Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Mokymas apie atjautą ir gailes... >

Mokymas apie atjautą ir gailestingumą (MP3)

AŠ ESU Guan In. AŠ ESU atėjau pas jus šią dieną turėdama tikslą duoti nedidelį Mokymą.
Aš ateinu retai. Todėl sutelkite dėmesį į mano žodžius su padvigubintu dėmesiu. Ne todėl, kad aš taip noriu, o todėl, kad jums tai būtina.
Aš ateinu mokyti atjautos ir gailestingumo. Nes jeigu savo širdyse neturite šių savybių, tai negalėsite įeiti į naują, ateinančią, epochą.
Atjauta ir gailestingumas pasireiškia ne tik jūsų rūpinimusi savo artimaisiais. Šios jūsų širdies savybės turi kosminę prigimtį ir turi būti išplėstos visoms gyvoms būtybėms. Jūsų rūpinimasis visomis gyvomis būtybėmis turi būti lygiai toks pats, kaip jūsų rūpinimasis savo motina.
Tada, kai pasaulį užvaldo tik dvi šios savybės – atjauta ir gailestingumas, pasaulį paliks tokie negatyvūs žmogiškosios sąmonės reiškiniai, kaip karai, teroristiniai aktai, neapykanta. Daugelis kitų savybių, kurios žmonijai dabar būdingos, taipogi išeis į nebūtį.
Ir svarbiausias dalykas pasiliks tik jūsų rūpinimasis visomis gyvomis būtybėmis ir jūsų Meilė bet kuriam Dieviškajam pasireiškimui.
Ar dažnai savo gyvenimuose susimąstote apie tai, kokį poveikį galite daryti viskam, kas jus supa, jeigu tik šios dvi savybės – atjauta ir gailestingumas – apsigyvens jūsų širdyse? Prašau nepainioti šių savybių su gailesčiu ir rūpinimusi jums artimais žmonėmis. Nes tada, kai jaučiate prisirišimą prie savo artimųjų ir stengiatės, kaip jums atrodo, jausti jiems gailestingumą ir atjautą, tai kentėsite jūs patys. Todėl, kad atjautos ir gailestingumo savybės, jeigu jūs tikrai jas išreiškiate, nepriklauso nuo to, koks giminystės lygis tarp jūsų ir tų žmonių, kuriems jaučiate atjautą ir gailestingumą.
Galite apskritai nepažinoti tų žmonių, kurie kenčia arba kuriems reikalinga pagalba, bet jūsų širdies Meilės ir pagalbos polėkis gali pakeisti tą situaciją, kurioje yra šie žmonės, ir Dieviškasis teisingumas aplenks šią sielą arba pasiųs patį lengviausią karmos atidirbimo būdą.
Visas sunkumas tas, kad jūsų įsivaizdavimas apie atjautą ir gailestingumą skiriasi nuo mūsų įsivaizdavimo.
Jūsų požiūrio taškas liečia dabartinį įsikūnijimą arba netgi trumpą šio įsikūnijimo periodą. Todėl tada, kai matote, kaip žmonės kenčia, ir negalite jiems padėti, jūs sutrinkate ir patys pradedate kentėti.
Dieviškoji atjauta yra truputį aukščiau už žmogiškuosius įsivaizdavimus apie atjautą ir liečia ne tiek fizinį kūną, kiek žmogiškųjų sielų išgelbėjimą. Ir tai, kas iš jūsų požiūrio taško kartais atrodo baisu ir neteisinga, jeigu mes žiūrime į tą pačią situaciją, tai mums atrodo, jog sielai suteikiama galimybė išpirkti karminę naštą pačiu greičiausiu ir lengviausiu būdu.
Viskas priklauso nuo požiūrio taško. Mes peržiūrime visą eilę buvusiųjų įsikūnijimų ir matome, koks geriausias įsikūnijimas ruošiamas šiai sielai, kuri dabar kenčia.
Tai nereiškia, kad turite būti abejingi ir praeiti nepastebėdami tų žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Šitai reiškia tik tai, kad kiekvienas turi atidirbti tą karmos sluoksnį, kurio atidirbimui atėjo eilė. Ir tada, kai suteikiate pagalbą žmogui, kuriam ji reikalinga, turite visų pirma rūpintis jo siela, o ne fiziniu kūnu.
Todėl, kad siela kenčia pirmiausia, o paskui tai pasireiškia kaip žaizdos, ligos ir nepalankios karminės situacijos fiziniame plane.
Turite suteikti pagalbą fiziniame plane, tačiau visada turite turėti omenyje, jog viskas, kas su jumis vyksta fiziniame plane, yra tų poelgių, minčių ir jausmų pasekmė, kurie buvo praeityje. Ir todėl tam, kad ištaisytumėte situaciją fiziniame plane, vertėtų ištaisyti sąmonę tų žmonių, kurie kenčia.
Deja, dažnai karma yra tokia sunki, kad žmogus nesugeba suvokti, jog viskas, kas ant jo užgriuvo, yra jo asmeninių neteisingų praeities poelgių pasekmė. Jis nesugeba suvokti karminių ryšių ir karminio atpildo. Štai šiuo atveju, kai atjaučiate šio žmogaus sielą savo Meile ir atjauta, šio žmogaus siela gauna papildomą impulsą, kuris gali padėti jai ištrūkti iš ydingo priežasčių ir pasekmių rato bei pakilti virš jų. Ir netgi tada, kai žmogus numiršta, jūsų atjautos ir šaukinių, kuriuos atliekate dėl sielos išgelbėjimo, dėka žmogus gali savo sąmonėje pakilti iki to lygio, kai angelai ir kitos Šviesos būtybės galės jį sugriebti ir padėti šio žmogaus sielai jau subtiliajame plane.
Todėl šiandieną atėjau pas jus, kad išaiškinčiau kai kuriuos momentus, liečiančius jūsų požiūrį į kenčiančius žmones.
Tada, kai kenčiantiems žmonėms jaučiate tikrąją atjautą ir gailestingumą, atiduodate jiems dalį savo pasiekimų ir jūsų pasiekimų dėka šios sielos gali pakilti aukščiau.
Todėl tam, kad jaustumėte tikrąją atjautą ir gailestingumą, jums vertėtų įgyti tam tikrą pasiekimų momentumą.
Tarp jūsų yra Budų ir Bodhisatvų, kurie turi tikrą atjautą ir gailestingumą, bet dauguma žmonių atjautą supranta kaip paprasčiausią gailestį.
Tada, kai tikrasis gailestingumas ir atjauta taps tikrieji žmonijos daugumos palydovai, tada ir pačios kančios palaipsniui paliks jūsų pasaulį. Kančios išvalo jūsų sielas, nes kenčianti siela atidirba didelį karmos sluoksnį.
Dabar be šito negalima apsieiti, nes žmonijos karma labai sunki. Tačiau žmonija palaipsniui juda reikalinga kryptimi, kurią mes nurodėme. Ir norėtųsi, kad nesustotumėte Kelyje. Priešaky laukia labai didelis darbas.

AŠ ESU Guan In
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,02 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4632054000/2008-12-26_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.