Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Mes prašome jus veikti savo gy... >

Mes prašome jus veikti savo gyvenimuose pagal gautas žinias ir mokymus

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, atėjęs pas jus šią dieną. AŠ ESU atėjęs tam, kad duočiau jums pamokymus ir praneščiau jums naujienas iš eterio oktavų. Ir šios naujienos yra džiaugsmingesnio pobūdžio nei tie pranešimai, kuriuos mes perdavėme mūsų žiemos diktavimų ciklo metu. Dėl to, kad pati situacija planetoje keičiasi į geresnę pusę ir šis pasikeitimas kelia mums džiaugsmą ir suteikia vilčių.
Vos prieš kelis mėnesius mūsų susirūpinimas padėtimi Žemėje buvo toks didelis, kad mes negalėjome praleisti galimybės ir neperspėti jūsų per mūsų pasiuntinį apie sudėtingą padėtį. O dabar aš atėjau, kad pasinaudočiau galimybe ir praneščiau jums apie tai, kad padėtis Žemėje žymiai pagerėjo ir tie pasikeitimai, kurie įvyko kol kas nedaugelio žmonių sąmonėje, plinta iš tiesų kosminiu greičiu ir pasiekia labai daugelį žmonių, esančių skirtinguose Žemės rutulio kampeliuose. Mes labai džiaugiamės tuo, kad mums pasisekė taip greitai išplatinti informaciją su mūsų pasiuntinio pagalba, per Internetą ir su pagalba tų ištikimų ir nesavanaudiškų širdžių, kurios daug ką paaukojo, kad duotų galimybę susipažinti su šiais diktavimais kaip galima didesniam žmonių kiekiui. Taipogi mes dėkojame tiems, kurie išvertė mūsų laiškus į daugelį pasaulio kalbų. Iš tikrųjų, Dangus džiaugiasi tokia padėtimi.
Dar niekada per visą naujausią istoriją informacija, kurią mes perduodame į fizinį pasaulį, nebuvo platinama tokiu greičiu.
Ir tai mums atveria naują galimybę ir leidžia jums gauti naują informaciją iš mūsų pasaulio. Iš tikrųjų, Dieviškoji malonė nežino ribų. Ir tada, kai Dangus pradeda bendradarbiauti su ištikimais bendradarbiais, esančiais įsikūnijime, mes pasiekiame tokių didelių pokyčių per tokį trumpą laiką, kad iš tiesų šiuos pasiekimus galima palyginti su proveržiu sąmonėje ir energetiniu proveržiu tarp oktavų.
Todėl aš ateinu šiandieną pas jus, kad išreikščiau savo dėkingumą kiekvienam iš jūsų, kas atsiliepė į mūsų šauksmą ir ne tik pats pakeitė savo sąmonę, bet ir prisidėjo prie to, kad mūsų informacija būtų taip plačiai išplatinta jūsų fizinėje oktavoje.
O dabar aš jums norėčiau duoti dar nedidelį pamokymą, susijusį su dabartine situacija Žemės planetoje.
Iš ankstesnių diktavimų jūs žinote, kokia sunki buvo energetinė situacija praėjusių metų pabaigoje.
Iš tiesų, reikėjo didelių pastangų, kad išlaikytume pusiausvyrą ir neleistume dar vienos pražūtingos katastrofos. Dabar mes stabiliai balansuojame planetą. Tačiau kol kas negalima atsipalaiduoti ir švęsti pergalės. Todėl, kad kuo būna reikšmingesni mūsų laimėjimai ir mūsų pasiekimai ir kuo didesniais tempais jie vyksta, tuo sukelia didesnį pasipriešinimą tų jėgų, kurios nenori pasikeitimų ir nesveikina permainų.
Todėl nėra galimybės atsipalaiduoti. Ir kaip ir anksčiau reikalinga dėti visas pastangas ir visus sugebėjimus tam, kad nesumažėtų mūsų laiškų, mūsų informacijos ir mūsų energijų platinimo greičiai. Jūs galite įsivaizduoti sniego gniūžtę, kurios apimtis vis didėja ir didėja. Bet tam, kad šitai įvyktų, reikia dėti nuolatines pastangas – visąlaik ridenti šią sniego gniūžtę.
Todėl aš prašau jūsų nesustoti ir veikti pagal savo širdžių polėkį. Neleiskite užsidegusiai kibirkščiai užgesti. Nuolatos sugrįžkite ir skaitykite mūsų diktavimus, ypač tuos, kurie suteikia jums jėgų ir duoda impulsą veiklai fiziniame plane.
