Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanto > Susitelkime kartu mūsų užduoči... >

Susitelkime kartu mūsų užduočių vykdymui

AŠ ESU Lanto, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų pasiuntinį tam, kad dar kartą įtvirtinčiau jūsų sąmonėje tuos mūsų Mokymo teiginius, kurie jums būtini.
Kaip visada aš atėjau su džiaugsmu ir gilios Meilės jausmu, kurį aš jaučiu Žemės žmonėms, dabar esantiems įsikūnijime. Jums, kaip niekam kitam ankstesniais laikais, atsiveria daugelis paslapčių, nes jūsų sąmonė sugeba sutalpinti daug ką iš to, ko neįmanoma buvo duoti ankstesniais laikais. Ir jūs žinote kodėl? Todėl, kad jums nepaprastai pasisekė. Jūsų vystymasis pagreitėjo iki beveik ribinio greičio ir jūsų sąmonės pasikeitimai stebina netgi tas evoliucijas, kurios neturi tiesioginio ryšio su Žemės planetos evoliucijomis. Dabar Žemės planeta yra kosminio dėmesio fokuse. Ir jeigu šitai išverstume į jūsų žemišką kalbą, iš Žemės nuolatos eina reportažai ir angelai ant savo sparnų išnešioja visas džiaugsmingas žinias, susijusias su Žemės planeta, po visus tolimiausius visatos kampelius. Jums atrodo, kad aš specialiai atėjau, jog jus padrąsinčiau, ir todėl kalbu tokius dalykus. Tačiau šiuo atveju kalba eina ne apie kokius nors specialius gestus ir mandagumo frazes todėl, kad kiekvienas laikotarpis turi savo įstatymus ir jūsų laikotarpio įstatymas leidžia vykdyti visus pasikeitimus maksimaliai suspaustais terminais ir efektyviausiai.
Jums atrodo, kad kokia buvo situacija, tokia ir liko, ir viskas, kas jus supa, nesikeičia arba keičiasi gana lėtai. Jūs mąstote šiandieninėmis kategorijomis. Bet jeigu jūs atsitiktinai grįžtumėte savo sąmone atgal vos dešimt dvidešimt metų, tai nustebtumėte, jums atrodytų, kad viskas aplink jus miega ir juda sulėtintu tempu. Ne, pagreitėjimas stulbinantis ir žmogiškosios sąmonės vystymasis pritraukia didžiulį įvairių pasaulių sistemų susidomėjimą. Ir mums, žemiškiesiems Valdovams, šitai sudaro begalę papildomų rūpesčių todėl, kad ant mūsų gulasi įsipareigojimai koordinuoti įvairius pagalbos misijų veiksmus, kurie dabar nukrypo į Žemę. Todėl visos mūsų pastangos dabar sutelktos vieningam tikslui – padėti žmonijai kaip galima ramiau įveikti kritinį savo vystymosi tašką.
Jūs žinote, kad tada, kai mašina juda didžiuliu greičiu, tos situacijos, kurios paprastai kelyje nepavojingos, šiuo atveju gali kelti didelį pavojų. Ir bet kuris akmuo, gulintis ant kelio, gali sukelti katastrofiškas pasekmes. Todėl mes susitelkę į kelią ir visas savo pastangas dedame tam, kad užbėgtume už akių bet kurioms nesėkmingoms situacijoms ir apraiškoms.
Kaip šioje situacijoje jūs mums galite padėti?
Iš tikrųjų, jūs galite padėti ir mes su malonumu priimsime jūsų pagalbą, kuri bus labai savalaikė.
Taigi, ko jums būtina imtis, kad palengvintumėte situaciją ir būtų galima užbėgti už akių nesėkmingam situacijos vystymuisi? Rekomendacijos čia tokios pat, kaip tada, kai vairuojate transporto priemonę nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis ir judate dideliu greičiu. Iš jūsų reikalaujamas dėmesys, susitelkimas ir ramybė. Jūs neturite kreipti dėmesio į nieką, kas tiesiogiai nesusiję su tikslu, su jūsų judėjimu. Jūs turite būti maksimaliai susitelkę į kelią ir į tai, kas kelyje vyksta. Dėmesingai sekti viską ir neleisti protui nuvesti jūsų į šalį. Todėl, kad jūsų protas labai paslankus ir kartais nuveda jus į tokius labirintus, kad galite pamiršti viską, netgi tai, kad judate pavojingu keliu ir didžiuliu greičiu.
