Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Visa žmogiškoji bendrija įėjo ... >

Visa žmogiškoji bendrija įėjo į kolektyvinio įšventinimo perėjimo periodą

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus šią dieną. Ir mano šiandieninio atėjimo tikslas yra duoti jums pamokymą, kuris, tikiuosi, kasdieniame jūsų gyvenime jums bus naudingas.
Dabar, kai pasikeitė kosminiai ciklai, iš jūsų reikalingos kitos savybės, kiti įgūdžiai ir sugebėjimai, skirtingi nuo tų, kuriuos žmonija turėjo savo žinioje praėjusiais amžiais. Ir tolesnis protingas žmonijos vystymasis neįmanomas neįvaldžius šių naujų savybių bei įgūdžių.
Jau dabar jūs turite tai ant savęs pajusti. Mes jus perspėjome apie tai, kad Žemės planetos vibracijos pereina į naują lygį.* Ir tam, kad prisitaikytumėte prie šių vibracijų, reikalinga jūsų pasaulėžiūros sistemos pertvarka. Tai labai sudėtingas ir daug darbo reikalaujantis procesas. Jums vertėtų pakeisti savo požiūrį į viską ir vertėtų pertvarkyti visą jūsų bendrijoje egzistuojančią tarpusavio santykių sistemą.
Tai ne mano iniciatyva, ir tai juo labiau ne mūsų pasiuntinio iniciatyva, šitai yra tai, kas turi įvykti neišvengiamai, nes be šito bus neįmanomas tolesnis žmonijos egzistavimas.
Apskritai žmonija turi įvaldyti naują santykių tipą. Ir šie santykiai turi įgyti pobūdį, artimesnį tiems santykiams, kurie egzistuoja tarp mūsų, Pakylėtųjų Valdovų. Kodėl gi jums nepaėmus pavyzdžio iš mūsų ir nepalikus savo ankstesnių nekokybiškų santykių nuošaly?
Pakeisti jūsų individualizmą į bendradarbiavimą, antklodės į savo pusę tempimą – į pasidalinimą savo patirtimi su visa žmogiškąja šeima.
Supraskite, atėjo laikas pereiti prie santykių, pagrįstų draugyste, meile, tarpusavio pagalba ir tarpusavio palaikymu. Ir kad ir kaip bandytumėte kabintis už įprastų elgesio stereotipų, jie neišvengiamai nugrims į praeitį, ištirps kartu su tomis netobulybėmis, kurios jūsų visuomenei būdingos dabar: karais, teroristiniais aktais, epidemijomis, ekonominėmis krizėmis. Jūsų visuomenė serga ir tam, kad tęstumėte evoliuciją, vertėtų pereiti į naują sąmonės bei mąstymo lygį.
Mes ne veltui jus perspėjame, kad planetoje kyla bendras vibracinis fonas. Ir jūs priversti sekti paskui šį naują vibracijų lygį. Viskas, kas nesugebės prisiderinti ir pasikeisti, – bus palaipsniui išvalyta. Jums vertėtų įdėmiai stebėti pačius save ir jus supančius žmones. Vyksta tai, kas paprastai vykdavo tais laikas, kai žmogus pereidavo įšventinimus slaptosiose praeities misterijose.
Būtent: jis buvo patalpinamas į tokias sąlygas, kur vibracijos būdavo aukštesnio, nei jam įprasta, lygio. Ir visi kūnai: fizinis ir subtilesni žmogaus kūnai, buvo priversti prisitaikyti prie naujo vibracijų lygio. Vibracijų pakėlimas išstumia iš to žmogaus tuos negatyvius energetinius blokus, kurie suaugo su individu ir taikiai su juo egzistuoja jau daugelį įsikūnijimų. Todėl žmogus pradeda pasiduoti įvairioms sąmonės būsenoms, įvairiems fizinio kūno skausmams, kurie negali būti priskirti prie įprastų ligų. Vyksta pasikeitimai žmogaus psichikoje ir jis tampa nervingas, be pusiausvyros, paniuręs ir irzlus. Pažįstamas situacija, ar ne tiesa?
Bet tai, kas misterijų mokyklose vykdavo anksčiau, buvo susiję su vienu žmogumi arba žmonių grupe. Jūsų planeta ir visa žmogiškoji bendrija įėjo į kolektyvinio įšventinimo perėjimo periodą.
Tokiu būdu jums leidžia suprasti, kad kosminės galimybės koridorius siaurėja. Jums laikas galutinai pasirinkti: ar einate evoliucijos keliu, ar tampate piktžolėmis, atliekomis.
Galite man pasakyti, kad Kosminis Įstatymas su jumis elgiasi nehumaniškai. Tačiau ar ne taip jūs patys elgiatės savo darže? Jūs išravite piktžoles, jei jos gresia jūsų derliui. Nuo medžių jūs nupjaustote negyvas šakeles ir jas sudeginate.
Mes nuolatos pastarųjų tūkstantmečių laikotarpiu ateidavome per daugelį pasiuntinių bei pranašų. Ir mes nuolatos jus perspėdavome apie tai, kad būtina išlyginti jūsų civilizacijos vystymosi kursą. Negalima sakyti, jog nors kartą gyvenime kažkas negirdėjo apie mūsų perspėjimus.
Ir tai, kad mes vykdome mūsų pakeitimus labai tolygiai, jums duoda galimybę dar kartą viską pasverti ir duoti galimybę vystytis geresnei jūsų daliai.
Kol yra laiko, pagalvokite apie mano žodžius. Viską pasverkite. Nesistenkite visko išspręsti vienu smūgiu. Prie geresnio rezultato priveda nedidelės, bet nuolatinės pastangos, kurias jūs dedate teisinga kryptimi.
Jūsų sukurta karma labai daugelio žmonių likimus supynė su jūsų likimu. Todėl jūs negalite visko mesti ir veržtis gelbėti savo sielos į mišką arba į dykumą. Jums reikia dėti kasdienes savo santykių su giminaičiais, bendradarbiais pertvarkymo pastangas. Visus savo gyvenimo pakeitimus jums reikėtų suderinti su tais žmonėmis, su kuriais turite sunkiausią karmą.
Pačią sunkiausią karminę situaciją galima pasukti į palankią vagą, bet tam jūsų karminių mazgų išrišimui reikėtų pašvęsti visą jūsų gyvenimą ir galbūt ne vieną gyvenimą.
Todėl ruoškitės įtemptam darbui su savimi, su savo trūkumais ir visada prisiminkite, kad tada, kai kažkam padedate išspręsti jo problemas, tai jūs kartu išsprendžiate savo karmines problemas. Jei nuoširdžiai džiaugiatės kito pasiekimais, jūs drauge įgyjate visą šio žmogaus pasiekimų momentumą.
Yra labai daug būdų, kai galima atidirbti labai didelę karmą per keletą metų vien tik darant teisingus pasirinkimus ir išreiškiant teisingą požiūrį į gyvenimo jums pateiktas situacijas.
Daviau jums svarbų Mokymą, kuris šiais metais bei šiomis dienomis jums bus nepakeičiamas.

AŠ ESU Lanto


* Diktavimas "Svarbus laiškas". Vienatinio Esatis, 2007 12 28.