Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Mokymas apie dvasines praktika... >

Mokymas apie dvasines praktikas

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas.
Šią dieną atėjau ir dėl to, kad duočiau informaciją, liečiančią Karminės Valdybos darbą. Savo darbą mes užbaigėme. Ir šio darbo rezultatas bei mūsų priimti sprendimai apima periodą iki kitos, žiemos, saulėgrįžos.
Neslėpsiu, kad mūsų darbas buvo nelengvas. Ir kaip visada balansavome ant ribos. Ir į mūsų norą duoti galimybę kaip galima didesniam sielų skaičiui gauti dar šansą ir laiko pasirinkimui bei apsisprendimui Didžioji Centrinė Saulė atsižvelgė. Todėl aš patenkintas darbo eiga ir priimtais sprendimais.
Kas dėl jūsų dvasinio darbo ir jūsų veiklos krypties, tai aš patarčiau jums daugiau susimąstyti apie tai, kad laiko liko ne taip jau daug. Ir kiekvieno žmogaus pastangos reikalingos kaip niekada. Juk kartais situacija taip susiklosto, jog užtenka vos kelių šviesnešių darnaus darbo, kad jėgų persvara persvirtų į evoliucinės galimybės tęstinumo pusę.
Daugelis iš jūsų, labai daugelis, susimąsto apie tai, ką galėtų padaryti, kad atneštų naudą planetai ir visoms joje gyvenančioms gyvoms būtybėms. Kartais jūs užsiimate meditacinėmis praktikomis, kartais maldos praktikomis, itin retai bandote kažką daryti fiziniame plane. Ir turiu jums pasakyti, kad bet kuris jūsų veiksmas ir bet kuri jūsų praktika dualiame pasaulyje gali būti dvejopo pobūdžio. Ir kai du žmonės dirba vieną ir tą patį darbą, jų tie patys veiksmai tarnauja skirtingoms jėgoms.
„Kaip tai įmanoma?“ - paklausite. Ir aš atsakysiu. Vektorius, siekis, motyvas, kurie yra jūsų darbo ar praktikos pradžioje, lemia, kokių jėgų naudai bus nukreipti visi jūsų veiksmai ir pastangos.
Pateiksiu konkretų pavyzdį iš jūsų gyvenimo. Jūs bandote medituoti. Jūs žinote ar skaitėte, kad tai yra labai naudingas dalykas. Ir jūs bandote medituoti. Meditacijos būna visiškai skirtingos. Ir dalis meditacijų paliečia tik mentalinio plano sritį. Ir tai ta meditacijų rūšis, kurią reikia atlikti ypač atsargiai. Todėl, kad mentalinis planas artimas žemiškajam planui. Ir bet kuris jūsų minčių nukrypimas į neigiamą pusę meditacijos metu arba prieš pradedant meditaciją sukuria visiškai priešingą efektą.
Pavyzdžiui, jūs mintimis norite dirbti visų gyvų būtybių gerovei ir stengiatės pakylėti savo mintį bei nukreipti ją gėriui. Tačiau šiuo momentu jūs prisimenate kažkokią jūsų šeimoje ar darbe egzistuojančią problemą. Jūsų mintis sekundės dalį nukrypsta nuo užduotos meditacijos temos. Jūs šito net nepastebite. Tačiau jūs
įterpiate savo negatyvią būseną į meditacijos eigą. Ir jei šioje meditacijoje dalyvauja daugelis žmonių, dešimtys, šimtai ar galbūt net tūkstančiai, ir kiekvienas iš jų įneša savo neigiamą momentą į bendrą meditacijos eigą, tai gali atsitikti taip, jog visa meditacijos eiga bus nukreipta visiškai priešinga kryptimi ir efektas bus priešingas tam, kurio jūs laukiate.
Mes žinome, kad tai galima ir tai atsitinka. Todėl ypač atsargiai žiūrime į kolektyvines meditacijas ir labai retai prašome jūsų jas atlikti. Daugeliui žmonių minties jėga ir kryptingumas nėra jų stiprioji pusė. Todėl meditacijos, netgi jei jos atliekamos ne atitinkamame sąmonės lygyje, negali daryti didelio neigiamo poveikio, tačiau jums būtina mokytis viską daryti labai sąmoningai. Ypač dabar, kai pasauliai priartėja vienas prie kito.
Jūsų dvasinės praktikos gali būti ir žalingos, ir naudingos. Viskas priklauso nuo būsenos, kurios būdami jūs pradedate savo dvasines praktikas.
Ir dar turiu pastebėti, kad neteisingai nukreipiant energiją dvasinės praktikos metu jūs kuriate tokią pat karmą, kaip atlikdami bet kurį neteisingą veiksmą fiziniame plane.
Taip, numylėtiniai, atėjo laikas jums susimąstyti prieš kuriant maldą: ar nesukursite jūs šia malda karmos?
Tinkama būsena maldos metu ir tinkamas nusiteikimas yra labai svarbūs elementai. Taipogi labai svarbūs jūsų naudojamos maldos žodžiai. Dėmesingai atsižvelkite į maldos žodžius. Jei nesuprantate, apie ką malda, tai negalite tiksliai nukreipti maldos energijos.
Yra mantrų skaitymo praktika. Tai ypatinga praktika. Paprastai jūs nesuprantate mantrų prasmės ir reikšmės. Poveikį daro pats mantros skiemenų skambėjimas. Tačiau ir čia jūsų tyko pavojus. Todėl, kad neteisingai tariant mantras, jūsų praktikos efektas irgi gali būti neigiamas.
Šis Mokymas jums dabar duodamas tikintis, kad atsargiau naudosite dvasines praktikas ir dvasines metodikas. Ir jeigu net patikrintos dvasinės praktikos gali daryti neigiamą poveikį, tai kokį poveikį gali daryti tos praktikos, kurias jūs patys sugalvojate ir platinate? Jeigu jūsų pasiūlyta dvasinė praktika netinkama iš Dieviškojo požiūrio taško, ir jūs išplatinote šią praktiką tarp nemažo skaičiaus žmonių, tai šių žmonių karma, sukurta naudojant jūsų praktiką, visiškai gulasi ant jūsų pečių.
Todėl aš norėčiau jus apsaugoti nuo didelės iniciatyvos įdiegiant naujas praktikas bei metodikas, ypač per masines informacijos priemones. Neatsitiktinai senovėje visos dvasinės praktikos bei metodikos buvo platinamos per mokinių perėmimo grandinę, ir Mokytojas kruopščiai tikrindavo, kaip jo mokiniai atlieka dvasinę praktiką.
Jūs manote, jog pasiekėte didelių dvasinio vystymosi aukštumų ir patys galite mokyti bei duoti pamokymus. Ką gi, niekas, taip pat ir aš, negali jums šito uždrausti. Tačiau Mokymą apie dvasines praktikas mes privalome duoti. Šį Mokymą galite savo gyvenime naudoti arba ne. Tačiau aš labai tikiuosi, kad daugelis iš jūsų bus labai atsargūs atlikdami dvasines praktikas, ypač naujamadiškas.
Aš perspėjau jus ir nurodžiau teisingą jūsų Kelio kryptį.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas