Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Dieviškasis mokslas yra pats s... >

Dieviškasis mokslas yra pats sudėtingiausias iš mokslų

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas. Jūs žinote mane kaip Karminės Valdybos narį ir kaip Sen Žermeno Mokytoją.
Visada stengiuosi išeiti į viešumą ir kaip paprastai tarsi iš užkulisių suteikiu visuomenei dvasinio vystymosi kryptį.
Todėl šiandien yra viena laiminga mano taisyklių išimčių. Aš atėjau, kad duočiau, galima sakyti, baigiamąjį metų laišką. Karminės Valdybos posėdis eina prie pabaigos ir iš esmės visi klausimai, reikalaujantys neatidėliotino sprendimo, jau išnagrinėti.
Todėl man atliko kažkiek laiko, kad galėčiau išeiti iš užkulisių. Nemanau, jog daugelis iš tų, kurie skaito šį mano laišką, įvertins tokį mano žingsnį. Todėl, kad ir šis laiškas, ir beveik visi šio ciklo laiškai skirti žmonėms, kurie tvirtai stovi Kelyje ir kuriuos reikia tik truputį palaikyti ir pakoreguoti. Ta gausybė žmonių, kurie vaikosi sensacijų ieškodami kažkokių „žinių“, bus nusivylę.
Mes pereiname į subtilesnę realybę. Ir mes kalbame tiems, kas geba mus priimti. Likusiems mes paliekame galimybę studijuoti ankstesnius mūsų laiškus. Tik įsidėmėkite, kad jei, kaip ir anksčiau, bėginėsite šen bei ten, bandysite aprėpti visas naujienas, kurios yra Internete ir parduotuvių lentynose, tai geriau jums mūsų laiškų neskaityti, nes veltui eikvosite laiką.
Savo laiškus mes sudarėme taip, kad žmogus palengva įeitų į mūsų pasaulį, savo sprendimus vis labiau pagrįsdamas vidiniu realybės suvokimu, o ne išorine puse. Tačiau šitai įmanoma tik tada, kai jūs iš tiesų rimtai pasirenkate eiti mūsų nubrėžtu Keliu.
Jeigu jūs, kaip ir anksčiau, sumakaluosite įvairius šaltinius ir įvairias dvasines kryptis, tai mūsų laiškų poveikis bus tiesiogiai priešingas. Jūs ne artėsite į savo dvasinės kelionės po fizinį pasaulį tikslą, o nuo jo tolsite.
Ir tai visiškai paaiškinama netgi fiziniu požiūriu. Tada, kai leidžiate, kad jus veiktų įvairios energijos, nevisiškai suvokdami, kokį poveikį kiekviena iš jų daro jūsų subtiliesiems kūnams, jūs nuolatos būnate veikiami agresyvios aplinkos. Šios energijos jūsų būtybę ištąso į skirtingas puses ir, užuot žengę Keliu, jūs stovite vienoje vietoje arba šliaužiate atgal. Tam, kad pradėtumėte judėti, jums būtina pasirinkti Kelią ir pradėti juo judėti. Tačiau jei priėję kažkurį Kelio tašką jūs staiga nuspręsite, jog gerai būtų paėjėti ir kitu maršrutu, tai iškart sugrįšite į pradinį savo Kelio tašką.
Būtent taip elgiasi dauguma mūsų laiškus skaitančių žmonių. Iš pradžių mūsų vadovaujami jie žvaliai pradeda žygiuoti į priekį, tačiau paskui kažkuris pažįstamas rekomenduoja jiems kitą šaltinį ir būna, kad jie pradeda judėti visiškai priešinga kryptimi.
Jei suradote Dieviškąjį šaltinį, jei jūsų Aukščiausiasis Aš liudija jo tikrumą, tai kam jums pagal abejotiną signalą nuslysti ir bėgti į kitą pusę?
Mokymo gelmė pasiekiama pereinant gyvenimiškus išbandymus ir tuose gyvenimiškuose išbandymuose panaudojant gautas žinias. Patikėkite manimi, jog tada, kai einate mūsų nurodyta kryptimi, suvokiate vis rafinuotesnes iliuzijos ribas ir mokotės įveikti tas vidines bei išorines kliūtis, apie kurias Kelio pradžioje net nenutuokėte.
O tie, kurie mėtosi iš vienos pusės į kitą, ne tik kad nepasistūmėja Keliu, tačiau ir tiesiogiai kenkia savo sielai, nes, negavę subtilių atpažinimų patirties, patenka įtakon daugelio negatyvių poveikių, kurie gali sugriauti ir jo subtiliuosius kūnus, ir pačią sielą. Dar kartą kartoju, kad Dieviškasis mokslas yra pats sudėtingiausias iš visų mokslų ir paviršutiniškai jį studijuojant nebus jokio rezultato.
Todėl aš atėjau ir duodu šį savo laišką. Pagrindinė mano pareiga – kiekvienam dabartinio laikotarpio momentui suteikti teisingą kryptį.
Ir dabar, kadangi mūsų pokalbio laikas eina prie pabaigos, norėčiau perspėti apie tai, jog apskritai žmonija eina neteisingu keliu. Teisingas Kelias nurodytas. Ir jis nurodytas ne tik šiuose laiškuose, jį nurodė daugelis mūsų praeities žinianešių. Tai – dvasinio vystymosi Kelias.
Ir jei prieš šešerius metus būtų atsiradę žmonių, kurie būtų paprasčiausiai vykdę mūsų laiškuose duotus nurodymus, nūnai mes jau turėtume tvirtą pamatą, ant kurio būtų galima įtvirtinti naujus visuomenės vystymosi principus. O dabar visuomenė nusisuko nuo mūsų rekomendacijų ir mes suteikiame teisę judėti jūsų pačių pasirinktu keliu. Keliu į niekur. Deja, nei viena aukščiausioji visatos taryba, nei viena karminė valdyba negali jums sutrukdyti išreikšti laisvą valią.
Mes galime tik stovėti nuošalyje ir stebėti, periodiškai primindami apie Karmos Įstatymą bei jo veikimo principus.
Mes turime daugelio tūkstančių metų darbo su Žemės žmonija patirties, o taipogi daugelio amžių patirties balansuojant ant ribos, ant kurios žmonija pasirenka pirmenybę būti.
Jums yra apie ką laisvalaikiu pamąstyti, kai suvesite metų rezultatus.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas,
visada pasirengęs suteikti pagalbą Žemės žmonijai.


***

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2010/audio.htm#9