Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Guan In > Jums reikšmimgas pokalbis >

Jums reikšmimgas pokalbis

AŠ ESU Guan In. Aš atėjau vasaros saulėgrįžos ir Karminės Valdybos posėdžio pradžios išvakarėse. Todėl mūsų šiandieninis pokalbis jums, jūsų sąmonei, bus labai reikšmingas.
Pirmiausia norėčiau sustabdyti jūsų dėmesį ties ta situacija, kuri susiklostė aplink mūsų pasiuntinio Ašramą. Žinote, kad jau praėjo treji metai, kai ji toje vietoje įsikūrė.
Tačiau, mums giliai apgailestaujant, nesutikome rusų tautos palaikymo. To palaikymo, kurio tikėjomės. Todėl, kad daugybė tuščių ir smalsių žmonių, kaip kokių purslų, pakilo aplink, tačiau tų tikrųjų ir ištikimųjų, kurie atėjo į įsikūnijimą vykdyti mūsų Šviesos misijos, mes iki šiol nepamatėme.
Todėl mes priimame sprendimą keisti savo taktiką. Mes nekeičiame savo tikslų, tačiau pakankamai laiko buvo tam, kad galėtų pasireikšti sielos tų, kas specialiai šios Šviesos misijai palaikyti atėjo į įsikūnijimą.
Mes priversti atsitraukti. Ir aktyvių veiksmų periodas dabar bus pakeistas. Ir jums atsivers galimybė medituoti į mano žodžius ir į visus Mokymo, kurį mes davėme per savo pasiuntinį, tekstus.
Per didelė kiekvieno mūsų laiško perdavimo kaina, kad jūs nepagarbiai juos peržiūrinėtumėte, nelabai įsigilindami į esmę ir nieko naujo sau juose nerasdami, atidėtumėte į šoną.
Jūs taip ir vaikštinėsite iliuzijoje nuo vieno mokymo prie kito, rasdami kažkokių sensacijų ir, kaip jums atrodo, apreiškimų, tol, kol nesustosite ir neaptiksite vienintelio Kelio, kuris yra realus išėjimas iš jūsų pasaulio. Ir šis Kelias yra jūsų viduje. Tai – ne išorinis, tai – vidinis Kelias, kuriuo ėjo visi praeities pasiuntiniai ir pranašai, kurio mokė visi tikrieji Mokytojai pastaruosius keletą tūkstančių metų.
Žmonija nieko nesimoko. Ji ir toliau laksto, ieškodama išorinio mokymo, kažkokių išorinių stebuklingai veikiančių praktikų, kurios stebuklingai pakylės jų sąmonę į naują laiptelį.
Deja, neįmanoma pakilti į kitą sąmonės lygį be savo paties sielos pastangų. Pakilti galėsite tik savo asmeninių pastangų ir asmeninių pasiekimų dėka. Kitaip – jūs pasmerkti klaidžioti iliuzijoje.
Jokie išoriniai metodai negalės padėti jums pakilti į naują sąmonės lygį. Tik jūsų vidinis sąskambis su Dieviškumu, kamertonu skambantis jūsų būtybės viduje, gali išvesti jus iš evoliucinės aklavietės.
Atėjau su nelabai džiaugsmingu laišku. Tačiau tam, kad suvoktumėte paprastas tiesas, kartais jas turite išgirsti daugelį kartų ir ne pačia švelniausia forma.
Aš turiu teisę jums sakyti visus šiuos nelabai malonius dalykus. Todėl, kad jau daugelį šimtų tūkstančių metų tarnauju Žemės žmonijos evoliucijoms. Daugelį kartų per šį laikotarpį aš ateidavau į įsikūnijimą. Budistai prisimena mano nesenas inkarnacijas.
Mano tarnavimas žmonijai pagrįstas atjauta žmonių sieloms. Aš matau, kaip daugelis iš jūsų nepakeliamai kankinasi ir, nežinodami kaip ištrūkti iš karminės situacijos, į kurią jie pateko, spąstų, dėl visko, kas vyksta, pradeda kaltinti viską aplinkui.
Pamiršdami apie perskaitytas Mokymo eilutes, pamiršdami tiesą, išdėstytą visose šventosiose praeities knygose. „Ką pasėsi, tą ir pjausi.“
Išeiti į kitą aplink jus susiklosčiusios situacijos suvokimo lygį – reiškia suvokti, kad šią situaciją jūs sukūrėte patys. Tomis mintimis, kurias nuolatos prasukdavote savo prote. Tais žodžiais, kuriuos pasakydavote, tais jausmais, kurie jus užplūsdavo ir kurių poveikyje jūs darydavote vieną neapgalvotą poelgį po kito.
Pats didžiausias šio etapo pasiekimas yra jūsų suvokimas, kad iliuzija pasisuka į jus ta puse, kuri yra sąskambyje su jūsų praeities poelgiais bei praeities pasirinkimais.
Vidinis darbas su savimi turi derintis su dvasinėmis praktikomis. Turite nuolatos, kiekvieną dieną, atlikti tą dvasinę praktiką, kuri jums artima, kurią jums malonu atlikti. Nors trumpas, 10–15 minučių, pakylėjimas savo sąmonės tuo metu, kuris jums yra priimtiniausias, geriausia – dienos pradžioje, duos jums tą gelbėjimosi ratą, kuris leis jums laikytis iliuzijos jūros paviršiuje, nepasineriant į ją visa galva.
Deja, bendra žmonijos būklė tokia, kad iliuzijos jūroje jums prisieina kapanotis pavieniui. Bet jūs patys šitaip pasirinkote. Ir ta Dieviškoji galimybė, kuri buvo atverta šių trejų metų laikotarpiu, pasibaigė.
Nauja Dieviškoji galimybė gali būti atverta tik tuo atveju, kai pakankamas individų kiekis pademonstruos tą sąmonės lygį, kurį mes tikimės pamatyti.
Ir su kiekviena Dieviškąja galimybe viską pradėti iš naujo jums prisieina kaskart vis sunkesnėmis sąlygomis.
Pasaulis nelinkęs mokytis tų paprastų tiesų, kurias mes duodame tūkstančių metų laikotarpiu.
Ir visgi tam, kad užbaigčiau savo šiandieninį laišką kita gaida, turiu pasakyti, kad Dievas visada palieka duris vos vos pravertas, kad galėtumėte pamatyti Šviesą ir į ją veržtis.
Todėl Dieviškoji galimybė gali vėl atsiverti, jei atsiras pakankamas skaičius individų, kurie pademonstruos naują sąmonės lygį.
O dabar aš su jumis atsisveikinu.

AŠ ESU Guan In


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#19