Mes netgi neprašome jūsų melstis, mes prašome jūsų veikti savo gyvenimuose pagal gautas žinias ir mokymus. Dabar į pirmą planą iškyla konkrečių veiksmų būtinybė. Jūs galite jausti, kaip energija, esanti mūsų laiškuose, tiesiog pastūmėja jus konkretiems veiksmams fiziniame plane. Todėl labai svarbu bus teisingai nukreipti savo pastangas. Neleisti priešingoms jėgoms jus įtraukti į nevaisingas diskusijas ir disputus. Pasibaigė tuščių pokalbių ir šnekų laikas. Jūs turite konkrečiais veiksmais fiziniame plane parodyti Dangui, kiek įsisavinote pamokas, kurias mes jums duodame per mūsų pasiuntinį pastarųjų metų laikotarpiu.
Mes patenkinti tempais, kuriais platinamas mūsų Mokymas, tačiau mes nepatenkinti tuo, kad kaip ir anksčiau labai mažai konkrečių veiksmų jūs imatės fiziniame plane.
Iš jūsų mes laukiame veiksmų pertvarkant fizinį planą. Visa, kas yra nedieviška, turi visam laikui palikti jūsų televizorių ekranus, parduotuvių lentynas, radijo eterį, Internetą.
Jūs negalite kovoti su nedieviškais pasireiškimais, bet jūs galite pakeisti šiuos nedieviškus pasireiškimus Dieviškaisiais pavyzdžiais. Jūs veikiate netgi tada, kai atsisakote žiūrėti nedieviškas laidas, filmus, nedalyvaujate bet kuriuose neigiamuose pasireiškimuose, vis dar būdinguose jūsų pasauliui. Šitaip jūs daugiau nekuriate karmos ir savo teisingais pasirinkimais atidirbate buvusią karmą, taipogi savo teisingais veiksmais rodote pavyzdį jus supantiems žmonėms, ypač jaunimui.
Nesirūpinkite tuo, kad kažkas kažką daro ne taip. Parodykite, kaip reikia teisingai elgtis. Teisti visada lengviau. Tada, kai jūs teisiate, jūs sukuriate karmą ir didinate iliuziją, o tada, kai nukreipiate savo energiją vadovaudamiesi Dieviškaisiais principais, jūs kuriate gerąją karmą ir suvyniojate iliuziją.
Todėl aš atėjau pas jus šiandieną priminti tai, kad kiekvienas iš jūsų prieš įsikūnijimą prisiėmėte atitinkamus įsipareigojimus. Atėjo palanki galimybė tam, kad įvykdytumėte savo paskirtį. Kreipkitės patys į save, įeikite į savo širdies vidų ir pabandykite suprasti, kokius įsipareigojimus jūsų siela prisiėmė prieš įsikūnijimą.
Jūs turite prisiminti šiuos savo įsipareigojimus.
Jeigu jūs dirbate vaikų ir jaunimo švietimo srityje, tai greičiausiai į jūsų įsipareigojimus įeina augančiai kartai prieinamu lygiu duoti žinias apie Įstatymą, egzistuojantį šioje visatoje, o taipogi apie Dieviškąjį moralės Įstatymą.
Jeigu jūs sėkmingai užsiimate verslu, tai veikiausiai atėjo laikas teisingai panaudoti uždirbus pinigus ir, užuot be galo vaikiusis malonumų ir nereikalingų daiktų, išleisti juos mokymo centrų vaikams, jaunimui ir jų tėvams įsteigimui, gyvenviečių, pagrįstų naujais principais ir laisvų nuo jūsų visuomenei būdingų negatyvių vibracijų ir faktorių įtakos, statybai.
Todėl tik jūs patys turite pradėti kuriamąją Dieviškąją veiklą. Jūsų įsipareigojimų už jus niekas neįvykdys. Tačiau mes iš savo pusės pažadame jums suteikti visą būtiną pagalbą. Tik paprašykite šios pagalbos ir nesigėdykite į mus kreiptis savo maldose ir laiškuose.
Dangaus ir fizinio plano draugiškas bendravimas tik prasideda ir labai greitai jūs įsitikinsite tuo, koks vaisingas gali būti toks bendradarbiavimas.
Galiausiai norėčiau jums perduoti savo Tikėjimo impulsą ir savo tvirtą tikėjimą jumis ir tuo, kad savo įsipareigojimus jūs įvykdysite maksimaliai efektyviai.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, su Meile jums ir su Tikėjimu jūsų sėkme!