdavo nepagydomiems ligoniams įvykdyti perėjimą, padėdavo jų sieloms kartu su perėjimu gauti atsilaisvinimą nuo viso amžiais susikaupusio sunkumo jų subtiliuosiuose kūnuose.
Ir ši jūsų pasaulio savybė – prikelti žmonių sielas tiesiog iš pelenų, purvo ir šiukšlių – duoda jūsų planetai galimybę egzistuoti nepaisant Dieviškosios energijos iškraipymų visuose spinduliuose.
Šiandien aš pas jus atėjau, kad duočiau jūsų sieloms žinias apie perėjimo kelią. Galite įvykdyti perėjimą savo sąmonėje bet kuriuo savo gyvenimo Žemėje momentu. Tokia dabartinio momento ypatybė. Galite atsikratyti naštos, dėl kurios sunkumo žmonija vaitoja. Visi jūsų sąmonės pakeitimo raktai ir mechanizmas paslėpti jūsų viduje. Jums reikia tik suvokti naujus principus, kurie neišvengiamai turi ateiti pakeisti senų principų, pagal kuriuos visuomenė dabar egzistuoja. Jums reikia suvokti, jog tokios savybės, kaip Meilė, Gailestingumas, Atjauta nėra kažkas abstraktu. Tai tos savybės, kurios turi įeiti į kiekvieno žmogaus, norinčio tęsti evoliuciją Žemės planetoje, gyvenimą. Jums pakanka paprasčiausiai jausti nuolatinį poreikį ir troškimą pasikeisti. Turite visa savo esybe veržtis į ateinantį pasaulį, pasaulį, kuriame nėra šiam žmonijos etapui būdingų trūkumų ir ydų. Ir šiame jūsų siekyje įvyks nusodinimas į jūsų pasaulį tų teisingų muzikos, architektūros, naujų švietimo, sveikatos apsaugos sistemų, naujos ekonominės sistemos pavyzdžių, kurie jau yra ir nuolat skinasi kelią į sąmonę tų individų, kurių įsikūnijimo tikslas yra nešti šiuos pavyzdžius į fizinį planą.
Žmonija įklimpo senoje sąmonėje, sename gyvenimo būde. Ir kai kiekvienam Žemėje gyvenančiam žmogui taps suprantama, jog taip gyventi negalima ir reikalingi skubūs pakeitimai bei pertvarkymai, šie pakeitimai bei pertvarkymai, šie teisingi visų žmogiškojo gyvenimo sričių pavyzdžiai pradės Žemėje nusėsti, materializuotis ten ir šen.
Jums reikia tik panorėti išsiskirti su tuo gyvenimo būdu, kuris aplink jus egzistuoja. Išreikškite savo laisvą valią, garsiai pasakykite šią savo laisvą valią Dangui pašaukdami:

„Viešpatie, aš pavargau nuo beviltiškumo, aš pavargau nuo nedraugiškumo ir niūrių žmonių veidų. Aš noriu persimainymo! Мano siela trokšta atsinaujinimo! Мano siela pavargo ir reikalauja naujų energijų, Meilės, Draugiškumo, Gailestingumo ir Atjautos energijų nusileidimo. Padėk, Viešpatie, pagreitink Žemės planetos pertvarkymo procesą!“

Kai tik pakankamas kiekis individų bus pasiruošę savo sąmonėje, pasikeitimai Žemėje nedels pasirodyti. Pakylėtųjų Pulkai pasiruošę pertvarkymams. Visas Dangus kreipia savo žvilgsnius į Žemę. Nejaugi jūs negirdite šio laikmečio šauksmo?
Neįmanoma nepastebėti ženklų, kurie išmėtyti čia ir ten kaip klimato sąlygos, kaip kataklizmai, kaip netvarka ekonomikoje ir finansų sferoje.
Atėjo laikas, kai Dangus duoda jums dar vieną šansą ir aš jums tai pranešu kaip Karminės Valdybos narys.

AŠ ESU Guan In