Todėl išsaugokite susitelkimą į judėjimą ir į viską, kas susiję su jūsų judėjimu.
Neleiskite niekam atitraukti jūsų dėmesio. Ir visas savo gyvenimo aplinkybes mokėkite pritaikyti tam, kad išsaugotumėte savo pasirinktą greitį. Jūs galite sulėtinti savo judėjimą. Bet tada pagalvokite, kaip labai atsiliksite nuo evoliucinės galimybės. Maža to, evoliucinė galimybė gali praeiti šalia ir jūs jos net nepastebėsite. Taigi, visos jūsų pastangos turi būti nukreiptos į tai, kad išsaugotumėte užduotus jūsų sąmonės keitimo tempus. Ir jūsų koncentracija kelyje padės jūsų judėjimui.
Jeigu pateiktume mūsų pamėgtą analogiją su kopimu į viršūnę, tai įsivaizduokite, kad esate ant stačios uolos ir tuo pat metu bandote klausytis populiaraus dainininko koncerto arba taukšti telefonu su draugais visokius niekus. Jūs, aišku, galite ir toliau užsiimti savo mėgstamais įprasto gyvenimo dalykais, tačiau bet kuris vėjo gūsis ir tai, kad laiku nesiėmėte pastangų išsilaikyti ant lyno, gali duoti tikrai apverktiną rezultatą.
Todėl susitelkime kartu mūsų užduočių įvykdymui. Jūs padėsite mums tuo, kad pasistengsite neatitraukti dėmesio ir nežiūrėsite į šonus, o mes savo ruožtu seksime pasikeitimų tempą ir koordinuosime jūsų vystymąsi.
Aš tikiuosi, kad viskas mums pavyks. Todėl, kad kitaip paprasčiausiai negali būti.
Kiekvieną kartą, kai man tenka galimybė pasakyti jums keletą žodžių, man norisi sustoti ties pačiu svarbiausiu dalyku, ties tuo, kas bus jums ypač naudinga ir jūsų Kelyje suteiks jums maksimalią pagalbą. Todėl šiandien aš nusprendžiau duoti dar vieną patarimą, liečiantį jūsų sąmonės pasikeitimą ir su tuo susijusius sunkumus. Pasistenkite suvokti viską, kas aplink jus vyksta, kaip natūralų įvykių vystymąsi. Kad ir kokie būtų nuostabūs daugelis dalykų, su kuriais susidursite savo gyvenimuose, pasistenkite per daug nevibruoti į šiuos įvykius. Nereaguokite per daug emocingai. Todėl, kad bet kokie emociniai proveržiai gali trukdyti jums išsaugoti savo judėjimo tempus. Ypatingą dėmesį aš atkreipiu į jūsų emocijų stabilumą todėl, kad jūsų pažeidžiamumas susijęs su tuo, kad jūsų emocinis kūnas ne visada yra reikiamai išvalytas ir gali reaguoti nenuspėjamai.
Pasistenkite subalansuoti savo emocijas. Kad ir kas jūsų gyvenime aplink jus vyktų, viską išnagrinėkite ne iš šiandieninės savo pozicijos, o iš amžinybės pozicijos. Ir tada į visa tai, kas anksčiau jums sukeldavo per daug audringas reakcijas, jūs žiūrėsite tarsi iš paukščio skrydžio aukščio.
Paprasčiausiai pagreitės jūsų gyvenimo dekoracijų pasikeitimas. Jums bus reikalinga prisitaikymo prie greitai besikeičiančių jūsų gyvenimo aplinkybių savybė. Ir tie įšventinimai, kuriuos anksčiau pereidavo uždarose Misterijų mokyklose ir kuriems mokiniai ruošdavosi ne vienus metus, jūsų gyvenimo sąlygomis vyks natūraliai per kelis mėnesius, o galbūt netgi per kelias dienas.
Įšventinimai pagreitėjo ir tapo įmanomi įprastame gyvenime. Ir tai nauja dispensacija ir nauja galimybė, kuri pas jus atėjo kartu su kosminio ciklo laiko pasikeitimu.
Džiaukitės, nes tai, ką anksčiau jums buvo įmanoma pasiekti per keletą gyvenimų, dabar užtikrintai galite pereiti per vieną gyvenimą. Ir daugeliui iš jūsų atrodys, kad per vieną savo gyvenimą išgyvenate daugelį gyvenimų. Ir jums nereikia iš naujo ateiti į įsikūnijimą. Pasibaigia vieno gyvenimo programa ir beveik iš karto prasideda programa to gyvenimo, kuris galėtų būti jau kitas.
Stebuklai jūsų gyvenime tik prasidėjo. Pripraskite prie stebuklų.

AŠ ESU Lanto, su didele Meile jums.